Genealogie van Abraham Wijnants

I. Abraham Wijnants, ruiter (1642), † na 1668, tr. Emmerik 13 mei 1642 Maria Daniëls, ged. Emmerik 22 dec. 1622, dr. van Daniël en Gertruidt / Gertgen.

Zijn kinderen:

1. Jan Wijnandts, tr. Zeddam (kerkelijk ’s Heerenberg) 31 okt. 1669 Anna Elisabeth van Ewijk, dr. van Everard van Ewick.

2. Waltherus Wilhelmus Wijnants, geb. Emmerik, pastoor te Boekelt in het Land van Ravesteijn., † Boekel 1755.

Uit het huwelijk:

3. Abraham Wijnants, Luitenant te paard, begr. Utrecht, Jacobikerk 4 april 1722.

4. Daniël, volgt IIa.

5. Isaacq, volgt IIb.

6. Johannes Derck, volgt IIc.

7. Jacobus Wijnants, geb. 1658, ged. Emmerik 2 april 1658, † omstr. 1706, tr. 1e Zeddam 28 okt. 1694 Liesbet Grevenbroek, † vóór 1703; tr. 2e Zeddam 23 juli 1702 Engel Dempers; zij hertr. Zeddam 17 jan. 1707 Reinder Kersten.

8. Maria Wijnants, ged. ’s-Heerenberg 7 febr. 1668.


IIa. Daniël Wijnants, tr. ’s-Heerenberg 1665 Maria van Ewick, dr. van Everard.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Wijnants, tr. Dirck Vogelaer, † 1713, begr. Amsterdam 29 jan. 1713.

2. Anna Catrijn Wijnandts, ged. ’s-Heerenberg 19 sept. 1669, tr. (ondertr. ’s Heerenberg 22 jan.) 1702 Gerrit Nyenhuys, † vóór 1723.

3. Everdjen Winands, ged. ’s-Heerenberg 20 aug. 1671.


IIb. Isaacq Wijnants, tr. vóór 1678 Joanna van Lahr.

Uit dit huwelijk:

Maria Wijnants, geb. Zevender, ged. Zevenaar 15 febr. 1678, † na 1732, tr. Wijk bij Duurstede 13 april 1699 Cornelis Jansz van Vogelpoel, geb. Wijk bij Duurstede, beenhacker, † na 1732.


IIc. Johannes Derck Wijnants, ruiter, † na 1698, tr. Ter Borg 23 sept. 1666 Elysabeth van Eybergen, geb. Ter Borg? na 1630, dr. van Rutgerus ab Eijbergen en Sijbilla Casarij.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Margreta Wijnants, † na 1718.

2. Rutgerus, volgt IIIa.

3. Abraham, volgt IIIb.

4. Hermannus Mattheus, volgt IIIc.


IIIa. Rutgerus Wijnants, geb. vóór 1681, tr. ’s Heerenberg 19 febr. 1699 Lisabet Bentincks, ged. ’s Heerenberg 12 sept. 1675, dr. van Herman en Fijken Solingius.

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Wijnants, ged. ’s Heerenberg 16 april 1699.

2. Hermannus Wijnants, ged. ’s-Heerenberg 13 maart 1701.

3. Johannes Wijnants, geb. ’s Heerenberg 30 juli 1704.

4. Rutger Wijnants, geb. ’s Heerenberg 21 okt. 1708, † na 1744, tr. vóór 1746 Hermina Bosch.


IIIb. Abraham Wijnants, ged. ’s Heerenberg 27 maart 1681, † 1746, tr. 1e Amersfoort 16 jan. 1718 Lijsbeth van Driell, ged. Wijk bij Duurstede 22 okt. 1682, † vóór 1735, dr. van Peter Lamberts van Driel en Jannechje Antonis; tr. 2e Amerongen 29 april 1736 Joanna de Leeuw, ged. Amerongen 24 nov. 1700, † 1746, dr. van Steven Gerrits en Margaretha Renssen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Abraham, volgt IV.

2. Abraham Wijnantz, ged. Amersfoort 28 jan. 1721.

3. Joannes Dirck Wijnands, ged. Amersfoort 21 mei 1723, begr. Amerongen 6 maart 1741.

Uit het tweede huwelijk:

4. Steven Gerrit Wijnants, ged. Amersfoort 5 mei 1737, † na 1766.

5. Margretha Agnes Wijnants, ged. Amerongen 13 nov. 1740, † na 1766, tr. Tiel 8 mei 1759 Willem van Krieken.


IV. Abraham Wijnants, ged. Amersfoort 29 jan. 1719, vleeshouwer te Amersfoort, † Amersfoort 1757, tr. Amersfoort 28 april 1754 Maria Willems van Ebbenhorst, geb. Nijkerk??? vóór 1740, begr. Amersfoort, St Joriskerk 24 nov. 1783; zij hertr. Nijkerk 8 jan. 1761 Geurt Gangelof.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham, volgt Va.

2. Thomas Abrahamsen, volgt Vb.


Va. Abraham Wijnants, ged. Amersfoort 27 juli 1755, † vóór 1797, tr. Amersfoort 17 mei 1776 Margarita van Ouwerkerk, † vóór 1797.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Wijnants, ged. Amersfoort 4 okt. 1776, † Amersfoort / Stoutenburg 19 april 1857, tr. vóór 1810 Sebastiaan Magielsen, geb. Prince Hagen 1776, † Amersfoort 25 maart 1851.

