Genealogie van Kersteman

I. N.N. N.N..
Zijn kinderen:
1. Jan Kersteman, geb. Gent, tr. (ondertr. Leiden 1 febr.) 1586 Mayken Heusels, geb. Hooste.
2. Pieter Casper, volgt II.

Opmerking: mogelijk is Jan een zoon van Pieter Casper.

II. Pieter Casper Kersteman, geb. Poperingen, ledertouwer / velleploter, † 1612, begr. Leiden 29 febr. 1612, tr. Johanna de Croock, geb. Hondschooten(B).
Uit dit huwelijk:
1. Lieven Pieterse, volgt IIIa.
2. Cathalijne Cesteman, geb. Gent, tr. (ondertr. Leiden 30 nov.) 1596 Joost de Gast, begr. Leiden 10 dec. 1618.
3. Boudewijn, volgt IIIb.
4. Pieter, volgt IIIc.
5. Berbera Kesteman, geb. Gent, tr. (ondertr. Leiden 15 sept.) 1612 Tobias van de Walle, vachtenploter.

IIIa. Lieven Pieterse Cersteman, geb. Gent, koopman / carmozijnverver / poorter van Leiden, † 1630, tr. 1e Leiden (ondertr. 4) april 1591 Hester Pietersdr van Breda, geb. Delft? vóór 1575, poorterse van Leiden, begr. Leiden 4 juni 1624, dr. van Pieter van Breda de oude en Elysabeth Reymans; tr. 2e Delft 19 nov. 1628 Angeneta Dircx de Groot, wed. van Jacob Jansz Helm.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hester Kerstemans, geb. Leiden, begr. ald. 31 mei 1613, tr. (ondertr. Leiden 17 april) 1609 Gerson Baelde, koopman; hij hertr. (ondertr. Leiden 28 nov.) 1613 Christina Longespey.
2. Kind, geb. 1591, begr. Leiden 21 mei 1601.
3. Christoffel, volgt IVa.
4. François, volgt IVb.
5. Catharyna Kestemans, geb. 1594, † na 1632, tr. (ondertr. Leiden 19 april) 1613 Joannes Michielsz van Middelhoven, geb. 1590, predikant te Lisse van 1612 tot 1617; Rector te Haarlem tot schorsing in 1626., vermeld, † Leiden vóór 1634, zn. van Michael Jansz Middelhoven en Sara Andriesdr Hessix.
6. Janneken Kerstemansdr, geb. vóór 1595, † na 1629, tr. (ondertr. Leiden 21 mei) 1610 dr. Justus Bussonius, geb. Santwits in Engelant, Predikant te Nieuw-Beijerland (1610) en Vlissingen.
7. Elisabeth Lievensdr Kersteman, geb. 1595, † na 1628.
8. Hendrick, volgt IVc.
9. Maria Kersteman, geb. 1598, † omstr. 1622, tr. (ondertr. Leiden 8 april) 1616 Jacob Ardinoys, verver; hij hertr. (ondertr. Leiden 20 mei) 1625 Abygal Verschuyre.

IVa. Christoffel Kersteman, geb. Leiden 1591, karmozijdeverver, † na 1631, tr. Delft 16 okt. 1622 Agatha Jacob Helms, † Leiden 1635, dr. van Jacob Jansz Helm en Angeneta Dircx de Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Kersteman, ged. Leiden 15 dec. 1623, begr. ald. 9 maart 1624.
2. Jacobus Kersteman, ged. Leiden 21 jan. 1625, † 1654.
3. Hester Kersteman, ged. Leiden 21 april 1626, begr. ald. 1 mei 1626.
4. Hester Kersteman, ged. Leiden 4 juni 1627.
5. Anna Kersteman, ged. Leiden 1 okt. 1628, † vóór 1636.

IVb. François Kersteman, geb. 1593, med. doctor o.a. te Amsterdam (1637), † Portugal 1669, tr. 1e Elisabeth; tr. 2e Sara Logier.
Uit het eerste huwelijk:
1. Christina Kersteman.
2. Johanna Kersteman, tr. Boudewijn Baelde, begr. Leiden 22 mei 1625.

