Genealogie van Evert Raijerse

I. Evert Raijerse, ged. Ginkel 1620, tr. vóór 1645 Willempje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Raijer Evertsen, volgt II.
2. Tuenisje Evertsen, geb. de Haer, ged. Amerongen 20 juni 1647.
3. Grietgen Evertsen, ged. Scherpenzeel 17 aug. 1653.
4. Kind, ged. Scherpenzeel 29 okt. 1656.
5. Paulussien Evertsen, ged. Scherpenzeel 19 dec. 1658.

II. Raijer Evertsen, geb. Ginkel, ged. Amerongen 16 nov. 1645, † na 1691, tr. 1e Scherpenzeel (kerkelijk 21 jan. 1672) Grietje Cornelissen, geb. Scherpenzeel vóór 1655, † 1691, dr. van Cornelis Egberts en Grietje Gerrits; tr. 2e Scherpenzeel 16 aug. 1691 Jantje Hendricks.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willemtje Reyers, ged. Scherpenzeel 20 dec. 1674.
2. Rijck Reijerssen, volgt III.
3. Grietje Reyers, ged. Scherpenzeel 7 dec. 1679.
4. Evert Reyers, ged. Scherpenzeel 4 dec. 1683.

III. Rijck Reijerssen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 23 mei 1677, † Leersum na 1727, tr. Rhenen 9 mei 1717 Meghteltje Huijberts van Wouwdenbergh, geb. Leersum vóór 1690, begr. ald. 1 april 1747, dr. van Huijbert Evertsen van Woudenberg en Teuntje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Reijer Rijkze, ged. Leersum 2 jan. 1718.
2. Cornelis Rijkze, volgt IVa.
3. Hubert Rijkze, ged. Leersum 23 febr. 1721.
4. Evert Rijkze, volgt IVb.
5. Grietje Rijkze, ged. Leersum 23 sept. 1725, † vóór 1728.
6. Grietje van Ginkel, ged. Leersum 18 mei 1727.
7. Theunis Rijkze, volgt IVc.

IVa. Cornelis Rijkze van Scherpenzeel, ged. Leersum 15 jan. 1719, begr. ald. 20 sept. 1749, tr. Leersum 20 april 1743 Grietje Peterze de Kruijf, geb. Leersum.
Uit dit huwelijk:
Mechelt van Scherpenzeel, ged. Leersum 4 juli 1745.

IVb. Evert Rijkze van Scherpenzeel, ged. Leersum 7 nov. 1723, begr. Driebergen 31 jan. 1786, tr. Driebergen 8 aug. 1762 Willemijntje Cornelisz van Beerschoten, begr. Driebergen 22 mei 1805.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Evertse van Scherpenzeel, geb. omstr. 1765.
2. Rijk van Scherpenzeel, geb. omstr. 1766, † Sterkenburg 12 dec. 1830.
3. Huijbert van Scherpenzeel, geb. omstr. 1769, † Driebergen 16 dec. 1838.
4. Weijntje van Scherpenzeel, geb. omstr. 1772, † Driebergen 24 dec. 1844.
5. Mechtelt van Scherpenzeel, geb. omstr. 1776, † Driebergen 9 mei 1847.

IVc. Theunis Rijkze van Scherpenzeel, ged. Leersum 17 okt. 1728, begr. Driebergen 27 sept. 1785, tr. 1e Driebergen 1 febr. 1761 Henderikje Dorrestijn, ged. Driebergen 7 nov. 1728, begr. Woudenberg 9 febr. 1762, dr. van Thonis Janse van Dorresteijn en Willemtjen Jansen de Wael; tr. 2e Driebergen 7 nov. 1762 Hendrikje van Klein Oorel, ged. Scherpenzeel 3 maart 1737, dr. van Helmert Peters en Aeltje Teunis van Soest.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik van Scherpenzeel, geb. Driebergen, ged. Doorn 7 febr. 1762, † na 1770.
Uit het tweede huwelijk:
2. Rijk Theunisze, volgt Va.
3. Aaltje van Scherpenzeel, ged. Driebergen 24 maart 1765, † ald. 30 maart 1848, tr. Driebergen 2 dec. 1792 Jacobus van Eck, ged. Doorn 20 okt. 1769, † Driebergen 4 april 1855.
4. Helmert, volgt Vb.
5. Kornelis, volgt Vc.
6. Mechtelt van Scherpenseel, ged. Neerlangbroek 22 dec. 1771, † na 1807.
7. Annigie van Scherpenseel, ged. Neerlangbroek 29 mei 1774.
8. Evert, volgt Vd.

