Genealogie van Hendrik Aalbertszen van Someren


I. Hendrik Aalbertszen van Someren, † na 1800, tr. Jantje Hendrikszen, † na 1800.

Uit dit huwelijk:

1. NN Aalbertze, begr. Ede 11 april 1772.

2. Hendrik Hendriksen, geb. Wekerom 29 dec. 1773, ged. Ede 9 jan. 1774, begr. ald. 12 maart 1775.

3. Evert Hendriksen, volgt IIa.

4. Cornelis Hendriksen, volgt IIb.

5. Hendrik Hendriksen, geb. Wekerom 7 dec. 1778, ged. Ede 13 dec. 1778, begr. ald. 1 aug. 1783.

IIa. Evert Hendriksen van Zomeren, geb. Wekerom 18 febr. 1775, ged. Ede 26 febr. 1775, daghuurder, † Barneveld 19 febr. 1827, tr. Barneveld 27 nov. (kerkelijk 13 dec.) 1801 Gijsbertje Hendriks van Zomeren, geb. Barneveld 28 mei 1781, dagloonster / werkster, † na 1845, dr. van Hendrik Geurtsen en Jannetje Cornelissen van Werkhoven; zij hertr. Barneveld 9 nov. 1832 Wouter Gijsbertsen van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob van Evertsen, † Barneveld 10 okt. 1812.

2. Hendrik, volgt IIIa.

3. Jan Everts, volgt IIIb.

4. Cornelis, volgt IIIc.

5. Hendrikus, volgt IIId.

6. Johanna van Soomeren, geb. Barneveld 1 aug. 1821, † Arnhem 17 aug. 1881, tr. Ammersfoort 5 juni 1850 Hendrik van Doorn, geb. Hioevelaken omstr. 1816.

IIIa. Hendrik van Zomeren, ged. Barneveld 23 jan. 1803, militair (1823) / dagloner/ werkman, tr. 1e Barneveld 27 nov. 1826 Elisabeth van der Horst, dagloonster, † Ermelo 14 juni 1856; tr. 2e Barneveld 25 maart 1859 Engeltje van ’t Hul, geb. Doornspijk 1810.

Uit het eerste huwelijk:

1. Evert van Zomeren, geb. Barneveld 1827, † ald. 13 sept. 1829.

2. Dirkje van Someren, geb. Barneveld 18 aug. 1828, tr. Weesperkarspel 3 aug. 1848 Egbertus Agterberg, geb. Weesperkarspel omstr. 1820, veehouder.

3. Evertje van Zomeren, geb. Barneveld 5 mei 1830, † ald. 27 sept. 1834.

4. Gijsje van Someren, geb. Barneveld 16 juni 1833, boerendienstbode, tr. Muiden 6 nov. 1853 Jacob ter Beek.

5. Hendrika van Someren, geb. 1835, † Barneveld 23 okt. 1839.

6. Evert van Zomeren, geb. Barneveld 28 mei 1838, † ald. 21 okt. 1846.

7. Hendrikus van Zomeren, geb. Barneveld 15 okt. 1841, tr. Weesperkarspel 27 dec. 1866 Ariaantje Stokkers.

8. Johannes, volgt IVa.

9. Levenloze zoon, geb. Barneveld 25 juni 1848.

IVa. Johannes van Someren, geb. Barneveld 20 mei 1844, tr. 1e Weesperkarspel 6 jan. 1870 Geertrui Lamme; tr. 2e Weesperkarspel 26 febr. 1903 Marritje van Veller.

Uit het eerste huwelijk:

1. Christiaan van Someren, geb. Abcoude-Proostdij 5 april 1875, tr. Vinkeveen en Waverveen 12 okt. 1906 Jannetje Oussoren, geb. Vinkeven en Waverveen omstr. 1878.

2. Hendrik van Someren, geb. Weesperkarspel omstr. 1881, tr. Naarden 13 april 1893 Pietje van Asperen, geb. Naarden omstr. 1874.

IIIb. Jan Everts van Zomeren, geb. Barneveld 11 maart 1806, dagloner/arbeider, † Barneveld 1 maart 1875, tr. 1e Leersum 2 nov. 1827 Jacobje Broekhuizen, geb. Leersum 1806, † Barneveld 20 jan. 1867; tr. 2e Barneveld 12 maart 1868 Johanna van Zomeren (IIb,3).

