Krabbe

Op deze site wil ik zo veel mogelijk informatie opnemen over de familie Krabbe die zijn oorsprong heeft in Twente en dan in het bijzonder de huidige gemeente Losser.

In Beuningen en de Lutte hebben kleine boerderijen (katerstedes) gestaan met de naam “Krabbe”. Maar er zijn ook gezinnen in Twente woonachtig afkomstig uit Den Haag en over de grens met D

uitsland.

Mijn man Bertus Krabbe is afkomstig uit een tak van de familie die zijn oorsprong heeft in Beuningen. In de 17de eeuw wordt daar een katerstede “Krabbe” vermeld. Naar de eerste bewoners kan ik slechts gissen, maar rond 1750 woont daar ene Lambert Jan Krabbe met zijn gezin. Een rechtstreekse voorvader van hem.


            Kwartierstaat van Bertus Krabbe

            Genealogie van Lambert Jan Krabbe uit Beuningen

            Diesselhuis Krabbe

            Genealogie van Jan Krabbe uit De Lutte

            Genealogie Krabbe uit Den Haag / Hengelo (O) 

            Jan Krabben / Duitsland