Genealogie van Jan Krabben


I. Jan Krabben, geb. Brandlecht 1785, † ald. 25 juli 1838, tr. vóór 1811 Gese Busman, † Hestrup 20 nov. 1858.

Uit dit huwelijk:

1. Albert Krabben, ged. Brandlecht 18 nov. 1810.

2. Gerd, volgt II.

3. Jan Krabbe, geb. Brandlecht 9 nov. 1815, wever, † Getelo 19 sept. 1881, tr. Uelsen 1 april 1856 Gese Raben, geb. Esche 14 aug. 1831, † Uelsen 26 febr. 1894.

4. Hendrik Krabben, geb. Brandlecht 14 nov. 1818, † ald. 18 nov. 1845.

5. Fenne Krabben, geb. Brandlecht 31 okt. 1821.

6. Hendrikje Krabben, geb. Brandlecht 3 aug. 1825, † Denekamp 11 juli 1905, tr. 1e Denekamp 27 sept. 1855 Jan Busman, geb. Hestrup par. Brandlecht 24 dec. 1829, ged. Brandlecht 27 dec. 1829, landbouwer, † Denekamp 20 sept. 1858; tr. 2e Denekamp 12 dec. 1859 Geerd Greven, geb. Frenstorfer Haar 10 nov. 1828, ged. Nordhorn 16 nov. 1828, landbouwer, † Denekamp 17 juli 1905.

II. Gerd Krabbe, geb. Brandlecht/Pruissen 3 juli 1813, landbouwer(1872), dagloner(1877), † Enschede 18 juni 1902, tr. Veldhausen 25 okt. 1838 Maria Molt, geb. Veldhausen/Duitsland 3 mei 1811, † Enschede 12 jan. 1895.

Uit dit huwelijk:

1. Fenna Krabbe, geb. Veldhausen/Duitsland 23 jan. 1839, † Enschede 13 april 1903, tr. Oldenzaal 27 nov. 1863 Jacob Rusius, geb. Enschede 1837, bakker, winkelier, † na 1902.

2. Jan, volgt IIIa.

3. Geessien Krabbe, geb. Veldhausen/Duitsland 25 aug. 1845, dienstmeid(1872), † Enschede 7 april 1918, tr. Enschede 8 febr. 1872 Gerard Hogenkamp, geb. Stad Vollenhove 13 jan. 1844, fabrieksarbeider(1872), winkelier(1877), † Enschede 1920.

4. Sanne Krabbe, geb. Veldhausen 1848, † ald. 23 okt. 1848.

5. Steven, volgt IIIb.

IIIa. Jan Krabbe, geb. Veldhausen/Duitsland 22 aug. 1842, tapper(1885),bakker(1877,1885), † Enschede 16 juli 1898, tr. 1e Coevorden (kerkelijk Veldhausen) 27 okt. 1866 Hinderkje Notting, geb. Coevorden 23 april 1833, † Enschede 1881; tr. 2e Lochem 16 dec. 1881 Derkjen Beumer, geb. Lochem 1842, † Enschede 6 jan. 1906.

Uit het eerste huwelijk:

1. Harmen Krabbe, geb. Coevorden 6 dec. 1866, † Enschede 14 mei 1885.

2. Willemina Gesina Krabbe, geb. Enschede 25 nov. 1868, † na 1943, tr. Enschede 19 sept. 1895 Arie Sonneveld, geb. De Lier 1869, brigadier der marechaussee/koopman(1935), † Enschede 13 april 1935.

3. Gezina Willemina Krabbe, geb. Enschede 9 juni 1870, † na 1898, tr. Enschede 30 juni 1899 Cornelis Boenk, geb. Arnhem 1873, bouwkundig opzichter, † Enschede?Utrecht? na 1898.

4. Gerridina Krabbe, geb. Enschede 27 jan. 1872, † ald. 18 mei 1943, tr. Enschede 29 april 1898 Gerrit Jan Rolink, geb. Enschede 29 nov. 1873, smid, † Enschede 17 dec. 1946.

5. Jan Krabbe, geb. Enschede 28 nov. 1873, graanhandelaar/caféhouder, † na 1943.

Uit het tweede huwelijk:

6. Hendrika Johanna Krabbe, geb. Enschede 9 nov. 1882, † ald. 19 okt. 1944.

7. Geertruida Johanna Krabbe, geb. Enschede 5 febr. 1885, † ald. 18 juni 1886.

8. Johanna Geertruida Krabbe, geb. Enschede 23 juli 1887, † na 1943.

IIIb. Steven Krabbe, geb. Veldhausen/Duitsland 25 mei 1850, timmerman(1877,1899), † Enschede 15 juli 1919, tr. Enschede 18 okt. 1877 Gezina Christina Westendorp, geb. Lonneker 6 maart 1849, † 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Mina Berendina Krabbe, geb. Lonneker 26 juli 1878, † Enschede 12 april 1954, begr. Enshede 15 april 1954.

2. Gerritdina Berendina Krabbe, geb. Lonneker 3 april 1882, costuumnaaister, tr. Enschede 11 dec. 1915 Wilhelm Stenvers, geb. Enschede 17 dec. 1886, slager, † na 1953.

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op

24 jan. 2015

15:52

Bestand D:\Aldfaer\Krabbe\KRABBE