Genealogie van de familie Krabbe uit Den Haag

Mogelijk is de stamvader Hendrik Krabbe gehuwd met Maria van Winghausen, zij zijn doopgetuigen bij Cartrina en Maria in 1718, maar niet aanwezig bij de doop. De 3 nu bekende kinderen komen allemaal uit Essen. En zij laten dopen in de Ev. Lutherse Kerk in Den Haag. Mogelijk is er nog een broer Arnoldus.

I. NN Crabbe.
Zijn kinderen:
1. Hendrik, volgt II.
2. Geertruijt Crabbe, geb. Essen, tr. (ondertr. Den Haag 9 april) 1713 Fredrick Dijckman.
3. Catharina Crabbe, tr. 16 mei 1717 Willem van den Linden.

II. Hendrik Crabbe, geb. Essen, tr. (ondertr. Den Haag 11 okt.) 1716 Anna Maria Burgmeijer.
Uit dit huwelijk:
1. Catrina Crabbe, ged. Den Haag 2 nov. 1718, † vóór 1724.
2. Maria Crabbe, ged. Den Haag 2 nov. 1718.
3. Hendrik, volgt III.
4. Catharina Crabbe, ged. Den Haag 27 dec. 1723.
5. Arnoldus Crabbe, ged. Den Haag 8 febr. 1726.
6. Johannes Crabbe, ged. Den Haag 15 maart 1729.

III. Hendrik Krabbe, ged. Den Haag 8 okt. 1721, tr. Den Haag 1 mei 1746 Margaretha van Ek.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Krabbe, ged. Den Haag 21 mei 1747, † vóór 1761.
2. Neeltje Krabbe, ged. Den Haag 31 juli 1748, † vóór 1757.
3. Hendrik, volgt IVa.
4. Willem, volgt IVb.
5. Neeltje Krabbe, ged. Den Haag 3 nov. 1756.
6. Anna Maria Krabbe, ged. Den Haag 11 juni 1760.

IVa. Hendrik Krabbe, geb. Den Haag 6 april 1751, broodbakker, † Den Haag 25 mei 1832,

tr. 1e Den Haag 21 mei 1775 Alida Goud;

tr. 2e (ondertr. Den Haag 8 april) 1790 Catherina Elisabeth Dijkerhoff;

tr. 3e Den Haag 16 aug. 1801 Elizabeth Hooberg, geb. omstr. 1754, † Den Haag 10 nov. 1812;

tr. 4e Den Haag 16 aug. 1815 Juliana Anna Luberti, geb. omstr. 1783, † na 1831.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrika Krabbeé, geb. Den Haag 5 nov. 1775, † ald. 8 aug. 1851.
2. Pieter Krabbe, geb. Den Haag 23 febr. 1777, broodbakker, † Den Haag 15 juni 1843.
3. Katrina Krabbe, geb. Den Haag 14 maart 1779, † ald. 4 maart 1827.
4. Alida Krabbe, ged. Den Haag 5 mei 1782, † vóór 1785.
5. Alida Krabbe, geb. Den Haag 21 jan. 1784, † ald. 13 maart 1843, tr. Arnold Blauw.
6. Maria Krabbe, ged. Den Haag 24 jan. 1787.

IVb. Willem Krabbe, geb. Den Haag 1 aug. 1754, tingieter, † Den Haag 30 april 1823, tr. 1e Den Haag 11 mei 1784 Geertuid Knaap, † vóór 1789; tr. 2e Den Haag 16 maart 1788 Alberdina Gout, geb. Den Haag omstr. 1756, † ald. 25 dec. 1819.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Margarita Alida Krabbe, ged. Den Haag 6 febr. 1785.
2. Geertruij Crabben, ged. Den Haag 26 dec. 1787.
Uit het tweede huwelijk:
3. Hendrik, volgt V.

V. Hendrik Crabbe, geb. ’s Gravenhage 4 mei 1789, tingieter, † Den Haag 18 juni 1844, tr. ’s Gravenhage 10 maart 1813 Pieternella Vinju, geb. ’s Gravenhage 23 febr. 1795, particuliere, † ’s Gravenhage 8 dec. 1873.
Uit dit huwelijk:

VI. Willem Krabbe, geb. ’s Gravenhage dec. 1813, winkelier, † Hengelo(O) 6 dec. 1895, tr. Den Haag 21 aug. 1850 Maria Jacoba Hoek, geb. Den Haag 1828, particuliere, † Den Haag 20 april 1891.
Uit dit huwelijk:

VII. Hendrik Krabbe, geb. ’s Gravenhage 29 mei 1851, werktuigkundige/ civiel ingenieur, † Hengelo(O) 14 aug. 1925, tr. 1e Hengelo(O) (kerkelijk Hengelo (O)) 22 sept. 1887 Elisabeth Gezina Teutelink, geb. Oldenzaal 7 jan. 1863, † Hengelo(O) 13 nov. 1896; tr. 2e Hengelo(O) 10 febr. 1898 Grietje de Wilde, geb. Amsterdam 26 dec. 1858, † na 1924.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem, volgt VIIIa.
2. Maria Jacoba Krabbe, geb. Hengelo(O) 1 sept. 1892, lerares huishoudschool Zandpad te Amsterdam, † Amsterdam 14 febr. 1968.
3. Frederika Elisabeth Krabbe, geb. Hengelo(O) 18 mei 1894, † Utrecht 25 nov. 1970, begr. Driehuis, tr. Amsterdam 14 april 1920 Cornelis Bakker, geb. Purmerend 6 dec. 1878, arts, † 16 sept. 1959, begr. Driehuis.
Uit het tweede huwelijk:
4. Hendrik, volgt VIIIb.
5. Ida Krabbe, geb. Hengelo(O) 19 sept. 1901, apothekersassistente, † Hengelo(O) 23 okt. 1979.

VIIIa. Willem Krabbe, geb. Hengelo(O) 3 dec. 1890, groentenkweker/boomkweker/procuratiehouder, † na 1930, tr. Amsterdam 6 juli 1916 (door echtsch. ontbonden Utrecht 6 sept. 1923) Gesina Wilhelmina Steenbeek, geb. Oudenrijn 6 aug. 1888, part. verpleegster, † Amsterdam 8 aug. 1961.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Krabbe, geb. Veldhuizen / du 25 juli 1917, † Baarn 15 aug. 1983, tr. Bunde 29 aug. 1959 Hubertina Maria Victoria Peters, geb. Montfort / L 14 nov. 1923, † na 1982.

VIIIb. Hendrik Krabbe, geb. Hengelo(O) 11 aug. 1900, kantoorbediende machinefabriek, tr. Marie Koldenhof, geb. Oosterwolde / Ooststellingwerf 7 nov. 1902.
Uit dit huwelijk:
1. Annemarie Krabbe, geb. Sitobondo / NI 25 okt. 1928.
2. Janneke Krabbe, geb. Sitbondo / NI 11 dec. 1930.