Uit het eerste huwelijk:

1. Gijsbert van Someren, geb. Leersum 19 febr. 1828, † Barneveld 18 okt. 1834.

2. Petrus van Seumeren, geb. Barneveld 1831, dagloner, † Barneveld 20 okt. 1868.

3. Gijsbertje van Zomeren, geb. Barneveld 1835, werkster, † Barneveld 27 maart 1858.

4. Johannes, volgt IVb.

5. Johanna van Seumeren, geb. Barneveld 1839, tr. Barneveld 16 febr. 1860 Gerrit Roghair, geb. Barneveld 1833, landbouwer.

6. Neeltje van Zomeren, geb. Barneveld 1843, dienstmeid, † Arnhem 21 dec. 1908, tr. 1e Arnhem 6 mei 1868 Mattheus Johannes Doe, geb. Arnhem 1842, arbeider, † vóór 1886; tr. 2e Arnhem 13 mei 1885 Lucas Cornelis van Brussel, geb. Hasselt 1842, † na 1907.

7. Maartje van Seumeren, geb. Barneveld 1845, tr. Barneveld 23 juli 1874 Hendrikus Heijwegen, geb. Renswoude 2 aug. 1844, boerenknecht, † Barneveld 4 juli 1897.

8. Janna Jacoba van Someren, geb. Barneveld 1848, † Amersfoort 23 jan. 1894, tr. Amersfoort 16 aug. 1871 Frans Willem Meijer, geb. Amersfoort 1838, † ald. 4 aug. 1909.

IVb. Johannes van Seumeren, geb. Barneveld 1836, timmerman, † Barneveld 8 jan. 1907, tr. 1e Barneveld 16 nov. 1865 Maria Bragonje, geb. Barneveld 1840, dienstbode, † Barneveld 29 febr. 1868; tr. 2e Barneveld 30 juli 1868 Evertje Buitenhuis, geb. Barneveld 1833, † ald. 25 febr. 1872; tr. 3e Barneveld 11 juli 1872 Janna Middendorp, geb. Barneveld 1840, boerenmeid, † Barneveld 27 april 1891; tr. 4e Barneveld 20 okt. 1893 Hendrikje Nijhoff, geb. Ede 1837, † Barneveld 24 jan. 1905.

Uit het tweede huwelijk:

1. Evert Jan van Zomeren, geb. 21 nov. 1869, † Barneveld 28 okt. 1933, tr. Barneveld 21 aug. 1908 Jacoba Gerarda Beekman, geb. Utrecht 29 okt. 1871, † Barneveld 24 mei 1932.

Uit het derde huwelijk:

2. Otto, volgt V.

V. Otto van Zeumeren, geb. Barneveld 5 okt. 1860, † Apeldoorn 7 juni 1938, tr. Barneveld 2 nov. 1888 Elisabeth Mulder, † Apeldoorn 28 aug. 1938.

Uit dit huwelijk:

1. Aalbert van Zeumeren, geb. Apeldoorn omstr. 1886, tr. Apeldoorn 16 okt. 1909 Jannigje van Orden, geb. Apeldoorn omstr. 1887.

2. Johanna van Zeumeren, geb. Apeldoorn omstr. 1889, tr. Apeldoorn 16 nov. 1912 Gerrit Jan Jansen, geb. Markelo omstr. 1888.

3. Teunisje van Zeumeren, geb. Apeldoorn / Hoog Soeren 15 april 1893, tr. Ulrum 7 juni 1919 Kornelis Bolt, geb. Ulrum omstr. 1894.

IIIc. Cornelis van Someren, geb. Barneveld 1814, dagloner/tuinman, † Barneveld / Kallenbroek 8 jan. 1892, tr. Barneveld 15 nov. 1839 Aaltje van Galen, geb. Otterlo of Ede 1809, dienstbaar, † Barneveld 5 jan. 1886.

Uit dit huwelijk:

1. Evert, volgt IVc.

2. Dirkje van Someren, geb. Barneveld 1845, dienstbode, † Barneveld 18 april 1913, tr. 1e Barneveld 8 okt. 1874 Aard Hazeleger, geb. Ede 1840, dagloner; tr. 2e Arnhem 14 aug. 1878 Jan Willem Overbeek, geb. Wisch 1845, arbeider.

3. Gerrit, volgt IVd.

4. Gijsbert van Soomeren, geb. 1850, † Barneveld 6 maart 1852.

5. Gijsbertje van Someren, geb. Barneveld 1854, † Arnhem 4 nov. 1892, tr. Arnhem 5 juli 1882 Wouter Ruiter, geb. Barneveld 1850, wagenmaker, † Velp/Rheden 19 dec. 1894.