2. Simon, volgt VIa.

3. Jannetje Wijnants, ged. Amersfoort 13 april 1780, begr. ald. 1 sept. 1785.

4. Abram Wijnants, ged. Amersfoort 25 okt. 1781, begr. ald. 1796.

5. Reinarda Wijnands, geb. Amersfoort 1783, begr. ald. 10 aug. 1807.

6. Steven Wijnants, ged. Amersfoort 26 febr. 1786, begr. ald. 1791.

7. Kraamkind Wijnants, geb. 1789, begr. Amersfoort 27 juli 1789.

8. Geertruij Wijnants, ged. Amersfoort 3 juni 1792, † ald. 16 april 1797.


VIa. Simon Wijnants, ged. Amersfoort 24 maart 1778, broodbakker, † Amersfoort 4 juli 1814, tr. (ondertr. Amersfoort 15 april) 1803 Gerritje Bor, geb. Nijkerk 1778, werkster, † Amersfoort 10 april 1856, dr. van Bor Otten.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham, volgt VIIa.

2. Henderika Wijnants, ged. Amersfoort 10 okt. 1805, † vóór 1808.

3. Hendrica Wijnands, ged. Amersfoort 8 nov. 1807, † ald. 15 okt. 1813.

4. Margrieta Johanna Wijnands, geb. Amersfoort 1810, naaister, † Amersfoort 9 jan. 1834.

5. Bornardus Wijnands, geb. Amersfoort 24 nov. 1812, † ald. 2 nov. 1813.


VIIa. Abraham Wijnants, ged. Amersfoort 19 febr. 1804, † Made en Drimmelen 17 maart 1883, tr. 1e Oosterhout 13 mei 1837 Frederica Genuit, geb. Oosterhout 20 nov. 1816, † Hooge en Lage Zwaluwe 3 jan. 1849; tr. 2e Hooge en Lage Zwaluwe 7 sept. 1849 Anna Mustert, geb. Made en Drimmelen 15 sept. 1812, † ald. 18 jan. 1885.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerritje Wijnants, † Hooge en Lage Zwaluwe 14 nov. 1841.

2. NN Wijnants, levenloos kind, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 okt. 1842.

3. Gerritje Wijnants, geb. Hooge en Lage Zwaluwe omstr. 1846, † Loosduinen 15 dec. 1925, tr. Made en Drimmelen 18 febr. 1876 Cornelis Meijers, geb. Oudelande omstr. 1845.

4. NN Wijnants, levenloos kind, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 3 jan. 1849.


Vb. Thomas Abrahamsen Wijnants, geb. Amersfoort 13 jan. 1758, daghuurder, † Nijkerk 31 dec. 1814, tr. Putten 17 maart 1782 Maria Gerritsen, geb. Putten 31 dec. 1762, ged. Nijkerk 5 jan. 1763, † ald. 28 febr. 1812, dr. van Gerrit Cornelisse Bokhorst en Maasje Aalberts.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham Wijnands, geb. Putten 22 sept. 1782, † vóór 1789.

2. Maria Wijnandse, geb. Putten 8 febr. 1784, † vóór 1790.

3. Maasje Thomassen Wijnandze, geb. Putten 25 sept. 1785, daggeldster, † Nijkerk 12 aug. 1835, tr. Nijkerk 17 jan. 1809 Gijsbert Muinen van Norden, geb. Putten 13 april 1783, daghuurder / arbeider, † Nijkerk 25 okt. 1858; hij hertr. Nijkerk 18 dec. 1844 Grietje Nolthuis.

4. Abraham Tomassen Wijnands, geb. Nijkerk 5 jan. 1788, † 1790, begr. Nijkerk 1790.

5. Maria Thomassen Wijnands, geb. Nijkerk 13 dec. 1789, † 1790, begr. Nijkerk 1790.

6. Abraham Thomassen, volgt VIb.

7. Maria Thomassen Wijnands, geb. Nijkerk 15 juni 1793, naaister, † Nijkerk 17 maart 1850, tr. Nijkerk 8 aug. 1827 Hendrik Buijtink, geb. Nijkerk 1785, stoelenmaker, wielendraaijer, † Nijkerk 29 april 1856, wedr. van Gijsbertje van den Bor.

8. Gerrit Tomassen, volgt VIc.

9. Geertruy Thomassen Wijnands, geb. Nijkerk 1 sept. 1797, boerenmeid / bouwster / landbouwster, † Nijkerk 24 maart 1868, tr. Nijkerk 27 nov. 1817 Gerrit Jansen van den Bunt, geb. Nijkerk 1790, boerenknecht, † Nijkerk 5 juli 1846.

10. Jan Thomassen, volgt VId.

11. Willemtje Thomassen Wijnands, geb. Nijkerk 16 maart 1802, dienstmeid, † Amersfoort 13 sept. 1864, tr. 1e Nijkerk 15 jan. 1823 Jan Teunissen van Aller, geb. Putten 1804, boerenknecht, † vóór 1851; tr. 2e Amersfoort 6 nov. 1850 Knelis Ruiter, geb. Barneveld 1784, landbouwer, † Amersfoort 30 juli 1865, gesch. echtg. van Jannetje Woudenberg.

12. Peter Wijnands, geb. Nijkerk 23 juni 1804, † 1804, begr. Nijkerk 9 nov. 1804.

13. Peeter, volgt VIe.


VIb. Abraham Thomassen Wijnands, geb. Nijkerk 15 febr. 1791, boerenknecht / daghuurder, † Amersfoort 14 febr. 1855, tr. Nijkerk 9 april 1819 Rijka Rijks, ged. Amersfoort 4 juli 1794, dienstmeid, † Amersfoort 29 dec. 1861.

