Genealogie van Alexander van Es


I. Alexander van Es, bakker, begr. Gouda 10 okt. 1752, tr. 1e Gouda 21 okt. 1704 Macheltie Witbols, ged. Gouda 3 juni 1682, † vóór 1740, dr. van Abram Witbol en Wyllemijntye Willems de Jonge; tr. 2e Gouda 15 febr. 1739 Maria Goossensen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Mattijs, volgt II.

2. Abram van Es, ged. Rotterdam 3 aug. 1707, tinnegieter en blikslager (1737 - 1775).

3. Anthonij van Es, ged. Rotterdam 28 april 1709.

4. Wilhelmus van Es, ged. Utrecht 15 maart 1711, † Gouda 5 juli 1738.

5. Bartholemeus van Es, ged. Gouda 26 dec. 1713, † Batavia / NI 1756.

6. Pieter van Es, ged. Gouda 21 jan. 1715.

7. Ijsaak van Es, ged. Gouda 9 juli 1717.

II. Mattijs van Es, ged. Rotterdam 4 okt. 1705, † 1746, tr. Zuilen 9 juli 1730 Wendeliene van Stade, geb. vóór 1715, † na 1771, dr. van Christiaen Pieter van Staden en Maria Cortelier.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander, volgt IIIa.

2. Magteltje van Es, ged. Maarssen 12 april 1733, † 1733, begr. Maarssen 30 juni 1733.

3. Kristiaan, volgt IIIb.

4. Willem van Es, ged. Maarssen 21 okt. 1736, † Gouda 22 okt. 1803.

5. Maggeltje van Es, ged. Maarssen 17 dec. 1738, † 1746, begr. Maarssen 5 mei 1746.

6. Abraham, volgt IIIc.

7. Bartholomeus, volgt IIId.

8. Antonie van Es, ged. Maarssen 25 juli 1745, † vóór 1760.

IIIa. Alexander van Es, ged. Maarssen 16 sept. 1731, † Gouda 24 juli 1802, tr. 1e Gouda 25 dec. 1757 Elizabeth Keijser, ged. Gouda 1 febr. 1730, † ald. 13 nov. 1784, dr. van Willem (de) Keijser en Dirkie van Leeuwen; tr. 2e Gouda 25 jan. 1785 Ningetje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirkje van Es, ged. Gouda 17 nov. 1758, † ald. vóór 1765.

2. Matthijs van Es, ged. Gouda 9 jan. 1761, † ald. 19 jan. 1783.

3. Willem van Es, ged. Gouda 5 nov. 1762, † Baarn 28 maart 1844, tr. Baarn 11 nov. 1810 Anna Elizabeth van Deventer, geb. Utrecht 1774, † Baarn 29 sept. 1844.

4. Dirkie van Es, ged. Gouda 21 okt. 1764, † Baarn 13 aug. 1814, tr. Baarn 27 nov. 1791 Geijsbert Venendaal, ged. Baarn 25 sept. 1757, metselaar, † Baarn 16 febr. 1835, zn. van Geurt Veenendaal en Teuntje Gijsberts van den Brink en wedr. van Tietje Hansens Krijt.

IIIb. Kristiaan van Es, ged. Maarssen 17 okt. 1734, † na 1817, tr. 1e Amstelveen 1 mei 1763 Catharina van der Mark, † Breukelen vóór 1784; tr. 2e Amsterdam (ondertr. Breukelen 23 jan.) 1783 Angenietje Dijkhagen, geb. omstr. 1743, † na 1796.

Uit het eerste huwelijk:

1. Catharina van Es, ged. Baambrugge 24 maart 1765, tr. (ondertr. Amsterdam 24 april) 1795 Cornelis Koster.

2. Pieter van Es, ged. Baambrugge 4 mei 1766.

3. Wilhelmina van Es, ged. Baambrugge 27 sept. 1767, † Driebergen 3 mei 1852.

4. Matthijs van Es, ged. Baambrugge 10 sept. 1769.

5. Wendelina van Es, ged. Baambrugge 2 febr. 1772, † Utrecht 26 febr. 1829, tr. vóór 1800 Jacob de Jong, † vóór 1830.

6. Pieter van Es, ged. Baambrugge 7 juli 1774, tr. Hendrika Janssen.

7. Jannetje van Es, ged. Baambrugge 22 dec. 1776.

8. Matthijs, volgt IVa.

IVa. Matthijs van Es, geb. Baambrugge 6 sept. 1779, † na 1850, tr. Breukelen / Nijenrode 1 jan. 1818 Elisabeth Dorothea Keps, geb. Amsterdam 9 febr. 1790, † na 1850.

Uit dit huwelijk:

1. Sophia van Es, geb. Amsterdam 22 maart 1816, † na 1852.

2. Willem, volgt Va.

3. Eduard van Es, geb. Amsterdam 1828, bediende, tr. 1e Amsterdam 29 nov. 1849 Frederika Vrielink, geb. Almelo Stad omstr. 1823, † vóór 1897; tr. 2e Amsterdam 2 jan. 1896 Elizabet Schuman, geb. Amsterdam 1835.