IVc. Evert van Zoomeren, geb. Barneveld 1840, dagloner, † Barneveld / Kallenbroek 3 maart 1901, tr. Barneveld 23 aug. 1866 (door echtsch. ontbonden vóór 1902) Alberta Takken, geb. Apeldoorn 1839, dienstbode, † Barneveld 18 jan. 1929.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Someren, geb. Barneveld 1867, † ald. 20 april 1867.

2. Levenloze dochter, geb. Barneveld 15 april 1868.

3. Levenloze zoon, geb. Barneveld 1 april 1869.

4. Levenloze zoon, geb. Barneveld 1 april 1869.

5. Levenloze dochter, geb. Barneveld 15 maart 1870.

6. Aleida van Zomeren, geb. omstr. 1871, † Barneveld 29 jan. 1875.

7. Maria van Someren, geb. Barneveld omstr. 1873, † Renkum 4 juni 1893.

8. Cornelis van Zomeren, geb. 1874, † Barneveld 29 jan. 1875.

9. Aleid van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1876, † ald. 1 juni 1886.

10. Jannette van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1877, † ald. 31 jan. 1879.

11. Cornelis van Zomeren, geb. Barneveld 1878, † ald. 17 jan. 1879.

IVd. Gerrit van Someren, geb. Barneveld 1848, metselaar, † Barneveld 19 dec. 1935, tr. Barneveld 29 okt. 1874 Gijsbertje Ruiter, geb. Barneveld 1842, † Amersfoort 19 dec. 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1874, † ald. 26 april 1876.

2. Aaltje van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1877, tr. Barneveld 3 febr. 1905 Willem van Winterswijk, geb. Amersfoort omstr. 1877.

3. Maria van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1878, tr. Wouter van den Pol, geb. Hoevelaken omstr. 1880.

4. Cornelis van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1880, koopman, † Putten 17 nov. 1922, tr. Hummelo en Keppel 29 dec. 1905 Harmina Bruil, geb. Doetinchem Ambt omstr. 1883.

5. Petertje van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1882, † ald. 22 okt. 1884.

6. Petertje van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1885, tr. Barneveld 23 febr. 1912 Arnold Westerveld, geb. Hilversum omstr. 1888.

7. Evert van Zomeren, geb. Barneveld 2 nov. 1887, † 29 jan. 1961, begr. ald., tr. Barneveld 15 aug. 1919 Derkje van Dijk, geb. Ede omstr. 1897, † na 1960.

8. Jannetje van Someren, geb. Barneveld omstr. 1893, tr. Barneveld 14 juni 1918 Hendrik de Geest, geb. Apeldoorn omstr. 1893.

IIId. Hendrikus van Someren, geb. Barneveld 2 juli 1818, dagloner, † Barneveld 17 maart 1851, tr. Barneveld 10 okt. 1846 Gerritje van Harten, geb. Barneveld / Garderen 31 mei 1819, dagloonster.

Uit dit huwelijk:

IVe. Evert van Zomeren, geb. Barneveld 6 mei 1847, † Utrecht 28 aug. 1915, tr. Utrecht 14 juni 1871 Anthonia Gorkom, geb. Utrecht 12 juli 1842, † ald. 24 dec. 1928.

Uit dit huwelijk:

Anthonia van Zomeren, geb. Utrecht 1873, † ald. 1935.

IIb. Cornelis Hendriksen van Sommeren, geb. Wekerom 3 febr. 1777, ged. Ede 9 febr. 1777, dagloner, † Barneveld 4 maart 1853, tr. Barneveld 28 april 1804 Grietje Hendriks, geb. Barneveld 3 april 1784, dagloonster, † Barneveld 22 febr. 1845, dr. van Hendrik Geurtsen van Zomeren en Jannetje Cornelissen van Werkhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Cornelisse, volgt IIIe.

2. Jan Cornelis, volgt IIIf.

3. Johanna van Zomeren, geb. Barneveld 4 maart 1816, † ald. 21 dec. 1896, tr. Barneveld 12 maart 1868 Jan Everts van Zomeren (IIIb).

