Hier vindt u gegevens over de nakomelingen van Jan Ratstaek, die in Leersum trouwt met Gerrigje Steenbeek.

Een tak gaat zich Rapstok noemen.


Daarnaast ontstaan er nieuwe takken als er er een onecht kind geboren wordt en als dat kind niet geëcht wordt. Dat is het geval bij de volgende twee vrouwen: 

-- Martijntje Ratstok krijgt in 1805 bij Roelof Vliet een zoon Dirk. Hij is op dat moment gehuwd. Een paar jaar later trouwt zij met Thijs van Ginkel. 

-- Maria Radstok krijgt een zoon Hendrikus in 1849, 5 jaar later trouwt zij met Gerrit Broerze.

 

De herkomst van de naam:

Waar de achternaam Radstok vandaan komt, daar zijn binnen onze familie al heftige discussies over gevoerd. De eerste versie die wij als jonge meisjes hoorden, gaat over een kozak uit de tijd van Napoleon. Deze zou met een van de veldtochten naar Eemnes zijn gekomen en daar zijn blijven hangen. Hiervoor is in Eemnes geen bewijs gevonden. Een van onze oudtantes vertelde dat haar vader niet in militaire dienst mocht omdat zijn vader weer van Russische afkomst was. Tussen de huwelijksbijlagen vonden wij een bewijs dat hij wel in dienst was geweest. Verder hoorden wij verhalen over een graaf van Radstock ergens in het westen van Engeland woont. Deze bestaat inderdaad. Maar ook hiermee zijn geen banden gevonden.

Onze theorie over de herkomst:

De oudste gevonden Radstok is Jan Ratstaek, die in 1746 in Leersum trouwt met Gerrigje Cornelisse Steenbeek. Hun twee kinderen Dirk en Cornelis worden in Leersum gedoopt als Ratstaak. Dirk gaat naar Eemnes en trouwt daar als Ratstok en zo worden ook zijn kinderen gedoopt. Zijn broer Cornelis gaat naar ‘s Graveland en zijn kinderen worden gedoopt als Raatstok, Ratstok en Raapstok. Hieruit ontstaat een uitgebreide tak Rapstok. Bij zijn huwelijk in Leersum wordt Jan, jongeman uit Varsseveld genoemd. In Varsseveld komt de naam Ratstaek en al zijn varianten veel voor. Wij denken dat Ratstok een “vernederlandsing” is van de Achterhoekse naam Ratstaek. Een link hebben wij nog niet kunnen leggen en zal haast onmogelijk zijn, omdat de doop– en trouwboeken van Varsseveld bij een grote brand in 1723 verloren zijn gegaan.


De betekenis van de naam:

Hierbij zijn er een tweetal mogelijkheden: Ten eerste een vernoeming naar de herberg de Radstake, gelegen tussen Lichtenvoorde en Varsseveld. Hier vlakbij zou een rad gestaan hebben, waarop misdadigers geradbraakt werden. In de herberg werd mogelijk de staak c.q. de stok bewaard waarmee de benen en armen kapot geslagen werden. Ten tweede kan het ook een verwijzing zijn naar een stok die tussen het rad van de wagen gestoken werd, zodat deze niet weg kon rijden. Dit in de tijd dat er nog geen rem op de wagens zaten.

Het Genootschap Onze Taal geeft de volgende verklaring:

Een radstake is een herberg langs de hessenwegen. Er bestaan twee theorieën over de herkomst van het woord. De eerste is dat het afgeleid is van staak in de betekenis 'stok, balk' en rad in de betekenis wiel, spaak'. Wie vroeger met paard en wagen reisde en ergens wilde stoppen, deed een balk door de spaken van het wiel. Op die manier was de kar geblokkeerd en kon het paard niet weglopen. De andere verklaring is dat we bij radstake moeten denken aan staak in de betekenis 'in de grond geplaatste paal die diende als strafwerktuig (schandpaal, folterpaal)'. Rad heeft eveneens de betekenis 'strafwerktuig'. Het gebied rond de hessenwegen was vroeger nogal eenzaam; er waren veel rovers. Zij werden op de radstake terechtgesteld. In de buurt van de radstake zou zich een herberg bevonden hebben. Tegenwoordig is 'de Radstake' de naam van een groot uitgaanscentrum in de Achterhoek.

Op deze site vind je alles over de naam Ratstaeck: www.ratstaeck.nl