Va. Willem van Es, geb. Amsterdam 7 sept. 1819, † na 1873, tr. 1e Amsterdam 11 aug. 1842 Jacomina Mooij, geb. Amsterdam omstr. 1819, † vóór 1884; tr. 2e Amsterdam 29 maart 1883 Harmina Kroes, geb. Kuinre omstr. 1840.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna Elizabeth van Es, geb. Amsterdam 10 juni 1843, † na 1872, tr. Nieuwer Amstel 28 april 1870 Gijsbert den Haan, geb. Harmelen omstr. 1837.

2. Maria Sophia van Es, geb. Amsterdam 20 juli 1844, † na 1873, tr. Nieuwer Amstel 24 maart 1870 Pieter Schoonhoven, geb. Abcoude Baambrugge omstr. 1846.

3. Willem Matthijs van Es, geb. Amsterdam omstr. 1848, tr. Amsterdam 8 okt. 1879 Hendrikje Roelofs Fokkema, geb. Ooststellingwerf omstr. 1844.

IIIc. Abraham van Es, ged. Maarssen 29 jan. 1741, † de Vuursche 11 febr. 1827, tr. Maarssen 28 nov. 1768 Jannetje Sluijs, ged. Amsterdam 20 dec. 1737, † Eemnes Buitendijk 26 aug. 1798.

Uit dit huwelijk:

1. Wendelina van Es, ged. Maarssen 16 dec. 1770.

2. Cornelis van Es, ged. Maarssen 25 okt. 1772.

3. Matthijs, volgt IVb.

4. Pieter, volgt IVc.

5. Dirkje van Es, ged. de Vuursche 3 okt. 1779, † na 1803.

6. Elisabet van Es, geb. de Vuursche 7 jan. 1782.

7. Jakomijntje van Es, geb. de Vuursche 16 aug. 1786.

IVb. Matthijs van Es, ged. Maarssen 29 jan. 1775, winkelier / tuinbouwer, † Baarn / De Vuursche 27 nov. 1862, begr. de Vuursche 2 dec. 1862, tr. de Vuursche 1 nov. 1801 Femmetje van Assen, geb. Heemstede 1778, † de Vuursche 17 febr. 1846.

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Es, geb. 7 jan. 1803, ged. Zeist 13 jan. 1803, timmerman en metselaar, tr. 1e de Vuursche 6 juli 1827 Pietertje Zeldenrijk, geb. de Vuursche 1800, † ald. 7 sept. 1854; tr. 2e Huizen 19 dec. 1860 Adriaantje Ploos van Amstel, geb. Huizen 1805.

2. Abram van Es, geb. de Vuursche 7 dec. 1804, landbouwer, † Beilen / Beilervaart 3 maart 1888, tr. de Vuursche 25 nov. 1831 Henderijtje van Dijk, † vóór 1889.

3. Gerrit van Es, geb. de Vuursche 2 juli 1806, † Baarn 20 juni 1876, tr. de Vuursche 27 febr. 1835 Sietske Hoedemaker, geb. Vlieland 1811.

4. Cornelis, volgt Vb.

5. Jannetje van Es, geb. 1811, † Baarn 6 mei 1882.

6. Manes van Es, geb. de Vuursche 10 okt. 1811, † Baarn 17 okt. 1881, tr. de Vuursche 2 dec. 1837 Aagje de Ridder, geb. de Vuursche 1811.

7. Cristina van Es, geb. Baarn 10 juli 1813, † Zeist 2 sept. 1871, tr. de Vuursche 5 nov. 1842 Dirk van der Schaft, geb. Baarn 1817.

8. Matthijs van Es, geb. de Vuursche 23 febr. 1815, † Baarn 12 maart 1817.

9. Femmetje van Es, geb. Baarn 27 nov. 1817, † ald. 7 okt. 1885, begr. de Vuursche 12 okt. 1885.

10. Matthijs van Es, geb. de Vuursche 22 maart 1819, † ald. 18 aug. 1819.

11. Pieter, volgt Vc.

Vb. Cornelis van Es, geb. de Vuursche 29 april 1808, tr. de Vuursche 1 dec. 1832 Engeltje Zeldenrijk, geb. de Vuursche 1809.

Uit dit huwelijk:

VI. Matthijs van Es, geb. Maartensdijk 20 aug. 1833, † Utrecht 26 nov. 1887, tr. Utrecht 14 nov. 1866 Aaltje Floor, geb. Westbroek 6 sept. 1834, † Utrecht 28 febr. 1879.

Uit dit huwelijk:

VII. Cornelis van Es, geb. Utrecht 25 aug. 1868, † Maarn 12 nov. 1931, begr. Soest, tr. Utrecht 4 mei 1892 Elisabeth Catharina Donk, geb. Utrecht 1865, † Zeist 20 juli 1929, begr. Soest.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje van Es, geb. 1893, † Amersfoort 19 okt. 1938, tr. Andreas Fox.