4. Gerrit, volgt IIIg.

5. Hendrikus, volgt IIIh.

6. Jacob, volgt IIIi.

IIIe. Hendrik Cornelisse van Zomeren, geb. Voorthuizen 23 juli 1805, boerenknecht / schutter, † Renswoude 19 nov. 1871, tr. Renswoude 25 juli 1835 Willemijntje van Veldhuizen, geb. Renswoude 7 jan. 1810, † 15 febr. 1882.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikje van Someren, geb. omstr. 1836, † ald. 18 dec. 1876, tr. Renswoude 27 nov. 1872 Willem Schuilenburg.

2. Grietje van Zomeren, geb. Renswoude 7 juni 1837, † ald. 8 sept. 1837.

3. Grietje van Zomeren, geb. Renswoude 5 jan. 1839, † ald. 9 april 1839.

4. Grietje van Zomeren, geb. Renswoude 19 jan. 1840, naaister, † Barneveld 3 nov. 1887.

5. Jan van Zomeren, geb. Renswoude 9 febr. 1841, † ald. 27 mei 1842.

6. Jannetje van Zomeren, geb. Renswoude 16 juni 1842, † ald. 8 april 1904, tr. Renswoude 22 maart 1862 Gijsbert van Schoonhoven.

7. Cornelia van Zomeren, geb. Renswoude 12 sept. 1843.

8. Fransje van Zomeren, geb. Renswoude 27 okt. 1844, † ald. 19 mei 1845.

9. Cornelia van Zomeren, geb. omstr. 1845, † Renswoude 24 sept. 1845.

10. Cornelis van Zomeren, geb. Renswoude 9 jan. 1846, † ald. 23 april 1847.

11. Cornelia van Zomeren, geb. Renswoude 2 febr. 1850, † Zeist 13 nov. 1940, tr. Renswoude 15 maart 1872 Steven Verbeek.

12. Aaltje van Zomeren, geb. Renswoude 23 juli 1851, † Utrecht 4 april 1900, tr. Harmelen 12 okt. 1876 Willem van Lunteren.

13. Gerritje van Zomeren, geb. Renswoude 10 mei 1853, † Maarn 30 maart 1914, tr. Renswoude 14 juli 1875 Willem Vermeer.

IIIf. Jan Cornelis van Sommeren, geb. Barneveld 2 sept. 1807, arbeider / dagloner, † Barneveld 15 juni 1896, tr. Barneveld 21 nov. 1828 Jannetje Hendriksen Versteeg, ged. Lunteren / Ede 1807, dagloonster, † Barneveld 15 april 1876.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Seumeren, geb. Barneveld 1829, † ald. 27 aug. 1830.

2. Johanna van Someren, geb. Barneveld 1832, † ald. 30 juli 1853.

3. Grietje van Zomeren, geb. Barneveld 1837, † ald. 18 sept. 1853.

4. Cornelia van Sommeren, geb. Barneveld 1849, † Doetinchem-Stad 18 febr. 1907, tr. Barneveld 23 april 1874 Jan Willem Aalderink, horlogemaker, † na 1906.

IIIg. Gerrit van Someren, geb. Barneveld 14 april 1819, † ald. 17 april 1852, tr. Barneveld 23 mei 1850 Gijsberta Boven, geb. Barneveld 1818, † ald. 2 juli 1860.

Uit dit huwelijk:

Jan van Zomeren, geb. Barneveld 11 juni 1851, † Barenelveld 31 maart 1915.

IIIh. Hendrikus van Someren, geb. Barneveld 8 juni 1822, dagloner, † Barneveld 16 juli 1903, tr. Barneveld 17 juli 1847 Hendrika van der Vaarst, geb. Barneveld 29 aug. 1827, dienstbaar, † Barneveld 7 dec. 1892, dr. van Kornelis Elbertsen en Jantje Willems Boerhaven.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Someren, geb. Barneveld 12 aug. 1847, daghuurder, † Barneveld 27 febr. 1927.

2. Johanna van Zomeren, geb. Barneveld 28 april 1849, † ald. 10 nov. 1903.

3. Grietje van Someren, geb. Barneveld 29 sept. 1850, dienstbode, † Zeist 20 okt. 1934, tr. Amersfoort 5 aug. 1885 Peter Wijnands, geb. Nijkerk 5 dec. 1860, † Zeist 19 febr. 1931, zn. van Dirk en Heintje van Rouwendaal.

4. Cornelia van Someren, geb. Barneveld 25 april 1852, dienstbode, † na 1914, tr. Nijmegen 15 mei 1896 Gerrit Agterberg, geb. Nijmegen 11 mei 1856, koopman / fruithandelaar, † Nijmegen 11 jan. 1920.