Va. Rijk Theunisze van Scherpenzeel, ged. Driebergen 4 sept. 1763, † ald. 11 okt. 1853, tr. (ondertr. Driebergen 3 sept.) 1790 Ariaantje Evertze Schuurman, ged. Driebergen 8 april 1764, † ald. 18 okt. 1840, dr. van Evert Evertz en Heijltje Jochumz van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje van Scherpenzeel, ged. Driebergen 21 nov. 1790, † Bunnik 8 okt. 1833, tr. Driebergen 9 febr. 1822 Hermanus Nellestein, geb. Zeist 1796.
2. Heijltje van Scherpenzeel, ged. Driebergen 8 okt. 1791, † Doorn 8 febr. 1845, tr. 1e Werkhoven 20 nov. 1818 Berend Berendsen van Veldhuijzen, geb. Ede 1786, † Langbroek 28 juni 1825; tr. 2e Langbroek 26 april 1827 Willem de Kruijff, geb. Doorn 1786, † ald. 1 febr. 1834.
3. Theunis, volgt VIa.
4. Evert van Scherpenzeel, geb. Werkhoven 10 febr. 1794, † Langbroek 16 febr. 1860, tr. Leersum 30 nov. 1832 Zwaantje Lagerweij, geb. Leersum 1807, † Langbroek 7 jan. 1885; zij hertr. Langbroek 3 jan. 1862 Hendrik van Soest.
5. Helmert, volgt VIb.
6. NN van Scherpenzeel, geb. na 1796, begr. Driebergen 24 febr. 1807.
7. Jan van Scherpenseel, ged. Doorn 7 jan. 1798, † ald. 20 juli 1859, tr. Doorn 7 febr. 1833 Maagje Doornenbal, geb. Doorn 1793, † ald. 17 juni 1874, wed. van Jogchem van Doorn.
8. Mechteld van Scherpenseel, ged. Doorn 9 febr. 1800, † Driebergen 26 april 1870, tr. Driebergen 22 maart 1822 Cornelis van Soest, geb. Neerlangbroek 1791, † vóór 1871.
9. Geertje van Scherpenzeel, ged. Driebergen 28 febr. 1802, † Langbroek 5 maart 1836, tr. 1e Amerongen 23 mei 1828 Cornelis van Westrhenen, geb. Lienden 1801, † Amerongen 22 mei 1830; tr. 2e Langbroek 14 nov. 1834 Evert van Rhenen, geb. Driebergen 1793, † na 1835.
10. Rijk, volgt VIc.
11. Willem van Scherpenzeel, geb. Driebergen 12 april 1805, † ald. 28 aug. 1849.
12. Jochem van Scherpenzeel, geb. Driebergen 4 mei 1806, † Sterkenburg 26 maart 1856.

VIa. Theunis Scherpenzeel, ged. Driebergen 2 dec. 1792, tuinknecht en landbouwer, † De Bilt 25 juni 1863, tr. Driebergen 27 okt. 1821 Aaltje van Doorn, ged. Driebergen 28 sept. 1794, boerenmeid/dienstmeid, † De Bilt 12 nov. 1864, dr. van Aart Jochemse en Hendrikje Gerritse Koudijs.
Uit dit huwelijk:
1. Aart, volgt VIIa.
2. Rijk, volgt VIIb.
3. Hendrikje van Scherpenzeel, geb. De Bilt 14 okt. 1828, † Houten 16 dec. 1877, tr. Houten 3 febr. 1860 Gijsbertus Blankenstijn, geb. Houten 1829, † Utrecht 9 aug. 1914.
4. Maas van Scherpenzeel, geb. De Bilt 4 febr. 1831, † ald. 7 dec. 1855.
5. Aaltje van Scherpenzeel, geb. De Bilt 18 juli 1833, † Driebergen 6 dec. 1912, tr. De Bilt 20 nov. 1863 Jan Veldhuizen, geb. Maarn 1833, † De Bilt 29 april 1907.
6. Teunis van Scherpenzeel, geb. De Bilt 21 jan. 1837, tuinmansknecht, † De Bilt 28 febr. 1856.
7. Evert, volgt VIIc.

