Genealogie van Lambert Krabbe

I. Lambert Krabbe, geb. vóór 1729, zn. van N.N. en N.N., tr. Denekamp 21 nov. 1746Jenne Damhuijs, geb. vóór 1729, dr. van N.N. en N.N..

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Joannes, volgt II.

2. Gertrudis Krabbe, ged. Denekamp 9 jan. 1753, landbouwster, † Losser/de Lutte vóór 1802, tr. Oldenzaal (kerkelijk Weerselo) 4 mei 1783Bernardus Giesselink, geb. Losser/de Lutte, ged. Weerselo 30 sept. 1762, landbouwer, † Losser 11 april 1830; hij hertr. Losser 22 mei 1801 Geertken Bulthuis.

II. Lambertus Joannes Krabbe, ged. Denekamp 5 okt. 1750, landbouwer, † Losser vóór 1802, tr. vóór 1780Aleidis Holst, ged. Denekamp 3 jan. 1760, landbouwster, † Losser 19 dec. 1837, dr. van Herm groote Hulst en Euphemia Loohuijs.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes, volgt IIIa.

2. Fenneke Krabbe, ged. Denekamp 9 nov. 1781, † Losser 27 april 1848, tr. Denekamp 22 maart 1806 Joannes Brakink, geb. Losser/Beuningen 1769, landbouwer/bouwman, † Losser 30 april 1846.

3. Gerardus Joannes, volgt IIIb.

4. Hermannus Joannes, volgt IIIc.

5. Anna Maria Krabbe, geb. Losser, ged. Denekamp 8 aug. 1790, dienstmaagd/landbouwster, † Weerselo 29 okt. 1862, tr. Weerselo 22 april 1824Hendrik Tijdhof, ged. Rossum 29 sept. 1795, boerenknecht/wever/landbouwer, † Weerselo 1870.

6. Lambertus Johannes, volgt IIId.

IIIa. Joannes Krabbe, geb. Losser, ged. Denekamp 26 dec. 1779, landbouwer(1822), † Losser 7 jan. 1849, tr. Losser 15 mei 1822Margaretha Höpink, geb. Losser, ged. Denekamp 11 juli 1794, landbouwster(1870), † Losser 18 febr. 1870, dr. van Gerardus Joannes en Johanna Olthuis.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus, volgt IVa.

2. Lambertus Krabbe, geb. Losser 9 febr. 1823, † ald. 12 febr. 1823.

3. Lambertus, volgt IVb.

4. Johannes, volgt IVc.

5. Hendrikus Krabbe, geb. Losser/Beuningen 30 maart 1834, † Losser 29 mei 1834.

6. Gesina Krabbe, geb. Losser/Beuningen 19 april 1835, † Losser 28 april 1835.

7. Levenloos kind Krabbe, geb. Losser/Beuningen 19 april 1835, † Losser 19 april 1835.

8. Gezina Krabbe, geb. Losser/Beuningen 7 jan. 1837, weefster/naaister, † Denekamp 25 dec. 1873.

IVa. Gerardus Krabbe, geb. Losser 9 febr. 1823, wever(1840)/landman/timmerman, † Denekamp 2 nov. 1877, tr. Losser 9 juli 1853Helena Morshuis, geb. Losser 11 febr. 1827, landbouwerse, † Denekamp 11 okt. 1880.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Krabbe, geb. Losser 15 maart 1854, timmerman, † Hengelo(O) 24 aug. 1901, tr. Hengelo 11 aug. 1879Hendrika Felix, geb. Stad Almelo 26 mei 1852, † Hengelo(O) 5 febr. 1912.

2. Lambertus, volgt Va.

3. Johanna Krabbe, geb. Denekamp 4 sept. 1858, † Enschede 16 okt. 1931, tr. Deventer 19 juni 1889Johannes Ludovicus Klunder, geb. Deventer 25 aug. 1861, metselaar, † Enschede 19 febr. 1940.

