Genealogie van Dirk Sijbertsen


I. Dirk Sijbertsen, tr. (ondertr. Oud-Loosdrecht 18 april) 1660 Neeltien Reyers, † na 1701.

Uit dit huwelijk:

1. Sybert Sijbertsen, ged. Oud-Loosdrecht 27 febr. 1661, † vóór 1671.

2. Eesjen Sijbertsz, ged. Oud-Loosdrecht 17 sept. 1662.

3. Marritjen Sijbertsen, ged. Oud-Loosdrecht 10 febr. 1664, † vóór 1672.

4. Willem Sijbertsen, ged. Oud-Loosdrecht 29 juli 1665.

5. Hendrick Sijbrantsz, ged. Oud-Loosdrecht 6 maart 1667, † vóór 1674.

6. Jan Dirck, volgt IIa.

7. Sijbert Sijbertsen, ged. Oud-Loosdrecht 1 jan. 1670.

8. Marretien Sijbertsen, ged. Oud-Loosdrecht 25 jan. 1671, † vóór 1678.

9. Hendrick Dircks, volgt IIb.

10. Marrytien Sijbertszen, ged. Oud-Loosdrecht 19 april 1677.

IIa. Jan Dirck Sijberden, ged. Oud-Loosdrecht 7 okt. 1668, † 1712, tr. Niuew-Loosdrecht 17 juli 1695 Dirkje Jans Bakker, geb. Nieuw-Loosdrecht, † na 1728.

Uit dit huwelijk:

1. Dirck Janszen, volgt III.

2. Reyer Sijberden, ged. Nieuw-Loosdrecht 30 april 1702.

3. Gijsbert Sijberden, ged. Nieuw-Loosdrecht 23 okt. 1709.

4. Jan Sijberden, ged. Nieuw-Loosdrecht 20 nov. 1712.

III. Dirck Janszen Sijberden, ged. Oud-Loosdrecht 2 okt. 1695, fabrikeur, † 1751, tr. Nieuw-Loosdrecht 11 mei 1721 Kornelia Adriaanse van Acquoij, ged. Leerdam 27 maart 1698, begr. Baarn 11 sept. 1777, dr. van Adriaen Roelofsen en Maeijke Leendertse Stichter.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje Sijberden, tr. (ondertr. Oud-Loosdrecht 23 nov.) 1760 Hendr Jans Delft.

2. Jan Sijberden, tr. (ondertr. Oud-Loosdrecht 30 mei) 1751 Maria van der Horst.

3. Maria Zijberden, ged. Nieuw-Loosdrecht 15 maart 1722.

4. Geertje Sijberden, ged. Oud-Loosdrecht 31 maart 1726, tr. Oud-Loosdrecht 15 nov. 1750 Gerrard Bredie, geb. IJsselstein.

5. Adrianus Sijberden, ged. Oud-Loosdrecht 4 april 1728.

6. Raeyer Sijberden, ged. Oud-Loosdrecht 2 okt. 1729.

7. Hendrik Sijberden, ged. Oud-Loosdrecht 6 april 1732.

8. Cornelis, volgt IV.

IV. Cornelis Syberden, geb. Loosdrecht 1734, gepensioneerd dienaar der justitie (1812), † Baarn 3 mei 1812, tr. Johanna Maria Ramsbergen, geb. omstr. 1733, † 1790, begr. Baarn juni 1790.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, volgt Va.

2. Margarita Sijberden, ged. Eemnes-Binnendijks 26 nov. 1767.

3. Cornelia Sijberden, geb. Houten omstr. 1769, † Baarn 10 okt. 1837, tr. Baarn 10 nov. 1793 Phillippus Smitt, ged. Amersfoort 31 maart 1771, timmerman, † Amsterdam 6 febr. 1829, zn. van Jan Smits en Marchien Pieters Schermly.

4. Hendrik Sijberden, ged. Baarn 25 juni 1769.

5. Maria Sijberden, ged. Baarn 21 april 1771, † Loenen 30 maart 1856, tr. vóór 1806 Bart Buurman, geb. omstr. 1748, † Loenen 6 nov. 1813.

6. Adrianus Sijberden, ged. Baarn 1 maart 1773, metselaar (1812), † Loenen 13 jan. 1817.

7. Jan, volgt Vb.

Va. Dirk Syberde, geb. Houten 1764, † Baarn 2 april 1839, tr. Baarn 30 okt. 1791 Evertje van Breukeleveen, geb. Amersfoort 1768, † Baarn 20 juli 1854.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt VIa.

2. Joost Syberde, geb. Baarn 29 sept. 1795, † ald. 16 maart 1825.

3. Jan, volgt VIb.

4. Hanna Syberde, geb. Baarn 27 dec. 1799.

5. Hendrik Syberde, geb. Baarn 9 sept. 1801, arbeider 1839-, † Baarn 4 maart 1840.

6. Dirk Syberde, geb. Baarn 20 sept. 1804.

7. Adrianus, volgt VIc.

8. Johanna Syberde, geb. Baarn 11 dec. 1808.

9. Dirkje Syberde, geb. Baarn 26 nov. 1810, zonder beroep 1839-, † Soest 10 sept. 1866.

10. Cornelia Sijberden, geb. Baarn 31 maart 1813, tr. Amsterdam 3 aug. 1842 Gerrit Kiesewetter, geb. Mamsterdam omstr. 1817.

11. Evertje Syberde, geb. Baarn 6 juni 1815, tr. Baarn 12 dec. 1835 Martijn Dorissen, geb. Arnhem 1798.

VIa. Cornelis Syberde, geb. Baarn 27 mei 1793, schilder, † Baarn 27 jan. 1868, tr. Baarn 1 aug. 1818 Margaretha Hanneman, geb. Amsterdam 1790, † Baarn 3 sept. 1863.