Uit dit huwelijk:

1. Thomas, volgt VIIb.

2. Levenloze zoon, geb. Nijkerk 26 nov. 1821.

3. Rijkerd Wijnands, geb. Nijkerk 1822, † Amersfoort/Stoutenburg 9 maart 1901, tr. Amersfoort/Stoutenburg 13 dec. 1854 Teuntje Budding, geb. Leersum 1810, † Amersfoort/Stoutenburg 8 febr. 1878.

4. Gerrit, volgt VIIc.

5. Aalbert Wijnands, geb. 1828, † Amersfoort 4 juni 1829.

6. Marten, volgt VIId.

7. Gijsberta Wijnands, geb. Amersfoort 20 nov. 1833, † ald. 23 maart 1902, tr. Amersfoort 4 maart 1862 Jan van der Kuilen, geb. Nijkerk 1834, arbeider, † Amersfoort 11 jan. 1899.


VIIb. Thomas Wijnands, geb. Nijkerk 19 sept. 1819, daghuurder/daggelder/arbeider, † Amersfoort 17 sept. 1882, tr. Amersfoort 16 febr. 1853 Hendrikje Velthuizen, geb. Nijkerk 1824, † Amersfoort 28 sept. 1903.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Wijnands, geb. Amersfoort 4 juni 1853, † 11 dec. 1919, tr. Amersfoort 25 aug. 1875 Cornelis Hienekamp, geb. Nijkerk 1850.

2. Hendrika Wijnands, geb. Amersfoort 12 sept. 1855, † ald. 16 aug. 1857.

3. Rijk, volgt VIIIa.

4. Abraham Wijnands, geb. Amersfoort 12 maart 1865, † ald. 19 dec. 1870.


VIIIa. Rijk Wijnands, geb. Amersfoort 12 dec. 1859, timmerman, † vóór 1943, tr. Amersfoort 15 aug. 1883 Gezina Johanna Rotgers, geb. Amersfoort 1856, dienstbode, † Hengelo 4 okt. 1942.

Uit dit huwelijk:

Hendrika Christina Wijnands, geb. Amersfoort 14 dec. 1883, tr. Loenen 7 nov. 1908 Gerhard Hamburg, geb. Hengelo omstr. 1883.


VIIc. Gerrit Wijnands, geb. Nijkerk 17 aug. 1826, daghuurder/arbeider/stoker, † Amersfoort 6 juli 1911, tr. 1e Amersfoort 18 juni 1853 Teunisje Hardenberg, geb. Nijkerk 1826, † Amersfoort 3 juni 1869; tr. 2e Amersfoort 6 april 1870 (echtsch. ingeschr. ald. 5 juli 1876) Margaretha Blombergen, geb. Amersfoort 1837, † ald. 23 jan. 1893.

Uit het eerste huwelijk:

1. Abraham Wijnands, geb. Amersfoort 8 sept. 1853, † ald. 16 febr. 1855.

2. Abraham Wijnands, geb. Amersfoort 9 okt. 1855, † ald. 22 dec. 1855.

3. Rika Wijnands, geb. Amersfoort 7 nov. 1857, wagenmaker(sknecht), † Barneveld 5 dec. 1922, tr. 1e Amersfoort 18 juli 1883 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 31 okt. 1901) Hendrik Jan van Baren, geb. Amersfoort 2 juli 1858, timmerman; tr. 2e Amersfoort 30 aug. 1918 Jan Willem Pot, geb. Deventer omstr. 1863, † Arnhem 25 febr. 1938.

4. Abraham Wijnands, geb. Amersfoort 23 jan. 1863, koffermaker, † Amersfoort 17 jan. 1909.

Uit het tweede huwelijk:

5. Jan Wijnands, geb. Amersfoort 14 jan. 1871, † ald. 30 nov. 1873.


VIId. Marten Wijnands, geb. Amersfoort 31 aug. 1830, daggelder/arbeider, † Amersfoort 31 mei 1898, tr. 1e Hoevelaken 15 okt. 1857 Antje van den Brom, geb. Putten 1834, † Amersfoort 27 febr. 1866; tr. 2e Amersfoort 1 mei 1867 Elisabeth Ebing, geb. Nijkerk 1843, dienstbode, † Amersfoort 26 april 1919.

Uit het eerste huwelijk:

1. Rijka Wijnands, geb. Hoogland 9 jan. 1858, † 20 aug. 1863.

2. Tijmen Wijnands, geb. Hoogland 5 nov. 1859, † Amersfoort 10 febr. 1867.

3. Feija Alijda Wijnands, geb. Hoogland 13 april 1861, † Amersfoort 9 aug. 1865.

4. Abraham Wijnands, geb. Hoogland 23 april 1863, † Amersfoort 31 aug. 1865.

5. Rijkje Wijnands, geb. Amersfoort 31 juli 1865, tr. Amersfoort 20 jan. 1892 Pieter van Zoom, geb. Schagen 1866.

Uit het tweede huwelijk:

6. Teunis Wijnands, geb. Amersfoort 20 okt. 1868, † ald. 14 okt. 1873.

7. Geertruida Wijnands, geb. Amersfoort 2 aug. 1870, † ald. 19 juni 1941, tr. Amersfoort 8 aug. 1894 Wouterus Johannes Vitskie, geb. Amersfoort 1874.