4. Gerhardus Albertus, volgt Vb.

5. Maria Krabbe, geb. Denekamp 15 maart 1862, † ald. 17 nov. 1862.

6. Hendrikus Krabbe, geb. Denekamp 22 nov. 1864, timmerman, † Venray 18 jan. 1916.

Va. Lambertus Krabbe, geb. Losser 1 jan. 1856, timmerman/modelmaker, † Hengelo(O) 21 mei 1935, tr. Nijmegen 4 mei 1882Johanna Willemse, geb. Ewijk 13 okt. 1861, † na 1934.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Maria Krabbe, geb. Nijmegen 9 april 1884, † ald. 24 april 1884.

2. Gerhardus Johannes, volgt VIa.

3. Antonius, volgt VIb.

4. Johannes Henricus Krabbe, geb. Hengelo(O) 2 maart 1888, † ald. 9 april 1889.

5. Johannes Henricus Krabbe, geb. Hengelo(O) 19 juni 1889, ketelmaker(1911)/boekhouder/magazijnbediende, † Deventer 17 maart 1956, tr. Utrecht 17 mei 1922Wilhelmina Maria Berendina Mekenkamp, geb. Deventer 22 juni 1886, † 14 juli 1968.

6. Hendrik, volgt VIc.

7. Helena Maria Krabbe, geb. Hengelo(O) 15 mei 1892, wikkelaarster, † Hengelo(O) 14 juli 1922.

8. Johanna Krabbe, geb. Hengelo(O) 20 dec. 1895, confectienaaister/huisnaaister, † Stad Delden 7 april 1977.

VIa. Gerhardus Johannes Krabbe, geb. Hengelo(O) 8 mei 1885, ijzerdraaier(1911)/metaaldraaier(1912)/PK:ijzerdraaiersbaas, † Hengelo(O) 26 april 1953, tr. Hengelo(O) 12 mei 1911Hendrika Maria Groothuis, geb. Hengelo(O) 3 mei 1885, † ald. 31 mei 1979.

Uit dit huwelijk:

1. Everdina Maria Krabbe, geb. Hengelo(O) 26 mei 1912, onderwijzeres, † Leiden 12 febr. 2001, begr. Voorschoten 15 febr. 2001, tr. Hengelo (O) 17 sept. 1938Jacobus Johannes Schrama, geb. Voorschoten 30 maart 1913, architect, † Leiden 9 juli 1999, begr. Voorschoten 13 juli 1999.

2. Johanna Cicilia Krabbe, geb. Hengelo(O) 30 okt. 1915, onderwijzeres, tr. P.J.A. Brummelhuis, geb. Hengelo(O) 29 juni 1915, † ald. 9 maart 2001. [Hengelo 1977]

3. Theresia Maria Frederika Krabbe, geb. Hengelo(O) 9 okt. 1918, kantoorbediende, † Hengelo(O) 31 dec. 2001.

4. Helena Maria Agnes Krabbe, geb. Hengelo(O) 3 mei 1920, † Amsterdam 25 jan. 2006, tr. Hengelo(O) 12 juni 1946Hendrikus Marie van Dijk, geb. Leiden 5 mei 1915, technisch hoofdassistent bij de KLM vanaf 1939, † Amsterdam 14 febr. 1990.

VIb. Antonius Krabbe, geb. Hengelo(O) 17 okt. 1886, ijzerdraaier(1911)/kantoorbediende(1912)/PK: kantoorbediende calculator, † Hengelo(O) 7 febr. 1970, tr. Hengelo 12 juli 1912Johanna Hendrika Josephina Körmeling, geb. Hengelo(O) 15 maart 1889, strijkster, † Hengelo(O) 14 febr. 1959.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Maria Krabbe, geb. Hengelo(O) 15 aug. 1913, † Enschede 23 juli 2008, gecrem. Enschede/Usselo 29 juli 2008, tr. Hengelo(O) 20 dec. 1940Dominicus Bernardus Schledorn, † 2006.

2. Lambertus Krabbe, geb. Hengelo(O) 25 sept. 1916, onderwijzer, † Hengelo(O) 16 dec. 1996, tr. Groningen 30 okt. 1948M.G. Delicaat, geb. Groningen 1 juli 1925, † Hengelo (O) 27 jan. 2005, gecrem. Enschede 1 febr. 2005.