2. Johannes Gerardus van Es, geb. Zwolle 1895, † Soest 2 dec. 1942, tr. Baarn 2 maart 1922 Jannetje Groeneveld, geb. Apeldoorn 24 febr. 1896, dr. van Martinus en Grietje Pluim.

3. Carel Cornelis van Es, geb. Utrecht 1900, reiziger, tr. Kampen 23 jan. 1925 Anna van der Horst, geb. Kampen 1900.

Vc. Pieter van Es, geb. de Vuursche 25 juni 1822, † De Bilt 23 mei 1897, tr. de Vuursche 25 nov. 1852 Hendrikje Vermeulen, geb. Woudenberg 1820, † vóór 1898.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje van Es, geb. De Bilt 3 juli 1856, † de Vuursche 6 mei 1898, tr. Jan Timmer.

2. Matthijs van Es, geb. De Bilt 3 nov. 1861, † ald. 17 febr. 1922, begr. de Vuursche 22 febr. 1922, tr. Neeltje Schellinger.

IVc. Pieter van Es, geb. Maarssen 1777, † Eemnes 1 maart 1853, tr. 1e Jannetje Heek; tr. 2e Eemnes 23 nov. 1814 Marritje Heek, geb. 1773, † Eemnes 15 jan. 1833.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jannetje van Es, geb. Eemnes 1806, † ald. 12 febr. 1899, tr. Eemnes 4 okt. 1833 Jan Pas.

2. Aaltje van Es, geb. Eemnes 1810, tr. Eemnes 1 febr. 1832 Cornelis van Heemert.

Uit het tweede huwelijk:

3. Evertje van Es, geb. Eemnes 5 okt. 1814, † ald. 31 okt. 1844, tr. Eemnes 5 dec. 1838 Wouter Hagen.

IIId. Bartholomeus van Es, ged. Maarssen 16 juni 1743, timmerman, † Baarn 18 juli 1822, tr. 1e Baarn 19 mei 1771 Jannetje Jans Otten; tr. 2e Baarn 18 nov. 1787 Anthonia Klok, geb. Harderwijk 1744, † Baarn 10 sept. 1826.

Uit het eerste huwelijk:

IVd. Johannes van Es, ged. Baarn 30 aug. 1772, timmerman, † Baarn 13 okt. 1811, tr. vóór 1795 (kerkelijk Baarn 20 mei 1793) Jannetje Kruijf, geb. Meppel omstr. 1763, † Utrecht 1 sept. 1843.

Uit dit huwelijk:

1. Bartholomeus van Es, geb. Baarn 10 juli 1794, † Utrecht 26 dec. 1847, tr. 1e vóór 1822 Dina Zebbenvelt, † Utrecht 11 jan. 1844; tr. 2e Utrecht 5 juni 1844 Frederica Dussenbroek, geb. Utrecht omstr. 1809, † ald. 27 juli 1849.

2. Dirk van Es, geb. Baarn 23 okt. 1795, † Utrecht 19 maart 1865, tr. 11 jan. 1818 Johanna Krikke, geb. Emmelenkamp / Bentheim omstr. 1787, † Utrecht 2 jan. 1867.

3. Jan, volgt Vd.

4. Jannetje van Es, geb. Baarn 21 okt. 1799, † Utrecht 14 febr. 1869, tr. 1e Baarn 26 mei 1821 Teunis Kloot, geb. Barneveld omstr. 1803, † Utrecht 12 sept. 1832; tr. 2e Utrecht 19 maart 1834 Jan van der Tems, geb. Utrecht omstr. 1834.

5. Alexander van Es, geb. Baarn 21 jan. 1802.

6. Arie van Es, geb. Baarn 4 maart 1804, † Deventer 26 okt. 1862, tr. Baarn 27 mei 1826 Jannetje Klomp, geb. Veenendaal omstr. 1805, † na 1861.

Vd. Jan van Es, geb. Baarn 12 dec. 1797, tr. 1e Baarn 29 okt. 1825 Jantje Jansen, geb. Lunteren omstr. 1788, † Baarn 3 jan. 1827; tr. 2e Baarn 10 nov. 1827 Hendrikje Jansen, geb. omstr. 1793.

Uit het eerste huwelijk:

1. Levenloze zoon, geb. Baarn 25 dec. 1826.

Uit het tweede huwelijk:

2. Gijsje Bordina van Es, † Veenhuizen / Norg 8 febr. 1847.

3. Janna Bardina van Es, geb. Baarn 22 okt. 1827.

4. Johannes van Es, geb. Baarn 2 sept. 1829.

5. Trijntje van Es, geb. Gilze omstr. 1834, † Deventer 24 okt. 1847.


Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 2 febr. 2021 12:31:18