VIIa. Aart Scherpenzeel, geb. De Bilt 17 april 1824, † ald. 3 april 1864, tr. De Bilt 21 mei 1858 Jacomijntje Kramer, geb. Ede 10 april 1826, † De Bilt 3 okt. 1895, begr. Bunnik; zij hertr. De Bilt 12 jan. 1866 Aart Overeem.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje van Scherpenzeel, geb. De Bilt 8 april 1859, † Zeist 7 jan. 1937, tr. De Bilt 26 april 1889 Teunis van Ekeren, geb. De Bilt 31 juli 1846, † Zeist 3 nov. 1920.
2. Willem van Scherpenzeel, geb. De Bilt 1 april 1860, † ald. 19 aug. 1933, tr. 1e Bunnik 26 juli 1888 Wilhelmina Uitman, geb. Bunnik 1858, † vóór 1897; tr. 2e De Bilt 21 aug. 1896 Gerritje Heijwegen, geb. Amerongen 1866, † vóór 1934.
3. Sientje van Scherpenzeel, geb. De Bilt 26 maart 1861, † ald. 26 dec. 1867.
4. Teuntje van Scherpenzeel, geb. De Bilt 15 juni 1862, † ald. 6 febr. 1868.
5. Jacomijntje van Scherpenzeel, geb. De Bilt 11 juni 1863, † ald. 14 jan. 1868.

VIIb. Rijk van Scherpenzeel, geb. De Bilt 2 sept. 1826, † Odijk 29 mei 1891, tr. Bunnik 9 april 1857 Aartje van Scherpenzeel (VId,1).
Uit dit huwelijk:
1. Teunis van Scherpenzeel, geb. Zuilen 22 juli 1858, † Odijk 31 dec. 1921, tr. Odijk 24 mei 1894 Margaretha de Kruif, geb. Odijk 1863, † na 1920.
2. Rijk van Scherpenzeel, geb. Zuilen 13 febr. 1860, † ald. 14 mei 1860.
3. Aartje van Scherpenzeel, geb. Zuilen 15 april 1861, † Odijk 29 mei 1869.
4. Levenloze zoon, geb. Zuilen 12 febr. 1863.
5. Levenloze zoon, geb. Zuilen 22 nov. 1864.
6. Aaltje van Scherpenzeel, geb. Zuilen 24 nov. 1866, † Schalkwijk 11 sept. 1920, tr. Odijk 14 april 1893 Jan Johannes van der Lit, geb. Jaarsveld 1870, † vóór 1921.
7. Alberta van Scherpenzeel, geb. Odijk 16 jan. 1868, † Driebergen-Rijsenburg 1 maart 1932, tr. Odijk 24 mei 1894 Willem de Kruif, geb. Werkhoven 1866, † na 1931.
8. Rijk van Scherpenzeel, geb. Odijk 13 mei 1870, † ald. 26 aug. 1870.
9. Rijk van Scherpenzeel, geb. Odijk 24 juni 1874, † ald. 10 juli 1874.

VIIc. Evert van Scherpenzeel, geb. De Bilt 5 dec. 1840, tuinman / baas, † Baarn 28 febr. 1922, tr. Vreeland 30 april 1869 Marretje van Harten, geb. Vreeland 11 aug. 1842, † Wassenaar 16 aug. 1928, dr. van Jean en Grietje Schipper.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje van Scherpenzeel, geb. Vreeland 7 juni 1869, † Baarn 25 april 1947, tr. Voorburg 18 aug. 1892 Willem Frederik Geijsendorpher, geb. Haastrecht 22 dec. 1865, bloemist/tuinman, † Baarn 9 aug. 1945, zn. van Fransua Geysendorpher en Grada Helena Nales.
2. Grietje van Scherpenzeel, geb. Vreeland 15 juli 1870, † ald. 18 nov. 1871.
3. Teunis van Scherpenzeel, geb. Vreeland 8 sept. 1871, † ald. 12 nov. 1871.
4. Grietje van Scherpenzeel, geb. Vreeland 22 sept. 1872, † Wassenaar 12 okt. 1949, tr. Voorburg 20 aug. 1896 Bernardus Franciscus Jacobus van der Heijden, geb. Voorburg 9 jan. 1873, † Wassenaar 10 okt. 1950.
5. Teunis, volgt VIIIa.
6. Aart, volgt VIIIb.
7. Jan van Scherpenzeel, geb. Voorburg 27 okt. 1875, † ald. 22 nov. 1875.
8. Jansje van Scherpenzeel, geb. Voorburg 13 nov. 1876, † ald. 12 aug. 1973, tr. 1e Voorburg 28 mei 1902 Johannes Cornelis Leeman, geb. Voorburg 21 april 1875, † ald. 25 juli 1910; tr. 2e Voorburg 5 maart 1914 Anne Bartus Rijkaart, geb. Gouderak 1891.
9. Jan van Scherpenzeel, geb. Voorburg 21 mei 1878, † ald. 15 maart 1879.
10. Clasina van Scherpenzeel, geb. Voorburg 23 maart 1880, † ald. 13 jan. 1937, tr. Voorburg 19 jan. 1906 Marinus Cornelis Slot, geb. Vlissingen 24 okt. 1873, † 19 okt. 1967.
11. Levenloze zoon, geb. Voorburg 14 sept. 1882.
12. Levenloze dochter, geb. Voorburg 3 okt. 1883.