3. Johanna Krabbe, geb. Hengelo(O) 15 maart 1922, winkelbediende, † Schaijk 18 juli 2005, tr. Hengelo(O) 29 juni 1951M.W. Metternich, † na 2004.

4. Antonius Krabbe, geb. Hengelo(O) 27 mei 1923, winkelbediende Tasche, † Delden 13 maart 1999, tr. Hengelo(O) 17 juli 1952E.W. Splitthoff, geb. 13 juli 1927, † Delden 3 april 1999.

VIc. Hendrik Krabbe, geb. Hengelo(O) 4 aug. 1890, timmerman, † Hengelo(O) 22 nov. 1973, tr. Enschede 24 juli 1924Johanna Engelbertha Maria Stevens, geb. Enschede 9 sept. 1893, † Hengelo(O) 3 april 1971.

Uit dit huwelijk:

Lamberta Helena Gezina Krabbe, geb. Hengelo(O) 19 dec. 1931, † 29 april 2013, tr. Hengelo(O) 9 nov. 1956Johannes Bernardus Vollenbroek, † vóór 2014.

Vb. Gerhardus Albertus Krabbe, geb. Denekamp 19 febr. 1860, timmerman/opzichter (bouwwerken), † Wognum 3 juni 1948, tr. Nijmegen 22 febr. 1883Christina Maria Francisca Rock, geb. Nijmegen 16 sept. 1859, † Wognum 13 sept. 1948.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Antoinette Krabbe, geb. Nijmegen 2 sept. 1883, † Batavia (N.I.) 31 dec. 1944, begr. Semarang, tr. Nijmegen 21 jan. 1913Jacob Braaksma, geb. Dongjum 16 mei 1871, militair; hij hertr. vóór 1914 Henriëtte Buwalda.

2. Franciscus Alouisius, volgt VId.

3. Johanna Maria Krabbe, geb. Nijmegen 3 juli 1890, † Amsterdam 28 maart 1967, tr. Nijmegen 13 jan. 1910Johannes Laurentius Jacobs, geb. Amsterdam 18 juli 1885, muzikant, † Amsterdam 6 april 1955.

4. Gerhardus Bernardus Krabbe, geb. Nijmegen 24 sept. 1893, † ald. 14 febr. 1895.

VId. Franciscus Alouisius Krabbe, geb. Nijmegen 17 maart 1888, timmerman, opzichter(1921), tekenaar, Gem/architect G.W., † Utrecht 23 aug. 1971, tr. Nijmegen 25 sept. 1908Grada Nissen, geb. Nijmegen 1 maart 1888, † Utrecht 7 juli 1956.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus Antonius Hubertus Krabbe, geb. Nijmegen 22 aug. 1908, † ald. 4 nov. 1908.

2. Johanna Alberta Krabbe, geb. Nijmegen 29 maart 1910, † na 1936, tr. 25 aug. 1932Corelis Gerrit van Doorn.

3. Johannes Krabbe, geb. Nijmegen 23 sept. 1911, † na 1940.

4. Elisabeth Francisca Krabbe, geb. Nijmegen 4 jan. 1913, † na 1936.

5. Franciscus Johannes Krabbe, geb. Utrecht 7 nov. 1928, † na 1954.

IVb. Lambertus Krabbe, geb. Losser 21 dec. 1824, wever(1840,1859),fabrieksarbeider(1880), landbouwer(1912), † Lonneker 14 dec. 1912, tr. 1e Lonneker 19 jan. 1850Berendina Klaaskate, geb. Lonneker 11 febr. 1826, ged. Enschede 11 febr. 1826, landbouwster(1850,1859)/weefster(1856), † Lonneker 10 april 1859, dr. van N.N. en Gertrudis Klaaskatte; tr. 2e Lonneker 4 okt. 1859Hendrina Haverkate, geb. Lonneker 4 juni 1823, weefster/landbouwster, † Lonneker 23 dec. 1906.