IVc. Hendrick Kersteman, geb. Leiden 1596, koopman, begr. 1654, tr. (ondertr. Leiden 4 febr.) 1632 Elisabeth Ongena.
Uit dit huwelijk:
1. Hester Kesteman, ged. Leiden 14 dec. 1632, tr. 1e Roelandt Vonck; tr. 2e vóór 1661 Abraham van Eijndhooven.
2. Lieven, volgt V.
3. Elisabeth Kersteman, ged. Leiden 14 dec. 1635.
4. Joannes Kersteman, ged. Amsterdam 27 sept. 1639.
5. Pieter Karsteman, ged. Amsterdam 7 maart 1641.
6. Elisabet Kersteman, ged. Amsterdam 11 jan. 1643, tr. Jan van der Putte.
7. Maria Karsteman, ged. Amsterdam 10 jan. 1644, tr. Antonij Boudijn.
8. Heindrik Karsteman, ged. Amsterdam 30 april 1645.
9. Peronelle, ged. Amsterdam 24 okt. 1646.
10. Jacobus Kersteman, ged. Amsterdam 9 sept. 1648, † vóór 1651.
11. Jacobus Karsteman, ged. Amsterdam 26 dec. 1650.

V. Lieven Kersteman, ged. Leiden 9 febr. 1634, † vóór 1674, tr. Maria Koster, begr. Amsterdam 15 april 1673.
Uit dit huwelijk:
Maria Kersteman, ged. Amsterdam 3 juni 1667, tr. vóór 1688 Reijnier van Tooren.

IIIb. Boudewijn Kersteman, geb. Gent, velleploter, † na 1618, tr. 1e (ondertr. Leiden 27 nov.) 1593 Godalieve Schillebeecke, geb. Poperingen, begr. Leiden 17 juli 1605; tr. 2e (ondertr. Leiden 6 april) 1607 Aeltgen Werbouts, geb. Leiden, † na 1623.
Uit het eerste huwelijk:
1. Boudewijn, volgt IVd.
2. Christiaen Kersteman, geb. omstr. 1600, † na 1611.
3. Pieter Kersteman, geb. omstr. 1605, † na 1611.
Uit het tweede huwelijk:
4. Cornelis Kersteman, geb. omstr. 1613.
5. Janntegen Kersteman, geb. omstr. 1615.

IVd. Boudewijn Kersteman, geb. Leiden omstr. 1597, vachtploter, † vóór 1630, tr. (ondertr. 2 mei) 1619 Jannetgen Settens.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Kersteman, † vóór 1636.
2. Boudewijn Kersteman, † vóór 1636.
3. Jannetgen Kersteman, † vóór 1636.
4. Maria Kersteman, geb. omstr. 1623.

IIIc. Pieter Kersteman, geb. Gent, velleploter, † na 1613, tr. (ondertr. Leiden 13 nov.) 1591 Maijcken Heeses, wed. van Franchoys Vlees.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetgen Kersteman.
2. Leya Kersteman, geb. Leiden, begr. ald. 27 mei 1667, tr. (ondertr. Leiden 13 juli) 1622 Jan Ente, geb. Leiden, vachteploter, begr. Leiden 21 okt. 1666.
3. Lydia Kersteman, tr. vóór 1642 Gilles Thomasz Tant.
4. Pieter Kersteman, vachtploter, tr. (ondertr. Leiden 17 jan.) 1614 Hester van der Voort.
5. Rachel Kersteman, † na 1649, tr. 1e (ondertr. Leiden 12 dec. 1625) Jan de Witte, vachtenploter, † vóór 1634; tr. 2e (ondertr. Leiden 14 mei) 1640 Pieter Baelde Michielsz, koopman, † 1650.
6. Maeijcken Kestemans, geb. Leiden, tr. 1e (ondertr. Leiden 16 jan.) 1630 Clemment Ente, lakenbereider, † 1630; tr. 2e (ondertr. Leiden 5 nov.) 1636 Jan van Craylingen, linnenlakenkoper.Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 2 febr. 2021 12:29:08