VIIIa. Teunis van Scherpenzeel, geb. Vreeland 5 febr. 1874, tuinman op Clingendael, † Wassenaar 10 febr. 1941, tr. Voorburg 1 mei 1902 Frederika de Klerk, geb. Rotterdam 16 juli 1874, † Wassenaar 15 jan. 1943.
Uit dit huwelijk:
1. Evert van Scherpenzeel, geb. Voorburg 10 jan. 1908, tekenaar / elektro technicus, † Ludwigshaven Am Rhein 14 febr. 1945, begr. Wassenaar.
2. Hendrika Sofia van Scherpenzeel, geb. Voorburg 2 jan. 1910, † Culemborg 2 jan. 1986, begr. Wassenaar 7 jan. 1986, tr. Wassenaar 27 mei 1931 Willem Zacharias Hoek, geb. Den Haag 9 jan. 1908, huisschilder, † Beusichem 8 okt. 1974, begr. Wassenaar 11 okt. 1974.
3. Arie van Scherpenzeel, geb. Voorburg 17 febr. 1912, † Ugchelen 13 maart 2004, tr. 15 sept. 1939 Trijntje Nine Pool, geb. Oudega 24 okt. 1914, † Ugchelen 5 juni 1999.
4. Marry van Scherpenzeel, geb. Voorburg 9 juli 1916, † Delft 20 juli 1973, begr. Wassenaar.

VIIIb. Aart van Scherpenzeel, geb. Voorburg 27 okt. 1875, tuinbaas, † Wassenaar 22 mei 1935, tr. Wassenaar 16 aug. 1900 Margaretha van Tol, geb. Wassenaar 8 jan. 1877, † Den Haag 22 juni 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Everdina van Scherpenzeel, geb. Wassenaar 12 juli 1901, † Den Haag 23 jan. 1976, tr. Wassenaar 15 juni 1938 Rudolf de Metz, geb. Leeuwarden 1 juni 1885, † Den Haag 11 mei 1960.
2. Levenloze zoon, geb. Wassenaar 5 april 1903.
3. Aart van Scherpenzeel, geb. Wassenaar 27 okt. 1904, tuinman / groenteboer, † Den Haag 10 april 1989, tr. Wassenaar 25 nov. 1931 Helena van Nell, geb. Wassenaar 16 okt. 1907, † ald. 2 dec. 1973.
4. Margaretha Clazina van Scherpenzeel, geb. Wassenaar 11 febr. 1906, † Den Haag 4 aug. 1969.
5. Johanna Maria van Scherpenzeel, geb. Wassenaar 2 febr. 1908, † Den Haag 4 dec. 1943, tr. Wassenaar 7 sept. 1934 Gerrit Heijselaar.
6. Everdina van Scherpenzeel, geb. Den Haag 22 febr. 1912, schrijfster, † Delft 8 april 1986, tr. Den Haag 13 sept. 1940 Willem Slabbekoorn.
7. Wilhelmina van Scherpenzeel, geb. Den Haag 30 jan. 1914, † ald. 18 sept. 1987.
8. Evert van Scherpenzeel, geb. Den Haag 1 nov. 1915, † ald. 22 sept. 1985.
9. Gerard van Scherpenzeel, geb. Wassenaar 29 dec. 1922, † Den Haag 23 aug. 1982.