Uit het eerste huwelijk:

1. Janna Krabbe, geb. Lonneker 19 jan. 1851, † Enschede 21 okt. 1918, tr. Lonneker 9 april 1880Gerrit Jan Kortink, geb. Lonneker 3 febr. 1854, landbouwer, † Lonneker 1917, zn. van Hendrik en Willemina Hilgeholt.

2. Gerhardus Johannes, volgt Vc.

3. Gradus Krabbe, geb. Lonneker 1 mei 1856, † ald. 18 juli 1857.

4. Gezina Krabbe, geb. Lonneker 10 mei 1858, † ald. 10 sept. 1859.

Uit het tweede huwelijk:

5. Bernardus, volgt Vd.

6. Aleida Krabbe, geb. Lonneker 12 juli 1863, † ald. 8 juli 1916, tr. Lonneker 29 jan. 1886Johannes Slot, geb. Lonneker 28 aug. 1863, landbouwer, † Enschede 23 febr. 1948, zn. van Jannes en Hermina Kottik.

7. Gezina Krabbe, geb. Lonneker 8 aug. 1864, † ald. 26 juni 1888, tr. Lonneker 20 jan. 1888Johannes Bult, geb. Lonneker 27 okt. 1862, fabrieksarbeider, † na 1887.

Vc. Gerhardus Johannes Krabbe, geb. Lonneker 7 sept. 1853, landbouwer(1881,1882,1897), dagloner(1898,1899), grondwerker(1909), † Lonneker 4 maart 1932, tr. Lonneker 20 mei 1881Geertruida Kortink, geb. Lonneker 14 maart 1861, † Enschede 17 okt. 1913, dr. van Hendrik en Willemina Hilgeholt.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus, volgt VIe.

2. Jan Hendrik Willem, volgt VIf.

3. Bernardus, volgt VIg.

4. Willem Krabbe, geb. Lonneker 7 juni 1886, wever, fabrieksarbeider, † Eibergen 8 mei 1949.

5. Gerhard, volgt VIh.

6. Gezina Willemina Krabbe, geb. Lonneker 28 nov. 1888, fabriekarbeidster, † Enschede 16 nov. 1982, gecrem. Usselo 19 nov. 1982, tr. Enschede 10 mei 1917Gerhard Diederik Mos, geb. Enschede 22 jan. 1888, gemeentearbeider, † 16 okt. 1964.

7. Berendina Willemina Maria Krabbe, geb. Lonneker 27 sept. 1890, fabriekarbeidster, † Enschede 31 juli 1952, tr. Enschede 14 nov. 1918Gerhard Frederik Louis van Altstede, geb. Enschede 31 mei 1892, grondwerker, † Enschede? na 1951.

8. Hermannus Krabbe, geb. Lonneker 9 april 1892, † ald. 8 juli 1892.

9. Berendina Krabbe, geb. Lonneker 29 okt. 1893, fabriekarbeidster, † Enschede 5 maart 1966, tr. Enschede 23 juni 1921Jannes Bertelink, geb. Lonneker 1 april 1892, fabrieksarbeider, † Enschede 17 maart 1954.

10. Rika Krabbe, geb. Lonneker 6 nov. 1894, † ald. 3 febr. 1895.

11. Herman Krabbe, geb. Enschede 16 mei 1896, † ald. 6 april 1897.

12. Rika Krabbe, geb. Enschede 25 jan. 1898, fabriekarbeidster, † Hengelo(O) 12 febr. 1965, tr. Enschede 31 jan. 1924Marinus Hendrikus Lette, geb. Hengelo(O) 27 febr. 1899.

13. Hermannus Antonius Krabbe, geb. Enschede 16 aug. 1899, † ald. 9 sept. 1899.

14. Hermannus Johannes, volgt VIi.

VIe. Lambertus Krabbe, geb. Lonneker 2 febr. 1882, voerman, wever, fabrieks- en gemeentearbeider c.q.-werkman, † Enschede 28 nov. 1924, tr. Enschede 18 jan. 1906Gerritdina Christina van Dooren, geb. Aalten 7 okt. 1876, fabrieksarbeidster(1900,1906), † Enschede 28 febr. 1958, dr. van Johannes Franciscus en Johanna Lankheet.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Johanna Krabbe, geb. Enschede 22 dec. 1906, opsteekster, confectiearbeidster, † Enschede 17 jan. 1933.