8. Johannes, volgt VIIIb.

9. Teunis, volgt VIIIc.

10. Herman Wijnands, geb. Amersfoort 21 mei 1877, tuinman / concierge, † Amersfoort 23 maart 1945.

11. Gerarda Wijnands, geb. Amersfoort 18 mei 1880, † ald. 3 april 1952.

12. Martinus Wijnands, geb. Amersfoort 11 febr. 1883, † ald. 2 juli 1895.

13. Levenloze dochter, geb. Amersfoort 6 april 1886.

14. Bartus Wijnands, geb. Amersfoort 5 okt. 1887, † ald. 27 april 1953, tr. De Bilt 6 april 1914 v.Chr. Vroukje Wierda, geb. Weststellingwerf omstr. 1886, † na 1952.


VIIIb. Johannes Wijnands, geb. Amersfoort 30 nov. 1872, bakker, arbeider, koopman, † Zeist 11 april 1955, tr. Amersfoort 12 maart 1902 Maartje Johanna van ’t Hoenderdaal, geb. Amersfoort of Nijkerk 1877, † Amersfoort 8 juli 1944; zij hertr. Amersfoort 12 maart 1902 (door echtsch. ontbonden vóór 1903) Gerardus van de Ridder.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Wijnands, geb. Amersfoort 21 nov. 1902, tr. Amersfoort 13 okt. 1926 Johannes Cornelis Suvaal.

2. Martha Johanna Wijnands, geb. Amsterdam 8 febr. 1904, tr. Amersfoort 27 juni 1928 Rijk van de Bunt.

3. Levenloze zoon, geb. Leusden 3 mei 1906.

4. Johanna Wijnands, geb. Amsterdam 12 mei 1907, † Amersfoort 16 juni 1907.

5. Jacob Johannes Wijnands, geb. Amersfoort 14 juni 1908, tr. Amersfoort 6 jan. 1936 Aartje van de Heuvel.

6. Johannis Wijnands, geb. Amersfoort 23 nov. 1911.

7. Martinus Wijnands, geb. Amersfoort 31 okt. 1913.

8. Gerardus Hermanus Wijnands, geb. Amersfoort 1918, † ald. 16 juni 1918.


VIIIc. Teunis Wijnands, geb. Amersfoort 20 jan. 1874, bakker / spoorarbeider, † Amersfoort 11 maart 1918, tr. 1e Amersfoort 2 mei 1894 (door echtsch. ontbonden ald. 8 aug. 1903) Dirkje Bosch, geb. Amersfoort 1874, † ald. 14 febr. 1958; zij hertr. omstr. 1906 Hendrik Favre; tr. 2e Amersfoort 5 dec. 1906 Jannetje Bosch, geb. Putten 5 maart 1881.

Uit het eerste huwelijk:

1. Martinus Reinier Wijnands, geb. Amersfoort 8 febr. 1895, tr. Katwijk 16 juni 1922 Karsiena E. J. J. A. Rijkers, geb. Asten omstr. 1900.

2. Hendrika Elisabeth Wijnands, geb. Amersfoort 14 juli 1896, † ald. 3 dec. 1900.

3. Teunis Wijnands, geb. Amersfoort 17 nov. 1900, † ald. 16 dec. 1900.

Uit het tweede huwelijk:

4. Elisabeth Wijnands, geb. Leusden 31 maart 1904, tr. Amersfoort 10 mei 1928 Idianus Gijsbertus Muijen, geb. Amersfoort omstr. 1902.

5. Teunis Jan Wijnands, geb. Leusden 28 mei 1906, tr. 24 febr. 1932 Antje Looper, geb. Watergraafsmeer omstr. 1906.

6. Herman Wijnands, geb. Amersfoort 7 okt. 1907, tr. Leusden 9 juli 1931 Gijsbertha Johanna Pothoven, geb. Leusden omstr. 1908.

7. Gerritje Hendrika Wijnands, geb. Amersfoort 28 nov. 1908, † ald. 1 jan. 1909.

8. Gerrit Wijnands, geb. Amersfoort 15 febr. 1910.

9. Johan Wijnands, geb. Amersfoort 29 nov. 1911.

10. Martina Wijnands, geb. Amersfoort 29 maart 1913.


VIc. Gerrit Tomassen Wijnands, geb. Nijkerk 2 juli 1795, bouwknecht / arbeider, † Utrecht 19 april 1869, tr. Nijkerk 23 dec. 1818 Evertje Hendriks Wijnen, geb. Nijkerk 1786, dienstmeid, † Utrecht 27 juni 1857.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Wijnands, geb. Hoevelaken 3 aug. 1819, dienstmeid, † Utrecht 5 juni 1894, tr. 1e Nijkerk 8 maart 1843 Hendrik Aartsen van der Hoef, geb. Nijkerk 1822, boerenknecht, † Nijkerk 10 juni 1845; tr. 2e Utrecht 13 juni 1849 Fredericus Jacobus Grimmelikhuijzen, geb. Rotterdam 1811, † vóór 1895.

2. Hendrik, volgt VIIe.

3. Thomas, volgt VIIf.

4. Wijmpje Wijnands, geb. Nijkerk nov. 1825, † Utrecht 2 sept. 1866, tr. Utrecht 13 febr. 1850 Antonie Grimmelikhuijzen, geb. Utrecht 1822, † ald. 13 juli 1886, echtg. van Cornelia van Deudekom; hij hertr. Utrecht 31 mei 1871 Cornelia Verheem.