VIb. Helmert van Scherpenseel, geb. Werkhoven 19 febr. 1796, † De Bilt 19 nov. 1868, tr. Bunnik 13 maart 1829 Aartje den Hartog, geb. IJsselstein 1797, † Maartensdijk 9 nov. 1869.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana van Scherpenzeel, geb. Bunnik 17 sept. 1829.
2. Cornelia van Scherpenzeel, geb. Bunnik 7 dec. 1831.
3. Cornelis van Scherpenzeel, geb. omstr. 1832, tr. Westbroek 11 maart 1859 Cornelia Blom, geb. Maarsseveen omstr. 1831.
4. Rijk, volgt VIId.
5. Wilhelimina van Scherpenzeel, geb. Bunnik 5 mei 1837, tr. Zeist 3 nov. 1864 Jacob van Ee, geb. Zeist omstr. 1831.
6. Maria van Scherpenzeel, geb. omstr. 1840, tr. Gerret Verbeek, geb. Westbroek omstr. 1799.
7. Hendrika van Scherpenzeel, geb. Bunnik 20 maart 1843, † Maartensdijk 1 nov. 1905, tr. 1e De Bilt 3 okt. 1866 Jan van Voorst, geb. Maartensdijk omstr. 1839, † ald. 24 okt. 1867; tr. 2e Maartensdijk 25 aug. 1869 Jan van Voorst, geb. Maartensdijk omstr. 1847, † ald. 20 mei 1903.

VIId. Rijk van Scherpenzeel, geb. Bunnik 1835, tr. Zuilen 2 dec. 1868 Jannigje van Scherpenzeel (VId,2).
Uit dit huwelijk:
1. Helmert van Scherpenzeel, geb. 1869, † Zeist 22 maart 1870.
2. Helmert van Scherpenzeel, geb. Zeist 6 mei 1872, groente en frutihandel te Utrecht (1922).
3. Adriana van Scherpenzeel, geb. Zeist 1876.
4. Levenloze dochter, geb. Zeist 18 mei 1878.
5. Rijkje van Scherpenzeel, geb. Zeist 1880.

VIc. Rijk van Scherpenzeel, ged. Driebergen 17 april 1803, † ald. 14 febr. 1853, tr. Driebergen 9 april 1830 Maria Versteeg, geb. De Bilt 1811, † ald. 25 dec. 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje van Scherpenzeel, geb. Driebergen 26 febr. 1831, † Zeist 13 febr. 1874, tr. Gerrit Hoefakker, geb. Lunteren omstr. 1818.
2. Rijk van Scherpenzeel, geb. Driiebergen 1 dec. 1833, † Driebergen 17 sept. 1896, tr. 1e Driebergen 17 mei 1867 Johanna Jonker, geb. Apeldoorn omstr. 1826; tr. 2e Driebergen 25 febr. 1881 Willemina van Oijen, geb. Houten omstr. 1838.
3. Adriaantje van Scherpenzeel, geb. Driebergen 8 sept. 1835, † ald. 26 mei 1839.
4. Arie van Scherpenzeel, geb. Driebergen 24 aug. 1837, † ald. 23 juni 1838.
5. Arie van Scherpenzeel, geb. Driebergen 5 dec. 1838, † na 1875, tr. Driebergen 20 maart 1868 Maria Johanna Jansen, geb. FDriebergen 20 maart 1868.
6. Teunis van Scherpenzeel, geb. Driebergen 1 jan. 1841, † ald. 1 juni 1912, tr. Driebergen 4 nov. 1869 Gerrigje Soest, geb. Maarssen omstr. 1838.
7. Kornelis van Scherpenzeel, geb. Driebergen 28 nov. 1842.
8. Evert van Scherpenzeel, geb. Driebergen 21 dec. 1844.
9. Levenloze zoon, geb. Driebergen 26 dec. 1846.
10. Willem van Scherpenzeel, geb. Driebergen 11 febr. 1851.