2. Johannes Gerhardus Krabbe, geb. Enschede 25 mei 1908, wever/textielarbeider, † Enschede 11 okt. 1943, tr. Enschede 19 okt. 1934Maria Hermina Christina Oostrik, geb. Enschede 4 jan. 1906, † ald. 16 mei 1951.

3. Levenloos kind Krabbe, geb. Enschede 10 mei 1910, † ald. 10 mei 1910.

4. Gerhardus Johannes, volgt VIIa.

5. Lambertus Krabbe, geb. Enschede 6 maart 1914, † ald. 21 maart 1914.

6. Johanna Christina Krabbe, geb. Lonneker 9 aug. 1917, † ald. 27 aug. 1918.

VIIa. Gerhardus Johannes Krabbe, geb. Enschede 16 okt. 1911, melkventer, † Enschede 6 okt. 1966, tr. Enschede 23 (kerkelijk 25) mei 1935 Theodora Altemühl, geb. Enschede 30 juli 1913, confectie-naaister, † Enschede 27 april 1999, dr. van Johan Bernard en Theodora Veltink.

Uit dit huwelijk:

Lambertus Gerhardus Krabbe, geb. Enschede 28 jan. 1948, dakdekker / conciërge. [Kampen 1996]

VIf. Jan Hendrik Willem Krabbe, geb. Lonneker 24 sept. 1883, wever/fabrieksarbeider/smid/petroleumventer, † Oldenzaal 11 dec. 1956, tr. Enschede 25 nov. 1909Aleida Johanna Korf, geb. Lonneker 4 jan. 1883, fabriekarbeidster(1909), weefster(1928), † Oldenzaal 30 okt. 1956.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Gerhardus Krabbe, geb. Enschede 3 nov. 1910, wever, smid, electriciën, † Enschede 1 aug. 1988, tr. Enschede 11 juni 1942Bernarda J. Grondman, geb. Enschede 25 juli 1912, † ald. 26 juli 1979.

2. Gradus Antonius, volgt VIIb.

3. Geertruida Femia Krabbe, geb. Enschede 13 aug. 1917, † Zevenaar 13 jan. 1986.

VIIb. Gradus Antonius Krabbe, geb. Enschede 13 maart 1913, wever/verver in textielfabriek/breker textiel, † Enschede 14 mei 1988, tr. Enschede 28 mei 1942Maria Geertruida Rudolphine Lütke Farwick, geb. Enschede 17 april 1905, † ald. 2 jan. 1985.

Uit dit huwelijk:

Levenloos geboren Krabbe, geb. Enschede 5 sept. 1950, † ald. 5 sept. 1950.

VIg. Bernardus Krabbe, geb. Lonneker 3 april 1885, wever/fabrieksarbeider, † Enschede 16 maart 1974, tr. Enschede 25 mei 1916Hermina Geertruida Josephina Wevers, geb. Enschede 31 maart 1889, fabrieksarbeidster, † Enschede 20 sept. 1963.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Hendrika Maria Krabbe, geb. Enschede 25 febr. 1917, † ald. 11 aug. 2002, gecrem. Enschede/Usselo 16 aug. 2002, tr. Enschede 2 aug. 1945Gerrit Jan Johannes Oude Veldhuis, † vóór 2002.

2. Hendrikus Johannes Krabbe, geb. Enschede 17 dec. 1919, † vóór 2004.

VIh. Gerhard Krabbe, geb. Lonneker 23 okt. 1887, fabrieksarbeider, wever, textielarbeider, † Enschede 20 jan. 1967, tr. Enschede 4 febr. 1915Theodora Johanna Klumper, geb. Enschede 17 mei 1889, fabrieksarbeidster, † Enschede 2 aug. 1957.