5. Maasje Wijnands, geb. Amersfoort 14 april 1829, † Baarn 5 jan. 1885, tr. Utrecht 28 nov. 1866 Heijmen Evert Wouterse, geb. Leusden 1831.

6. Aartje Wijnandse, geb. Hoogland 25 sept. 1831, † Gouda 4 mei 1901, tr. Amersfoort 22 sept. 1852 Jacobus van Barlingen, geb. Amersfoort omstr. 1829.

7. Jan Wijnands, geb. Hoogland 30 juni 1834, bestelder, korenmolenaar, † Utrecht 24 mei 1860.


VIIe. Hendrik Wijnands, geb. Nijkerk dec. 1821, daghuurder, † Utrecht 29 okt. 1885, tr. Amersfoort 15 okt. 1851 Hanna Veldhuizen, geb. Ede 1825, † Utrecht 20 dec. 1906.

Uit dit huwelijk:

1. Evertje Wijnands, geb. Amersfoort 6 nov. 1851, † Utrecht 1 maart 1903, tr. Amersfoort 19 mei 1880 Johannes de Leeuw, † na 1902.

2. Hendrika Wijnands, geb. Arnhem omstr. 1855, † Utrecht 19 april 1894, tr. Utrecht 3 nov. 1880 Anthonie Meurs, † na 1893.

3. Hendrika Wijnands, geb. Amersfoort 12 sept. 1855, † ald. 6 okt. 1857.

4. Johanna Sophia Wijnands, geb. Utrecht 26 mei 1860, † ald. 18 jan. 1880.

5. Gerrit Wijnands, geb. Utrecht 27 juli 1863, † ald. 29 juni 1883.

6. Roelof, volgt VIIId.

7. Jan, volgt VIIIe.


VIIId. Roelof Wijnands, geb. Utrecht 28 juni 1866, † ald. 11 jan. 1933, tr. 1e Utrecht 30 mei 1888 Elizabeth Johanna Bekendam, geb. omstr. 1867, † Utrecht 13 maart 1894; tr. 2e Utrecht 6 maart 1907 Ida Maria Verhulst, geb. omstr. 1864, † Utrecht 23 maart 1944, echtg. van Cornelis Johannes Lambermont.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Wijnands, geb. Utrecht 21 juni 1888, † na 1961, tr. Hilversum 15 mei 1918 (door echtsch. ontbonden 11 sept. 1962) Johan Christiaan Frederik Sievers, † na 1961.

2. Elisabeth Johanna Wijnands, geb. Utrecht 13 juli 1889, † Trecht 24 mei 1891.

3. Hendrika Wijnands, geb. 30 aug. 1890, † Utrecht 12 maart 1917.

Uit het tweede huwelijk:

4. Sophia Wijnands, geb. omstr. 1909, † Utrecht 24 febr. 1910.


VIIIe. Jan Wijnands, geb. Utrecht 13 april 1869, tr. Utrecht 12 juli 1899 Christina Spelt.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Jan Wijnands Wijnands, geb. Hilversum omstr. 1902, tr. Amsterdam 19 dec. 1923 Geertruida van den Berg, geb. Amsterdam omstr. 1905.


VIIf. Thomas Wijnands, geb. Nijkerk 13 sept. 1823, landbouwer/klompenmaker(sknecht), † Amersfoort 4 april 1910, tr. Amersfoort 24 sept. 1845 Anna Roozendaal, geb. Amersfoort 1823, naaister, † Amersfoort 20 dec. 1874.

Uit dit huwelijk:

1. Alijda Wijnands, geb. Amersfoort 10 okt. 1847.

2. Everarda Wijnands, geb. Amersfoort 20 nov. 1849, † Fijnaart en Heijningen 12 jan. 1876, tr. Nicolaas Littooij.

3. Hendrik Wijnands, geb. Amersfoort 5 febr. 1852, † ald. 31 juli 1853.

4. Hendrik Wijnands, geb. Amersfoort 2 juli 1855, behanger.

5. Gerrit Wijnands, geb. Amersfoort 24 juli 1857, † ald. 16 aug. 1857.

6. Pieternella Wijnands, geb. Amersfoort 28 nov. 1859, † Utrecht 26 okt. 1937, tr. Utrecht 7 febr. 1894 Johannis van Schaik, geb. Geldermalsen 1863.

7. Hendrik Wijnands, geb. Amersfoort 1868, arbeider.


VId. Jan Thomassen Wijnands, geb. Nijkerk 3 okt. 1799, huisknecht, wever, aanspreker, daggelder, bestelder, † Amersfoort 1 jan. 1864, tr. Amersfoort 4 okt. 1826 Willempje Grootveld, geb. Hoevelaken 25 aug. 1800, dienstmeid, † Amersfoort 6 jan. 1861.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Margaretha Wijnands, geb. Amersfoort 2 jan. 1827, † ald. 24 febr. 1827.

2. Gerrit, volgt VIIg.

3. Maria Wijnands, geb. Amersfoort 15 juli 1831, † ald. 18 nov. 1871.

4. Anna Wijnands, geb. Amersfoort 12 jan. 1834, † ald. 4 okt. 1881.

5. Willem Wijnands, geb. Amersfoort 5 mei 1837, † ald. 7 mei 1837.


VIIg. Gerrit Wijnands, geb. Amersfoort 10 juli 1829, timmerman/opzichter, † Assen 17 aug. 1893, tr. Amersfoort 4 mei 1859 Leentje Kroes, geb. Nijkerk 1831, dienstbode, † Den Helder 3 nov. 1906.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willem Wijnands, geb. Amersfoort 10 febr. 1860, † ald. 11 nov. 1865.

