Genealogie van Jan Michiels Middelhoven


I. Jan Michiels Middelhoven, geb. omstr. 1530, houtkoper/impostmeester, tr. Mechteld Pietersdr, † na 1585.

Uit dit huwelijk:

1. Dochter, tr. (ondertr.) vóór 1586Cornelis Pieters.

2. Michael Jansz, volgt II.

II. Michael Jansz Middelhoven, geb. Dordrecht 1562, predikant te Voorschoten en Rotterdam, † Leiden 1638, tr. (ondertr. Leiden 12 april) 1586Sara Andriesdr Hessix, geb. Meessen?, † na 1632, dr. van Andries.

Uit dit huwelijk:

1. Machtelt Michielsdr Middelhoven, † na 1631, tr. vóór 1623Claes Jansz, † vóór 1623.

2. Eva Michaelsdr Middelhoven, tr. (ondertr. Leiden 31 maart) 1620Kaerl de Hoorn, geb. Nieukerke, koopman, † na 1636.

3. Isaac Middelhoven, predikant Noord-Gouwe (1634), † okt. 1637.

4. Michaël, volgt IIIa.

5. Joannes Michielsz, volgt IIIb.

6. Sara Middelhoven, geb. 1596, † na 1638.

7. Abraham, volgt IIIc.

8. Nathaniël Middelhoven, geb. omstr. 1598, predikant Katwijk aan Zee (1624-1634) en Rotterdam, † Rotterdam 11 maart 1639.

9. Florentius Middelhoven, geb. Voorschoten 1599, predikant Kamerijk / Scheveningen / Batavia, tr. (ondertr. ’s-Gravenhage 6 sept.) 1620Anna van Straeten; zij hertr. (ondertr. Batavia NOI 12 jan.) 1634 Troylus Lowell.

10. Samuël, volgt IIId.

11. Daniël, volgt IIIe.

IIIa. Michaël Middelhoven, student theologie, kandidaat Castricum 1637-, Renswoude 1638-, predikant Kloetinge 1649-1650, predikant Buren 1650-, † 1652, tr. (ondertr. Dordrecht 21 maart) 1638Cornelia van der Hoeven.

Uit dit huwelijk:

1. Eva Middelhoven, ged. Rotterdam 15 juli 1638.

2. Maria Middelhoven, ged. Dordrecht 1 okt. 1639.

3. Sara Middelhoven, ged. Dordrecht 21 jan. 1642.

4. Anthoni Middelhoven, ged. Dordrecht 19 aug. 1643.

5. Michiel Middelhoven, ged. Dordrecht 30 april 1645.

IIIb. Joannes Michielsz van Middelhoven, geb. 1587, predikant te Lisse van 1612 tot 1617; Rector te Haarlem tot schorsing in 1626., vermeld, † Leiden, tr. (ondertr. Leiden 19 april) 1613Catharyna Kestemans, geb. 1594, dr. van Lieven Pieterse Cersteman en Hester Pietersdr van Breda.

Uit dit huwelijk:

1. Lieve Middelhoven, † vóór 1645.

2. Geertruijd van Middelhoven, geb. Lisse 1616, begr. Amsterdam 30 juli 1682, tr. Haarlem 11 maart 1660Pieter Mortier, † 1663.

3. Michiel Joannisz, volgt IVa.

4. Johannes, volgt IVb.

5. Isaac van Middelhoven, ged. Haarlem 18 jan. 1624.

6. Hester van Middelhoven, ged. Haarlem 7 april 1626, tr. Renswoude 7 juni 1652 Cornelis Evertssen Sternhoven, geb. Bommel, glaesschrijver / schepen van Wijck; hij hertr. (ondertr. Wijk bij Duurstede 16 maart) 1663 Cornelia van Overmeer.

IVa. Michiel Joannisz van Middelhoven, geb. Lisse vóór 1620, predikant te Heemskerk en Castricum (1637), Renswoude (1638), Kloetinge (1648 of 1649), Buren (1650), † Buren 2 nov. 1651, tr. Utrecht 18 april 1637 Grietgen Dircksdr de Ridder, ged. Utrecht 25 april 1613, begr. ald. 20 okt. 1673, dr. van Dirk en Adriana Gerritsdr van Domselaer.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna van Middelhoven, † Amerongen 6 jan. 1738, tr. 1e Utrecht 26 okt. 1665 Pieter Jansse van Rijkelijkhuisen, geb. Utrecht, kleermaker, † Utrecht 8 sept. 1673, zn. van Jan en Trijntgen Peters en wedr. van Lyntjen van Sonsbeek; tr. 2e (ondertr. Utrecht 11 nov.) 1675Marcus Renssen, koster van de Andrieskerk (1677/94), † 1698, zn. van Thomas en Engeltje Alberts en wedr. van Maria van Cleef.