Uit dit huwelijk:

Gerhard Johannes Krabbe, geb. Lonneker 20 maart 1921, † Doetinchem 14 jan. 1998, tr. Enschede 22 mei 1947Gezina Dorothea Maria Collet, geb. Enschede 30 nov. 1923, † Didam 19 mei 2001.

VIi. Hermannus Johannes Krabbe, geb. Enschede 28 juli 1902, dekenwever in textielfabriek/chauffeur (1950), † Enschede 7 febr. 1950, tr. Enschede 10 mei 1929Catharina Geertruida Wevers, geb. Enschede 26 okt. 1900, † ald. 26 juni 1975.

Uit dit huwelijk:

Berendina Catharina Krabbe, geb. Enschede 15 dec. 1939, † ald. 2 jan. 1960.

Vd. Bernardus Krabbe, geb. Lonneker 2 april 1861, wever, verver, landbouwer, fabrieksarbeider, † Enschede 12 nov. 1935, tr. Lonneker 15 okt. 1886Geertruida Punt, geb. Lonneker 18 dec. 1860, † Enschede 8 aug. 1938, dr. van Gradus en Geziena Klaaskate.

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Lambertus, volgt VIj.

2. Gezina Hendrina Krabbe, geb. Lonneker 9 april 1891, † Enschede 24 juni 1949, tr. na 1920Gerard Johan Poorthuis, geb. Oldenzaal 26 maart 1903.

3. Hendrikus Gerhardus, volgt VIk.

4. Johan Gerhard Krabbe, geb. Lonneker 7 sept. 1895, brievenbesteller, † Enschede/Glanerbrug 25 mei 1965, begr. Glanerbrug, tr. Lonneker 26 mei 1928Jantje Poepjes, geb. Lonneker 29 dec. 1902, † 20 febr. 1998, begr. Glanerbrug.

VIj. Hermannus Lambertus Krabbe, geb. Lonneker 10 juni 1889, BR: verver/tuinman/handelsagent in sigaren/PK: sigarenwinkelier/ handelsreiziger, † Enschede/Lonneker 14 nov. 1967, begr. Lonneker 17 nov. 1967, tr. Lonneker 1 febr. 1923Frederika Gezina Perik, geb. Lonneker 3 maart 1887, † ald. 18 dec. 1983.

Uit dit huwelijk:

1. Bernardus Johannes Antonius Krabbe, geb. Lonneker 2 juli 1925, † vóór 2003, tr. Enschede 25 aug. 1955M.Th. Hillen, geb. 1929, † ald. 14 okt. 1973.

2. Johannes Bernardus Jozef Krabbe, geb. Lonneker 14 maart 1928, † ald. 1 dec. 2002.

3. Maria Geertruida Theresia Krabbe, geb. Lonneker 4 jan. 1930, † ald. 27 okt. 2005.

VIk. Hendrikus Gerhardus Krabbe, geb. Lonneker 15 okt. 1892, tuinman, verzekeringsagent en winkelier, † Enschede 22 mei 1947, tr. Enschede 20 nov. 1924Willemina Hendrika Reef, geb. Enschede 17 okt. 1897, sigarenwinkelierster, † Losser 23 sept. 1976.

Uit dit huwelijk:

Johannes Bernardus Antonius Krabbe, geb. Enschede 1 juli 1928, verzekeringsagent, † Enschede 17 april 2009, gecrem. Enschede / Usselo 21 april 2009, tr. Oldenzaal na 1957B.J. Loohuis, † na 2008.

IVc. Johannes Krabbe, geb. Losser/Beuningen 15 sept. 1828, schoenmaker, † Losser 17 aug. 1890, tr. 1e Losser 14 nov. 1863Johanna Kortman, geb. Losser 7 febr. 1842, † ald. 23 aug. 1874, dr. van Joannes en Maria Beernink; tr. 2e Losser 1 mei 1875Aleida Wiegink, geb. Losser 29 okt. 1842, † ald. 5 maart 1924.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Krabbe, geb. Losser 31 aug. 1864, † ald. 6 okt. 1930, begr. Denekamp 10 okt. 1930, tr. Losser 20 jan. 1888Hendrikus Groeneveld, geb. Denekamp 8 juni 1851, landbouwer, † vóór 1931, zn. van Jan Hendrik en Johanna Krake.