Vb. Helmert van Scherpenseel, ged. Neerlangbroek 22 nov. 1766, landman (1816), † Odijk 7 mei 1822, tr. Odijk 18 jan. 1801 Hilletje (van) Swetselaar.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis van Scherpenzeel, geb. 1801, ged. Odijk 21 febr. 1801, † ald. 18 jan. 1836, tr. Zeist 21 okt. 1835 Cornelia van de Haar, geb. Zeist 16 maart 1806, † ald. 15 mei 1870; zij hertr. Zeist 7 mei 1842 Hendrik van den Elskamp.
2. Jannigje van Scherpenzeel, ged. Odijk 13 nov. 1802, † De Bilt 3 jan. 1895, begr. Bunnik 8 jan. 1895, tr. Odijk 23 sept. 1827 Jan van Krouwel, geb. Cothen 1804, ged. Cothrn 7 okt. 1804, † Wijk bij Duurstede 27 juni 1846.
3. Anthony van Scherpenzeel, ged. Odijk 25 okt. 1804, † De Bilt 7 maart 1896, tr. 1e Hendrika van den Brink; tr. 2e Bunnik 24 april 1835 Maria van ’t Voort.
4. Rijk, volgt VId.
5. Evert van Scherpenzeel, ged. Odijk 6 nov. 1808, † Bunnik 5 sept. 1871, tr. Bunnik 25 nov. 1832 Margaretha Boekhout.
6. Hendrik van Scherpenzeel, geb. Werkhoven 20 juni 1816, ged. Odijk 18 juni 1816, † ald. 31 maart 1898, tr. 1e Werkhoven 22 april 1835 Elisabeth de Kruif, geb. Werkhoven omstr. 1810, † Odijk 11 okt. 1850; tr. 2e Bunnik 27 okt. 1853 Willemijntje van ’t Voort, geb. Schalkwijk 10 maart 1817, † Odijk 7 aug. 1890.

VId. Rijk van Scherpenzeel, geb. Odijk 1806, † Bunnik 19 sept. 1859, tr. 1e Zeist 9 okt. 1830 Aartje van Dijk, geb. Zeist 1813, † Bunnik 10 okt. 1849; tr. 2e Bunnik 12 sept. 1851 Petronella Jacoba van der Santen, geb. Tull en ’t Waal 1823, † na 1859; zij hertr. Bunnik 10 mei 1861 Ijsbrand van Garderen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aartje van Scherpenzeel, geb. Houten 1833, † Odijk 10 okt. 1902, tr. Bunnik 9 april 1857 Rijk van Scherpenzeel (VIIb).
2. Jannigje van Scherpenzeel, geb. Zuilen 1843, † Zeist 9 april 1917, tr. Zuilen 2 dec. 1868 Rijk van Scherpenzeel (VIId).
Uit het tweede huwelijk:
3. Jan van Scherpenzeel, geb. Bunnik 1853, werkman, tr. Ouder-Amstel 22 dec. 1877 Gerrigje Blankenstijn, geb. Houten 1852.

Vc. Kornelis van Scherpenseel, ged. Neerlangbroek 5 febr. 1769, † Eemnes 25 dec. 1821, tr. vóór 1811 Annetje Vuist, † Eemnes 8 mei 1848; zij hertr. Eemnes 28 febr. 1825 Cornelis Spelt.
Uit dit huwelijk:
Teunis van Scherpenseel, geb. Hilverrsum 1810.

Vd. Evert van Scherpenzeel, ged. Neerlangbroek 19 mei 1776, werknemer (1813) vermoedelijk bij Cornelis Scherpenzeel, boer te Kockengen, † Kockengen 6 okt. 1828, tr. vóór 1813 Marretje Stam, geb. 1781, † Kockengen 8 okt. 1835.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis van Scherpenzeel, geb. Kockengen 1805, † ald. 18 jan. 1861, tr. Kockengen 28 nov. 1838 Heintje Degender.
2. Willemijntje van Scherpenzeel, geb. Kockengen omstr. 1806, † na 1855.
3. Hendrikje van Scherpenzeel, geb. Kockengen omstr. 1809, † Sloten 22 dec. 1858.
4. Jannigje van Scherpenzeel, geb. Kockengen 3 jan. 1812.
5. Jansje van Scherpenzeel, geb. omstr. 1813, † Sloten 13 aug. 1836.
6. Mechteltje van Scherpenzeel, geb. Kockengen 17 juni 1814, † na 1833.
7. Samuel van Scherpenzeel, geb. Kockengen 2 jan. 1817, † na 1859.
8. Gerretje van Scherpenzeel, geb. Kockengen 31 aug. 1819, † na 1843.
9. Aaltje van Scherpenzeel, geb. Kockengen 30 mei 1822, † ald. 3 okt. 1837.Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 2 febr. 2021 12:28:01