Achternaam Krabbe

De familienaam Krabbe c.q. Crabbe is wijdverspreid in Noord-Europa. Bij onderzoek op het internet kom je via zoekprogramma’s bij diverse websites terecht, waar je deze naam terugvindt. Daaruit blijkt dat in Groot-Brittannië en in Scandinavië de naam in diverse spellingen vrij normaal is. Ook in Duitsland en België komt de naam vrij regelmatig voor.

De familie Krabbe in 1947:

Op 31 mei 1947 werd er in Nederland een volkstelling gehouden. De naamgegevens van die volkstelling, zijn door naamkundigen bewerkt en gepubliceerd in het “Nederlands repertorium van familienamen”. Elk deel bevat een alfabetische lijst van familienamen die in 1947 per provincie of stad voorkwamen. In de provinciale delen zijn deze gegevens ook nog per gemeente uitgesplitst.

Hieronder volgt een tabel waarin men kan zien hoe vaak en waar de naam Krabbe voorkwam.

Provincie/stad

Aantal plaatsen

Aantal mensen

Groningen

Friesland

Drenthe

7

24

Overijssel

13

168

Gelderland

8

11

Utrecht

4

10

Noord-Holland (uitgezonderd  Amsterdam)

9

29

Amsterdam

1

11

Zuid-Holland (uitgezonderd ‘s Gravenhage en Rotterdam)

6

9

‘s Gravenhage

1

10

Rotterdam

1

14

Zeeland

6

31

Noord-Brabant

2

2

Limburg

5

5

Opmerking: De familienaam Krabbé komt  in 1947 alleen in de provincie Noord-Holland en Amsterdam voor. In het repertorium is voor Noord-Holland geen splitsing gemaakt, voor Amsterdam wel,  de achternaam Krabbe komt 8 keer voor en Krabbé 3 keer.

We hebben in Nederland te maken met minstens vijf familiegroepen Krabbe en één familie Krabbé. Of er verband is tussen de groepen is moeilijk te zeggen, maar lijkt niet waarschijnlijk. Na 1700 zijn er tot nu toe geen verbanden gevonden.


1. De naam Krabbe rondom Zwartsluis/Hoogeveen is afkomstig van Baarlo, waar het huis ter Weerde of Kranerweerd heeft gestaan, dat later ook wel Crabbenburg werd genoemd. Even verderop stond een tolhuis van het huis ter Weerde, dat Zegelenberg of de Crabbe werd genoemd.

Zie hiervoor verder de publicatie van Dr. J.J. Krabbe, Heelsum, 1975: inventarisatie van oude akten van de familie Krabbe te Baarlo/ Zwartsluis. Dit boek is aanwezig in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle en bij het CBG te ‘s Gravenhage.

 

2. De naam Krabbe in Zeeland is waarschijnlijk een geïsoleerde familie, mogelijk is er verband met België, waar de naam Crabbe ook voorkomt.

 

3. De naam Krabbe in de provincie Zuid-Holland is waarschijnlijk in verband te brengen met de De Mijl, Krabbe en Nadort op het eiland van de stad Dordrecht.

Bijvoorbeeld:• Aert Aertsz (van der Crab), geb. ca. 1525, gegoed en woonachtig in de Crabbe, ook genaamd de Crab, begr. Dordrecht 1604.         

De Crab is een bewesten van Dordrecht gelegen streek, met de rivier de Crabbe [NP 1926, p 59-78; H.R. van der Woude, Het geslacht Boers 1550-2000, Zuidlaren 2000].


4. Ook in de kop van Noord-Holland komt al vroeg de achternaam voor. Mogelijk is er een verband met Krabbendam in de gemeente Warmenhuizen.

 

5. In Drenthe komt men al rond 1550 de achternaam Crabbe tegen in allerlei aktes. Dan vooral rondom de gemeente Roden en Sleen.

Bijvoorbeeld: • Herman Crabbe, te Roden ca. 1450 [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 75].
                    • Willem Bauinge alias Crabbe, Sleen 1452 [G. Kuipers, Sleen in verleden en heden, Sleen 1992, p 263].
                    • Crabbe Aukema, Roden 1546 [Schattingslijst Roden 1546, p 31].

 

6. Zoals uit de overzichten blijkt, komt de achternaam Krabbe in Twente het meeste voor. Uit mijn onderzoek blijkt dat het gaat om verschillende families met hun oorsprong in Losser. In deze gemeente komen we aantal boerderijtjes tegen met de naam Crabbe of Krabbe.

 

De achternaam Krabbé

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de familie Krabbé oorspronkelijk uit België komt.

Ene Siebrant Maartense Krabbé, geboren in België huwt 04‑12‑1763 te Rotterdam met Johanna de Visser. Uit dit huwelijk drie kinderen: Maarten Krabbé, Josyntje Krabbé en Marya Krabbé.

 

Krabbe in Duitsland:

Vlak over de grens tussen Duitsland en Twente komt de naam Krabbe ook veel voor. Wanneer men kaarten goed bestudeert, vindt men zeker drie boerderijen c.q. gehuchten met de naam “Krabbe”. Bladert men door de doop- en trouwboeken van bijv Brandlecht, Veldhausen en Gildehaus, dan vindt men daarin ook de achternaam “Krabbe”.

Mensen verhuisden regelmatig over en weer van Twente naar Duitsland en vice versa. Op zoek naar werk op het land of in de fabriek. Diverse Krabbes in Twente komen dan ook van over de grens, maar evenzo vindt men bijv. in Rheine Krabbes, die afkomstig zijn uit Twente.