2. Johannes, volgt Ve.

3. Gradus Krabbe, geb. Losser 13 dec. 1869, † ald. 21 febr. 1875.

4. Hendrika Maria Krabbe, geb. Losser 30 april 1873, † ald. 20 jan. 1951, tr. Losser 20 jan. 1893Gerardus grote Beverborg, geb. Losser 16 juni 1859, landbouwer, † Losser 20 dec. 1922, begr. Denekamp 23 dec. 1922.

Uit het tweede huwelijk:

5. Johanna Gezina Krabbe, geb. Losser 9 april 1876, dienstmeid/fabrieksarbeidster, † Losser 27 aug. 1961, tr. Losser 13 febr. 1900Johan Hermann Röring, geb. Aschendorf/Duitsland 22 april 1877, fabrieksarbeider, † Losser 19 april 1968.

6. Geertruida Krabbe, geb. Losser 3 sept. 1878, † ald. 1 mei 1945, tr. Losser 16 mei 1899Hendrik Noordkamp, geb. Losser 1 juli 1879, fabrieksarbeider, † Glane 4 okt. 1954, begr. Losser 8 okt. 1954.

7. Gerhardus Krabbe, geb. Losser 17 juli 1881, † Gronau/Duitsland 12 nov. 1971, tr. 1e (kerkelijk Gronau/Duitsland 24 april) 1924 Elizabeth Maria Paula Kittel, geb. Emsdetten/Duitsland 31 jan. 1898, † Gronau/Duitsland 9 maart 1929; tr. 2e (kerkelijk Gronau/Duitsland 14 sept.) 1929 Anna Elisabeth Maria Maas, geb. 12 okt. 1898; tr. 3e na 1930Gertrud Hoff, geb. Epe/Duitsland 18 sept. 1892, † Gronau/Duitsland 30 april 1968.

8. Lambertus, volgt Vf.

9. Hendrikus, volgt Vg.

Ve. Johannes Krabbe, geb. Losser 6 juni 1866, fabrieksarbeider, † Losser 3 dec. 1952, begr. Glanerbrug 6 dec. 1952, tr. Losser 27 juni 1894Gesina Arke, geb. Denekamp 31 mei 1867, fabrieksarbeidster, † Enschede 14 okt. 1956.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Gezina Krabbe, geb. Losser 21 april 1895, † ald. 10 juli 1895.

2. Gerhardus Johannes, volgt VI-l.

3. Hendrikus Lambertus Krabbe, geb. Losser 30 maart 1898, magazijnbediende / caféhouder/winkelier in koffie, thee, tabak, sigaren enz., † Schwenningen am Neckar 11 aug. 1960, tr. Lonneker 28 juni 1923Hendrika Wilhelmina Kuipers, geb. Lonneker 23 febr. 1899, spoelster / cafehoudster, † Enschede 8 juni 1987, gecrem. Usselo/Enschede 12 juni 1987.

4. Gerhardus Hendrikus Krabbe, geb. Losser 3 april 1901, landbouwer/melkrijder, † Enschede 16 april 1963, tr. Losser 6 okt. 1936Christina Josephina Bowe genannt Töns, geb. Epe i/W 8 jan. 1902, † Enschede 21 sept. 1986, begr. Glanerbrug 25 sept. 1986.

5. Anna Euphemia Krabbe, geb. Losser 11 nov. 1903, † 27 febr. 1963, begr. Enschede, tr. Losser 16 okt. 1928Hendrikus H. Blankenaaw, geb. 26 okt. 1905, † 15 nov. 1977, begr. Enschede.

6. Johan, volgt VIm.

7. Maria Krabbe, geb. Losser 16 febr. 1910, confectienaaister/hulp in de huishouding, † Enschede 1 juli 1987, gecrem. Usselo 6 juli 1987.