2. Hermina Maria Wijnands, geb. Amersfoort 13 febr. 1862, † Utrecht 27 nov. 1932, tr. Amersfoort 31 okt. 1883 Frank Drost, geb. Oldebroek 1855, godsdienstonderwijzer, † na 1931.

3. Jan Wijnands, geb. Amersfoort 11 aug. 1864, † ald. 18 maart 1865.

4. Willemina Anna Wijnands, geb. Amersfoort 10 mei 1866, tr. Amersfoort 8 april 1892 Haije Lacrooij, geb. Lemmer 1866, opzichter tekenaar.

5. Maria Wijnands, geb. Amersfoort 21 juli 1869, † ald. 27 okt. 1869.

6. Jan Wijnands, geb. Amersfoort 16 okt. 1870, † ald. 24 juli 1871.

7. Wijntje Wijnands, geb. Amersfoort 16 okt. 1870, † ald. 26 juli 1871.

8. Levenloze zoon, geb. Amersfoort 29 jan. 1872.

9. Jan Wijnands, geb. Amersfoort 2 dec. 1872, † ald. 5 sept. 1873.

10. Maria Wijnands, geb. Amersfoort 16 febr. 1874, † ald. 29 sept. 1874.


VIe. Peeter Wijnandts, geb. Nijkerk 28 sept. 1807, boerenknecht/klompenmaker/winkelier(1841), † Nijkerk 16 juni 1851, tr. 1e Nijkerk 23 mei 1832 Hendrikje van Ginkel, geb. Nijkerk 13 jan. 1812, zonder beroep, † Nijkerk 25 sept. 1843, dr. van Dirk Klaassen en Aagje Aalten; tr. 2e Nijkerk 11 maart 1846 Annetje Doppenberg, geb. Putten 8 juli 1823, dienstmeid, † Nijkerk 28 okt. 1896.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirk, volgt VIIh.

2. Thomas, volgt VIIi.

3. Maria Wijnands, geb. Nijkerk 21 okt. 1840, † ald. 6 febr. 1841.

Uit het tweede huwelijk:

4. Maria Wijnands, geb. Nijkerk 21 jan. 1847, † ald. 12 maart 1940, tr. Amersfoort 9 nov. 1870 Jan Sikking, geb. Barneveld 1836, dagloner, † Barneveld / Zwartebroek 11 sept. 1914.

5. Heintje Wijnands, geb. Nijkerk 14 mei 1851, † Harderwijk 5 febr. 1923, tr. 1e Amersfoort 12 juli 1876 (door echtsch. ontbonden ald. 30 juli 1883) Hendrik van Baaren, geb. Amersfoort 1849, conducteur spoorwegen, † Amersfoort 5 febr. 1919; tr. 2e Utrecht 28 april 1886 Tiemen Loogen, geb. Harderwijk 1853.


VIIh. Dirk Wijnands, geb. Nijkerk 16 sept. 1832, boerenknecht/arbeider, † Amersfoort 17 okt. 1890, tr. Hoogland 27 juni 1860 Heintje van Rouwendaal, geb. Hoogland 9 sept. 1827, boerenmeid, † Amersfoort 25 jan. 1922, dr. van Elbert Elbertsen Rouwendaal en Aaltje Willemse (van Putten).

Uit dit huwelijk:

1. Elbert, volgt VIIIf.

2. Peter, volgt VIIIg.

3. Alijda Wijnands, geb. Hoogland 10 nov. 1863, † Amersfoort 16 jan. 1946, tr. 1e Amersfoort 20 mei 1885 Pieter van Lith, geb. Maurik 1854, koetsier/voerman, † Amersfoort 26 april 1895; tr. 2e Amersfoort 14 mei 1902 Wulfert van Dijkhuizen, geb. Amersfoort 26 sept. 1860, † ald. 22 okt. 1905; tr. 3e Amersfoort 27 maart 1907 David Veskes, geb. Amersfoort 6 juli 1865, kuiper, † Amersfoort 9 febr. 1937.

4. Hendrika Wijnands, geb. Hoogland 29 sept. 1866, † Amersfoort 14 april 1939, tr. Amersfoort 9 jan. 1889 Cornelis Kraaikamp, geb. Amersfoort 4 juli 1865, schoenmaker, † Amersfoort 24 juni 1918.

5. Thomas, volgt VIIIh.

6. Willem, volgt VIIIi.


VIIIf. Elbert Wijnands, geb. Hoogland 26 febr. 1857, † Soest 12 april 1909, begr. Zeist 16 april 1909, tr. Zeist 17 dec. 1896 Diena Kampert, geb. Zeist 14 april 1876, † ald. 2 febr. 1950.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Wijnands, geb. Zeist 9 jan. 1898, † Huis ter Heide 2 maart 1954, begr. Zeist, tr. Soest 7 sept. 1927 Muin Heijmen Heuvel, geb. 20 jan. 1895, † 25 febr. 1985, begr. Zeist.