2. Kind, † na 1652.

3. Kind, † na 1652.

4. Cataryna van Middelhoven, ged. Renswoude 19 juli 1640, † na 1676.

5. Sara van Middelhoven, ged. Renswoude 1 aug. 1641, † na 1688, tr. Amerongen 16 mei 1680Baltus de Wael, ged. Mijdrecht, † Na 1688.

6. Elisabeth van Middelhoven, ged. Rhenen 17 dec. 1645, † vóór 1671.

7. Dirkgen van Middelhoven, geb. vóór 1652, † na 1676.

8. Michiel van Middelhoven, ged. Renswoude 14 mei 1652, † vóór 1671.

IVb. Johannes van Middelhoven, ged. Haarlem 17 febr. 1622, bakker, † Veenendaal 28 nov. 1669, tr. Renswoude 14 mei 1643 Aaltje Antonis / Teunisse van Hoeven, † na 1676.

Uit dit huwelijk:

1. Katarina Johannis van Middelhoven, ged. Amsterdam 13 maart 1644, tr. Veenendaal 26 maart 1676 Cornelis Dircksen van Couwenhoven.

2. Johannis van Middelhoven, ged. Amsterdam 6 aug. 1645, † vóór 1649.

3. Johannes van Middelhoven, ged. Amsterdam 8 sept. 1648, tr. Wageningen (ondertr. Veenendaal 4 jan.) 1685) Geertruijd Domselaar, wed. van Eduart de Heus.

4. Isaacq, volgt V.

V. Isaacq van Middelhoven, geb. Veenendaal 1660, † na 1727, tr. 1e Veenendaal 9 aug. 1685 Cornelia Berents van Clarenbeek; tr. 2e Scherpenzeel 3 febr. 1689 Neeltien de Leeuw, † na 1727.

Uit het eerste huwelijk:

1. Niesjen van Middelhoven, ged. Veenendaal St 19 sept. 1686.

Uit het tweede huwelijk:

2. Lidia van Middelhoven, † na 1726.

3. Aeltien van Middelhoven, ged. Veenendaal 2 nov. 1690.

4. Johannes van Middelhoven, ged. Veenendaal 9 okt. 1692, † vóór 1698.

5. Catrijntje van Middelhoven, ged. Veenendaal 8 maart 1694, † na 1726, tr. Veenendaal 28 juni 1716Jurriaen Langevelt, † na 1726.

6. Johannes van Middelhoven, ged. Veenendaal 10 okt. 1697, † na 1726.

7. Jannetien van Middelhoven, ged. Veenendaal 12 jan. 1699, † na 1726, tr. (ondertr. Veenendaal 6 april) 1721Jan de Wael, † na 1726.

IIIc. Abraham van Middelhoven, geb. Voorschoten omstr. 1597, 1637: student theologie; predikant te Weerselo van 1638 tot 1657, gestopt wegens ziekte., † Weerselo 4 mei 1658, tr. (ondertr. Leiden 26 aug.) 1637Claertgen Sibelius.

Uit dit huwelijk:

1. Caspares van Middelhoven, geb. Weerselo, student te Deventer, † Deventer 15 aug. 1667.

2. Sara van Middelhoven, † vóór 1676, tr. 1e Meyndert Hermanusz Crouger, † vóór 1673; tr. 2e (ondertr. Batavia NOI 1 sept.) 1672Pieter Mortier, ged. Amsterdam 1 maart 1648, goudsmid, zn. van Pieter en Geertruijd van Middelhoven (IIIb,2); hij hertr. (ondertr. Batavia NOI 17 okt.) 1675 Clara Mits.

3. Lysbeth van Middelhoven, geb. Weerselo 1642, † Amsterdam 11 sept. 1684, tr. (ondertr. Amsterdam 20 maart) 1671Pieter van Stryen, geb. 1644; hij hertr. (ondertr. Amsterdam 9 maart) 1685 Elsje Barens.

IIId. Samuël Middelhoven, ged. 1611, 1631: student theologie, predikant Voorschoten, † Voorschoten 1638, tr. (ondertr. Leiden 18 dec. 1631)Lysbeth Gillesdr van Houcke.

Uit dit huwelijk:

1. Christijntge Middelhoven, ged. Leiden 24 okt. 1632.

2. Johannis Middelhoven, ged. Voorschoten 24 okt. 1633.

IIIe. Daniël Middelhoven, geb. Voorschoten 1612, predikant Tholen (1638), † Bergen op Zoom 23 mei 1670, tr. (ondertr. Bergen op Zoom 17 dec. 1642)Johanna Liens.

Uit dit huwelijk:

Michaël Middelhoven, geb. Tholen april 1645, kandidaat Wouw 1669-, predikant Zaamslag 1677-, † Axel 1 juli 1706, tr. 1e (ondertr. Delft 11 juni) 1676Adriana Jacoba van Wielant, † 8 aug. 1680; tr. 2e Zaamslag 19 april 1683Sara d’Harp, ged. Axel 16 jan. 1667, † Tholen 1730.

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op

24 jan. 2015

16:44

Bestand D:\Aldfaer\Radstok\Radstok