Genealogie van Marten Gerrits


I. Marten Gerrits, geb. 1565, bombazijnwerker, † 1639, zn. van Gerrit en NN, tr. Amersfoort 6 nov. 1595 Juditgen Berrentsdr, † 1626, dr. van Beernt.

Uit dit huwelijk:

1. Ghijsbert Meertens, ged. Amersfoort 3 okt. 1596.

2. Henrick Meertens, ged. Amersfoort 6 dec. 1597.

3. Gerrit Martensz, volgt II.

4. Jan Martensen, ged. Amersfoort 16 okt. 1603, † na 1656.

5. Beernt Meertens, ged. Amersfoort 12 jan. 1606.

6. Jannitgen Meertens, ged. Amersfoort 9 okt. 1608.

II. Gerrit Martensz Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 14 juni 1601, verwer / verver/ bombazijnguseerder(1623, Amsterdam)/ droogscheerder(1624, Amsterdam), † 1646, tr. 1e Amsterdam 25 aug. 1622 Machtelt Bartels Poolman, ged. Amsterdam 4 april 1604, begr. Amersfoort 23 mei 1627, dr. van Bartelt; tr. 2e Amersfoort 30 dec. 1627 Annitie Andries Stromfels, † 1675, dr. van Andries Strumpfel en Henrickgen Everts en wed. van Jan Volckens.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willempje Nieuwenburgh, ged. Amsterdam 22 juni 1623, begr. ald. 7 dec. 1623.

2. Bartelmeus Nieuwenburgh, ged. Amsterdam 23 mei 1624.

Uit het tweede huwelijk:

3. Evert, volgt IIIa.

4. Judith Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 28 sept. 1630, † vóór 1682.

5. Bayrent, volgt IIIb.

6. Marten Gerritsen, volgt IIIc.

7. Joannes Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 25 nov. 1638, † vóór 1682.

IIIa. Evert Nieuwenburgh, † 1697, tr. Amersfoort 30 juni 1657 Elisabeth van Ruytenbeeck, † 1704.

Uit dit huwelijk:

1. Hadewigh Nieuwenburgh, † vóór 1697, tr. Amersfoort 18 nov. 1690 Jacobus Hagerbeek; hij hertr. (ondertr. Amersfoort 8 nov.) 1696 Alida Tieleman.

2. Antonetta Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 28 mei 1658, † na 1735, tr. Paulus Bor, † vóór 1710.

3. Jacoba Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 26 febr. 1660, † 1722, tr. Amersfoort 9 mei 1702 (door echtsch. ontbonden vóór 1714) Henric Vermeer, † 1709.

4. Gerardus Nieuwenburg, ged. Amersfoort 29 nov. 1662, † vóór 1710.

5. Anthonij Nieuwenburg, ged. Amersfoort 15 sept. 1668, † vóór 1673.

6. Andreas Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 17 maart 1670, † Oost-Indiën 1710.

7. Anthonij Nieuwenburgh, ged. Amsterdam 7 sept. 1672, † vóór 1678.

8. Johannes Nieuwenburg, ged. Amersfoort 12 sept. 1675, † vóór 1710.

9. Antony, volgt IVa.

IVa. Antony van Nieuwenburgh, ged. 30 dec. 1677, † na 1712, tr. Amersfoort 15 april 1704 Anna Margrieta Nieuwenburch (IIIb,6).

Uit dit huwelijk:

1. Everardus van Nieuwenburg, ged. Amersfoort 7 juli 1705, † vóór 1711.

2. Everarda van Nieuwenburg, ged. Amersfoort 10 mei 1707.

IIIb. Bayrent Nieuwenburch, ged. Amersfoort 10 febr. 1633, koopman / verwer (1680), † 1681, tr. 1e Amersfoort 17 jan. 1654Brechjen Cornelis Swart, geb. Amsterdam? vóór 1640, † vóór 1668; tr. 2e Amsterdam 4 nov. 1667 Marritje Otten, † vóór 1680, echtg. van Cristiaen Croes; tr. 3e Amersfoort 22 nov. 1679 Oetje Morraij, † na 1707.