2. Martha Wijnands, geb. Zeist 16 maart 1900, † Soest 15 nov. 1915, begr. Zeist 21 nov. 1915.

3. Dirkje Wijnands, geb. Zeist 11 aug. 1901, † 8 april 1984, begr. Zeist, tr. Soest 30 mei 1928 Cornelis van den Hoff, geb. 3 jan. 1898, † 12 mei 1981, begr. Zeist.

4. Hendrik Wijnands, geb. 1903, aannemer, † Utrecht 10 juli 1958, tr. Soest 17 aug. 1927 Maria van der Schagt, † na 1957.

5. Diena Wijnands, geb. 1904, † Soest 12 nov. 1904, begr. Zeist 16 nov. 1904.

6. Diena Wijnands, geb. 1905, † Soest 8 nov. 1906, begr. Zeist 12 nov. 1906.

7. Willem Wijnands, geb. 1 mei 1908, † 18 april 1992, begr. Zeist, tr. Bertha Petronella van der Veen, geb. 15 juli 1907, † 18 nov. 1939, begr. Zeist.


VIIIg. Peter Wijnands, geb. Nijkerk 5 dec. 1860, † Zeist 19 febr. 1931, tr. Amersfoort 5 aug. 1885 Grietje van Someren, geb. Barneveld 29 sept. 1850, dienstbode, † Zeist 20 okt. 1934, dr. van Hendrikus en Hendrika van der Vaarst.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Wijnands, geb. Amersfoort 7 okt. 1886, dienstbode, † Renkum 12 juni 1947, tr. De Bilt 12 aug. 1914 Marinus van Veenendaal, geb. Zwollerkerspel 24 okt. 1889, tuinman, † 8 jan. 1957, begr. Renkum, zn. van Casper en Jenneken Hendriksen.

2. Hendrikus, volgt IXa.

3. Dirk Wijnands, geb. Amersfoort 17 juli 1888, † Zeist 18 febr. 1973.

4. Hendrik, volgt IXb.

5. Peter Wijnands, geb. Amersfoort 10 aug. 1890, † Zeist 19 mei 1902.

6. Grietje Wijnands, geb. Amersfoort 10 aug. 1894, † Zeist 23 sept. 1959, tr. Zeist 16 nov. 1922 Willem Arie Verbeek, geb. Zeist 16 nov. 1892, † ald. 20 dec. 1952.

7. Alberta Wijnands, geb. Amersfoort 10 aug. 1894, † ald. 2 jan. 1966, begr. Soest 6 jan. 1966, tr. Zeist 5 jan. 1922 Cornelis Radstok, geb. Baarn 2 juli 1896, loodgieter, † Soest 5 febr. 1956, zn. van Alexander en Neeltje Slot.


IXa. Hendrikus Wijnands, geb. Amersfoort 7 okt. 1886, † Zeist 2 febr. 1968, tr. Zeist 14 febr. 1918 Cornelia van Beek, geb. Zeist 1896, † ald. 31 juli 1945.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Cornelis Wijnands, geb. 16 febr. 1918, † na 1972.

2. Griet Wijnands, geb. 1 dec. 1918, † na 1972, tr. N.N. van de Kraak.

3. Sophia Geertruida Wijnands, geb. Zeist 4 nov. 1920, † ald. 23 jan. 2003, tr. J. Stekelenburg.

4. Hendrika Petronella Wijnands, geb. 11 aug. 1923, † na 1972, tr. N.N. Verbeek.


IXb. Hendrik Wijnands, geb. Amersfoort 10 aug. 1890, tr. Zeist 15 sept. 1921 Trijntje van Ee, geb. Zeist 26 maart 1892.

Uit dit huwelijk:

1. Peternella Wijnands, geb. 1 nov. 1923, tr. N.N. Pranger.

2. Hermijntje Wijnands, geb. 16 juli 1927, tr. N.N. van Breda.


VIIIh. Thomas Wijnands, geb. Hoogland 28 aug. 1869, arbeider, † Amersfoort 13 febr. 1928, tr. Amersfoort 20 jan. 1897 Geertruida Beek, geb. Ede 1877, † Amersfoort 18 dec. 1939.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Geertruida Wijnands, geb. Amersfoort 4 dec. 1897, † 1993, tr. Amersfoort 21 nov. 1923 Ibeling Abraham Leeuwerke.

2. Dirk Wijnands, geb. Amersfoort 15 okt. 1899, tr. Amersfoort 5 dec. 1923 Teuntje Bouwman.

3. Cornelia Wijnands, geb. Amersfoort 9 dec. 1900, tr. Amersfoort 6 okt. 1920 Jacobus Josephus Martinus Cornelissen, geb. Amersfoort 1896.

4. Johannes Wijnands, geb. Amersfoort 23 maart 1902, † na 1923.

5. Geertruida Wijnands, geb. Amersfoort 5 april 1904.

6. Wilhelimina Wijnands, geb. Amersfoort 3 (mnd. onb.) 1908.


VIIIi. Willem Wijnands, geb. Amersfoort 11 jan. 1873, arbeider / sigarenmaker(1897)/sorteerder(1922), † Amersfoort 10 okt. 1958, tr. Amersfoort 9 jan. 1895 Gerarda Lambrechts, geb. Amersfoort 21 nov. 1874, † ald. 4 febr. 1934.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Wijnands, geb. Amersfoort 17 maart 1895, tr. Amersfoort 7 febr. 1917 Andries de Vries, geb. Hilversum 1887, koopman.

2. Wilhelmina Gerarda Wijnands, geb. Amersfoort 22 sept. 1896, tr. Amersfoort 5 juli 1916 Willem Luigjes, geb. Amersfoort 1896.