Uit dit huwelijk:

1. Evertje Sijberden, geb. 1821, † Soest 30 sept. 1887.

2. Hendrika Sijberden, geb. omstr. 1821, † Amsterdam 26 sept. 1853, tr. Johannes Hamer.

3. Dirk Sijberde, geb. Baarn 1824, timmerman, † Maarssen 29 jan. 1922, tr. 1e Rudolphina Alijda Hendrica Bartels, geb. 1819, † Baarn 12 juni 1910; tr. 2e Baarn 22 aug. 1850 Hendrica van Domselaar, geb. Eemnes 1825, † vóór 1922.

4. Jan, volgt VIIa.

VIIa. Jan Sijberden, geb. Baarn 1829, † Nunspeet 8 febr. 1915, tr. Baarn 6 mei 1853 Aaltje Willems, geb. Voorst 1828, † Baarn 4 nov. 1898.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Sijberden, geb. Baarn 8 jan. 1861.

2. Gerrit Sijberden, geb. Baarn 12 febr. 1862, tr. Baarn 31 okt. 1900 Aaltje Heemert.

VIb. Jan Sijberden, geb. Baarn 1797, arbeider, † Baarn 9 mei 1880, tr. Baarn 19 sept. 1823 Neeltje (van) Hage, geb. Baarn 1795, † ald. 23 dec. 1864.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, volgt VIIb.

2. Rijk Sijberde, geb. Baarn 1831, † Leeuwarden 6 mei 1886, tr. Baarn 22 mei 1857 Aaltje Janse, geb. Soest omstr. 1828.

3. Cornelis, volgt VIIc.

4. Janus Sijberde, geb. Baarn 28 jan. 1837, metselaar, † Baarn 29 maart 1885, tr. Baarn 7 febr. 1873 Catharina Koelen.

VIIb. Dirk Sijberden, geb. Baarn 1824, † ald. 12 juni 1886, begr. Lage Vuursche 16 juni 1886, tr. 1e Maartensdijk 16 jan. 1857 Martijntje van Laar, geb. Baarn 1832, † ald. 6 april 1880, dr. van Gijsbert en Aaltje van Ginkel; tr. 2e Baarn 15 juli 1881 Neeltje van Laar, geb. Maartensdijk 21 juni 1850, † Eemnes 13 dec. 1900, zuster van zijn eerste echtgenote.

Uit het eerste huwelijk:

1. Neeltje Sijberden, geb. De Bilt 11 april 1857.

2. Gijsbert, volgt VIII.

3. Aaltje Sijberden, geb. De Bilt 9 maart 1861, † Eemnes 19 april 1910.

4. Jan Sijberden, geb. De Bilt 14 juni 1864, † vóór 1868.

5. Jan Sijberden, geb. De Bilt 19 april 1867, † vóór 1871.

6. Jan Sijberde, geb. Baarn 19 mei 1870.

Uit het tweede huwelijk:

7. Dirk Sijberden, geb. Baarn nov. 1881, † ald. 17 nov. 1881.

8. Dirk Sijberden, geb. Baarn 1885.

9. Martijntje Sijberden, geb. Nijkerk 1885.

10. Willemeintje Sijberden, geb. aug. 1886, † Baarn 27 sept. 1886, begr. Lage Vuursche 29 sept. 1886.

VIII. Gijsbert Sijberden, geb. De Bilt 8 okt. 1859, † Baarn 20 dec. 1943, tr. Baarn 12 mei 1887 Maria van der Schagt.

Uit dit huwelijk:

IX. Gijsbertus Sijberden, geb. Baarn 23 juli 1900, tr. Hoogland 14 juli 1927 Maria Spreij, † Amersfoort 6 nov. 1933.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Sijberden, † Amersfoort 5 nov. 1933.

2. Elisabeth Sijberden, † Amersfoort 5 nov. 1933.

VIIc. Cornelis Sijberde, geb. Baarn 2 okt. 1833, † Woudenberg 14 nov. 1857, tr. Baarn 18 mei 1855 Ariaantje van Velthuizen, geb. Woudenberg 1824.

Uit dit huwelijk:

Jan Sijberden, geb. Woudenberg 5 sept. 1857, † ald. 15 nov. 1857.

VIc. Adrianus Syberde, geb. Baarn 22 okt. 1806, † ald. 27 nov. 1874, tr. Baarn 27 jan. 1845 Jannetje Apeldoorn, geb. Nijkerk 1815, † Baarn 1 sept. 1859.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Sijberden, geb. 1844, † Baarn 15 mei 1871.

2. Joseph Sijberden, geb. Baarn 13 nov. 1849, † ald. 13 jan. 1884, tr. Baarn 30 okt. 1874 Dina Pelgrim, geb. Baarn 1846, † ald. 9 okt. 1911.

Vb. Jan Sijberden, ged. Baarn 5 nov. 1775, † Ouderkerk aan de Ijssel 13 juni 1860, tr. vóór 1813 Engeltje Meijer, † vóór 1860.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje Sijberde, geb. Loenen 18 april 1812.

2. Hanna Sijberde, geb. Loenen 28 jan. 1814.

3. Henderik Sijberde, geb. Loenen 23 maart 1816, † ald. 17 sept. 1816.

4. Hendrik Sijberde, geb. Loenen 21 juni 1817.

IIb. Hendrick Dircks Sijbertsz, ged. Amsterdam 12 maart 1673.

Zijn kinderen:

1. Dirck Sijberden, ged. Nieuw-Loosdrecht 9 nov. 1698.

2. Henderick Sijberden, ged. Nieuw-Loosdrecht 5 juni 1701.

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op

24 jan. 2015

16:53

Bestand D:\Aldfaer\Radstok\Radstok