Uit het eerste huwelijk:

1. Judith Nieuborg, ged. Amersfoort 24 dec. 1654.

2. Cornelis Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 20 nov. 1656, † vóór 1681.

3. Gerardus Nyeborgh, ged. Amersfoort 11 juli 1658, † vóór 1660.

4. Gerardus, volgt IVb.

5. Johannes, volgt IVc.

Uit het tweede huwelijk:

6. Anna Margrieta Nieuwenburch, ged. Amersfoort 7 jan. 1669, † na 1706, tr. 1e Amersfoort 29 jan. 1688 Jacobius van Veenendaal, zijderijer / reder, † 1696, wedr. van Sophia van Os; tr. 2e Amersfoort 15 april 1704 Antony van Nieuwenburgh (IVa).

IVb. Gerardus Nieuburgh, ged. Amersfoort 11 aug. 1659, † na 1721, tr. 1e (ondertr. Amersfoort 10 maart) 1680Aertje Martens van Kempen, † vóór 1693, dr. van Marten Henriksen en Gerritje Aerts van Arck; tr. 2e Amersfoort 31 maart 1692 Margrieta Theunis Buijs, wed. van Gerrit Martensz van Kempen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arnoldus Nieuwenburgh, † na 1721.

2. Gerritje Nieuwenburgh, † na 1721.

3. Huberta Nieuwenburgh, † na 1721.

4. Martinus Nieuwenburgh, † na 1721.

IVc. Johannes Nieuwburg, ged. Amersfoort 13 okt. 1661, † 1698, tr. Amersfoort 1 febr. 1685 Aleyda van Kempen, † na 1722, dr. van Marten Henriksen en Gerritje Aerts van Arck.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 6 juni 1688.

2. Barent, volgt V.

3. Maerten Nieuwenburg, ged. Amersfoort 9 nov. 1690.

4. Aartje Nieuwenburg, ged. Amersfoort okt. 1692, † na 1728.

V. Barent Nieuwenburg, ged. Amersfoort 3 nov. 1689, verwer, † vóór 1743, tr. 1e vóór 1724Cornelia Plettenburgh; tr. 2e vóór 1729Elisabeth Cocq, † vóór 1774.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Nieuwenburg, ged. Amersfoort 14 dec. 1723.

Uit het tweede huwelijk:

2. Johannes Nieuwenburg, ged. Amersfoort 20 mei 1728, † vóór 1730.

3. Johannes Nieuwenburg, ged. Amersfoort 21 april 1729.

4. Henderik Nieuwenburg, ged. Amersfoort 28 sept. 1732.

5. Willemina Everarda Nieuwenburg, ged. Amersfoort 13 sept. 1733.

6. Evert Nieuwenburg, ged. Amersfoort 29 dec. 1734.

7. Bregje Nieuburg, ged. Amersfoort 29 jan. 1736.

8. Wilhelmus Nieuwenburg, ged. Amersfoort 18 april 1737.

9. Wiillemijntje Nieuwenburg, ged. Amersfoort 3 april 1738.

10. Aleijda Nieuwenburg, ged. Amersfoort 9 mei 1739.

IIIc. Marten Gerritsen Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 11 sept. 1636, boekverkoper (1669), † na 1681, tr. Bunschoten febr. 1662 Margrieta de Roij, geb. Bunschoten?.

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntjen Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 30 okt. 1662.

2. Gerardus Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 13 okt. 1663.

3. Anna Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 13 jan. 1665.

4. Hadewig Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 13 maart 1666.

5. Jacoba Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 28 sept. 1666, tr. (ondertr. Amersfoort 1 april) 1702Hendrik Vermeer.

6. Judit Nieuwenburgh, ged. Amersfoort 26 sept. 1669.

7. Wijntie Niwenburgh, ged. Amsterdam 16 nov. 1672.

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op

24 jan. 2015

17:07

Bestand D:\Aldfaer\Radstok\Radstok