3. Dirkje Wijnands, geb. Amersfoort 16 febr. 1898, strijkster, tr. 1e Amersfoort 26 april 1922 Everardus Jacobus Cornelis Veenendaal, geb. Amersfoort 1 juli 1897, † vóór 1931; tr. 2e Amersfoort 29 okt. 1930 Albert Cornelis Akkerman, geb. Amsterdam.

4. Maria Gijsberta Johanna Wijnands, geb. Amersfoort 30 aug. 1899, tr. Amersfoort 5 dec. 1923 Dirk van Kuijzen, timmerman.

5. Alijda Petronella Wijnands, geb. Amersfoort 15 juni 1901, spoelster, tr. Amersfoort 24 mei 1922 Hendrik Windhouwer, geb. Amersfoort 1896.

6. Gijsbertus Hermanus Gerardus Wijnands, geb. Amersfoort 26 febr. 1903, tr. Amersfoort 10 okt. 1928 Sophia Veenendaal.

7. Willem Gerardus Wijnands, geb. Amersfoort 28 aug. 1904, tr. Amersfoort 17 juli 1929 Fennetje Kommer.

8. Gerard Wijnands, geb. Amersfoort 5 juli 1906, tr. Amersfoort 7 sept. 1932 Woutertje van Effrink, geb. Amersfoort omstr. 1906.

9. Cornelia Wijnands, geb. Amersfoort 18 nov. 1907, tr. Amersfoort 25 sept. 1929 Antonie Ruijs.

10. Alberdina Wijnands, geb. Amersfoort 7 dec. 1909.

11. Lamberta Maria Wijnands, geb. Amersfoort 26 maart 1912.

12. Peter Wijnands, geb. Amersfoort 1 nov. 1913.


VIIi. Thomas Wijnands, geb. Nijkerk 9 okt. 1836, † Amersfoort / Stoutenburg 26 aug. 1910, tr. Hoogland 18 maart 1874 Luitje van de Berkt, geb. Hoogland 14 nov. 1834, † Leusden 1 febr. 1910, wed. van George van Nieuwenhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, volgt VIIIj.

2. Peter, volgt VIIIk.


VIIIj. Hendrik Wijnands, geb. Amersfoort 2 jan. 1868, arbeider, tr. Amersfoort 26 sept. 1894 Hendrika Bos, geb. Barneveld 1878.

Uit dit huwelijk:

Thomas Wijnands, geb. Weesp omstr. 1900, tr. Amsterdam 12 nov. 1925 Anna Gort, geb. Mülheim am Rhein omstr. 1905.


VIIIk. Peter Wijnands, geb. Amersfoort 22 april 1874, arbeider/wisselwachter/rangeerder, † na 1951, tr. Amersfoort 24 febr. 1897 Cornelia van Vliet, geb. Kamerik 1874, † Amersfoort 9 febr. 1952.

Uit dit huwelijk:

1. Thomas Wijnands, geb. Amersfoort 29 juni 1897, kantoorbediende, † Amersfoort 5 jan. 1918.

2. Hermanus Wijnands, geb. Amersfoort 29 jan. 1899, meubelmaker, † Amersfoort 24 febr. 1920.

3. Luitje Wijnands, geb. Amersfoort 28 febr. 1900, † ald. 12 maart 1902.

4. Gerritje Wijnands, geb. Amersfoort 26 sept. 1901, tr. Amersfoort 28 juli 1927 Dirk Jan van Eijs, geb. Amersfoort 1902.

5. Luitje Wijnands, geb. Amersfoort 4 jan. 1903, tr. Amersfoort 27 juli 1926 Gerrit Antonie Hienekamp, geb. Amersfoort 1899.

6. Wilhelmina Wijnands, geb. Amersfoort 5 febr. 1904, † ald. 20 febr. 1904.

7. Johannes Wijnands, geb. Amersfoort 13 jan. 1905, kantoorbediende, † Amersfoort 4 maart 1921.

8. Geurt Wijnands, geb. Amersfoort 16 mei 1906.

9. Levenloze zoon, geb. Amersfoort 13 febr. 1908.

10. Cornelis, volgt IXc.

11. Peter Wijnands, geb. Amersfoort 31 maart 1911.

12. Metje Catharina Margaretha Wijnands, geb. Amersfoort 1 juni 1913.


IXc. Cornelis Wijnands, geb. Amersfoort 20 jan. 1909, † ald. 1993, tr. Amersfoort 20 sept. 1938 Wilhelmina Anna Geertruida Steenbeek, geb. Amersfoort 24 febr. 1910, † ald. 1999.

Uit dit huwelijk:

1. Robert Jan Wijnands, geb. Amersfoort 7 mei 1940.

2. Astrid Wijnands, geb. Amersfoort 11 jan. 1944.


IIIc. Hermannus Mattheus Winants, ged. ’s-Heerenberg 18 juni 1684, † na 1730, tr. vóór 1719 Margariet van Remmen.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Winands, soldaat in het regiment van Baron van Swartzenburg, tr. Zeddam 7 sept. 1731 Johanna Derxs van Ekeren.

2. Gerrit Wijnants, ged. ’s-Heerenberg 30 okt. 1718.

3. Jan Derck Winands, ged. ’s Heerenberg 10 juni 1725.

4. Willem Winand, ged. ’s Heerenberg 7 maart 1727.


Gegenereerd met Aldfaer 7.2 op 9 nov. 2019 16:33:21