5. Wilhelmina van Someren, geb. Barneveld 14 febr. 1856, † Amersfoort 10 febr. 1933, tr. Amersfoort 14 mei 1884 Jacobus van Wageningen, geb. Amersfoort 23 aug. 1862, kleermaker, † Amersfoort 9 maart 1927.

6. Hendrika van Zomeren, geb. Barneveld 13 jan. 1860, dienstbode, † Nijmegen 8 april 1927, tr. Nijmegen 6 aug. 1891 Pieter Hendrik Truijers, geb. Gorinchem 27 febr. 1868, treinconducteur / hoofdconducteur (1915), † Nijmegen 23 jan. 1941.

7. Jan Hendrikszoon, volgt IVf.

IVf. Jan Hendrikszoon van Someren, geb. Barneveld 13 juni 1866, timmerman/aannemer, † na 1925, tr. Barneveld 3 aug. 1894 Maria Willemina Klein Kouwenberg, geb. Deventer 1861.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Johanna van Someren, geb. Bussum 1898.

2. Johanna Frederika van Someren, geb. Bussum 1901, tr. Deventer 21 jan. 1925 Egbert Hofman, geb. Deventer 1898, kantoorbediende.

3. Maria Willemina van Someren, geb. Bussum 1902, tr. Deventer 11 aug. 1926 Cornelis Buddingh, geb. Doorweth 1896, amanuensis.

IIIi. Jacob van Someren, geb. Barneveld 1 jan. 1825, arbeider, † Barneveld 18 nov. 1893, tr. Barneveld 26 okt. 1848 Annetje Maassen Kap, geb. Barneveld 1826, † ald. 7 maart 1909.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt IVg.

2. Grietje van Someren, geb. Barneveld 20 okt. 1850, † ald. 20 maart 1856.

3. Jannetje van Someren, geb. Barneveld 7 febr. 1853, † Utrecht 3 jan. 1937, tr. Amersfoort 13 dec. 1882 Gerard Willemsen, geb. Scherpenzeel omstr. 1852, † 5 april 1895.

4. Cornelia van Someren, geb. Barneveld 15 febr. 1856, † Utrecht 2 maart 1929, tr. Utrecht 5 mei 1880 Jan van den Berg, geb. omstr. 1857, † 5 aug. 1927.

5. Grietje van Someren, geb. Barneveld 17 jan. 1860, † Rhenen 3 nov. 1938, tr. Haarlem 16 mei 1888 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 12 april 1915) Johannes Schillemans.

6. Maas Jan van Someren, geb. Barneveld 13 dec. 1861, † ald. 8 aug. 1866.

7. Hendrika van Someren, geb. Barneveld 15 sept. 1864, † Amersfoort 4 maart 1919, tr. Amersfoort 9 mei 1888 Johannes Bastianus Cornelisse, geb. 29 aug. 1862, † 18 mei 1925.

8. Maasje van Someren, geb. Barneveld 14 mei 1867, † Utrecht 7 juli 1947, tr. Rhenen 24 april 1913 Christiaan Marinus van Dorland, geb. omstr. 1863, † Rhenen 6 maart 1929.

9. Gerrit Jan Jacobszoon, volgt IVh.

IVg. Gerrit van Zomeren, geb. Barneveld 27 juni 1849, kleermaker, † Barneveld 4 juli 1927, tr. Barneveld 7 mei 1880 Grada Berendiena Weijkamps, geb. Doetinchem Stad omstr. 1857, † Amersfoort 21 april 1936.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Wilhelmina van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1881, tr. Barneveld 17 sept. 1915 Karel Constantijn Kraaijenbrink, geb. Winterswijk omstr. 1880.

2. Jacoba van Zomeren, geb. Barneveld omstr. 1886, † ald. 22 jan. 1894.

IVh. Gerrit Jan Jacobszoon van Someren, geb. Barneveld 21 nov. 1869, timmerman, † na 1914, tr. Bussum 9 mei 1895 Antonia Stam, geb. Amersfoort 1874.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina van Someren, geb. Bussum omstr. 1897, tr. Bussum 24 april 1919 Adrianus Knops.

2. Jannetje van Someren, geb. Bussum omstr. 1899, tr. Bussum 25 april 1918 Gerard Marius Antonie Cramer.

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op

24 jan. 2015

16:57

Bestand D:\Aldfaer\Radstok\Radstok