8. Bernardus, volgt VIn.

VI-l. Gerhardus Johannes Krabbe, geb. Losser 15 dec. 1896, grondwerker/fijnspinner/fabrieksarbeider/PK:afzetter in textielfabriek, † Enschede/Glanerbrug 31 dec. 1983, begr. Glanerbrug 4 jan. 1984, tr. Lonneker 11 april 1918Geertruida in de Weide, geb. Enschede 13 jan. 1896, fabrieksarbeidster, † Enschede 27 aug. 1976.

Uit dit huwelijk:

1. Gezina Geertruida Krabbe, geb. Lonneker 15 mei 1918, † Enschede / Glanerbrug 1 maart 2009, gecrem. Enschede / Usselo 6 maart 2009, tr. 1e Rudolf Hendrik ter Beek, geb. Losser 10 aug. 1908, † Enschede 21 juli 1986; tr. 2e Enschede 15 sept. 1939Bernardus H.J. Kleinsman, † vóór 1986.

2. Hermannus Johannes Krabbe, geb. Lonneker 3 nov. 1920, † Nieuw-Bergen 25 april 2004, begr. Beuningen (G) 29 april 2004, tr. na 1945J.S. Tebarts, geb. Siebengewald 29 maart 1925, † 23 jan. 1992, begr. ald..

VIm. Johan Krabbe, geb. Losser 5 sept. 1906, fabrieksarbeider/houtbewerker/opperman bouwbedrijf/timmerman text, † Enschede/Glanerbrug 20 mei 1991, gecrem. Usselo/Enschede 24 mei 1991, tr. Lonneker 26 juni 1931Elisabeth Hermina Agten, geb. Lonneker 15 april 1904, † Enschede 12 dec. 1953.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Bernardus Krabbe, geb. Lonneker 7 juli 1932, tr. Losser 5 aug. 1932M.J. Bouwhuis. [Glane 2004]

2. Hendrik Johan Joseph Krabbe, geb. Enschede 7 maart 1940, † Glanerbrug 9 febr. 2005, gecrem. Enschede 14 febr. 2005.

3. Levenloos geboren Krabbe, geb. Enschede 19 okt. 1941, † ald. 19 okt. 1941.

4. Levenloos geboren Krabbe, geb. Enschede 8 febr. 1950, † ald. 8 febr. 1950.

VIn. Bernardus Krabbe, geb. Losser 10 aug. 1912, timmerman/meubelmakersknecht/stoffeerder, † Enschede 23 mei 1990, gecrem. Usselo/Enschede 28 mei 1990, tr. 28 juli 1938Christina Lamberta Geertruida Kuipers, geb. Lonneker 5 juni 1912, † Enschede 15 maart 2006, gecrem. Enschede / Usselo 21 maart 2006.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind Krabbe, geb. Enschede 12 juli 1939, † ald. 12 juli 1939.

2. Hubertus Hendrikus Jozef Krabbe, geb. Enschede 25 febr. 1950, † ald. 9 april 2005.

Vf. Lambertus Krabbe, geb. Losser 3 nov. 1884, fabrieksarbeider, † Gronau/Duitsland 30 april 1960, tr. (kerkelijk Gronau/Duitsland 8 juni) 1927 Katharina Angela Gertrud Harpenschläger, geb. 2 sept. 1892, † Gronau/Duitsland 21 nov. 1974.

Uit dit huwelijk:

Klemens Krabbe, geb. Gronau/Duitsland 10 maart 1928, machinebankwerker katoenspinnerij Gronau v.h. Jannink, † na 1999, tr. Gronau/Duitsland 26 (kerkelijk 27) juli 1957 Magdalena Mendera, geb. Posznitz/Opper-Silezië 9 mei 1930, † na 1999.

Vg. Hendrikus Krabbe, geb. Losser 19 sept. 1888, textiel/fabrieksarbeider, spinner, † Losser 30 sept. 1968, begr. Losser/Overdinkel 3 okt. 1968, tr. Losser 21 nov. 1916Gerarda Vrijhoef, geb. Leusden 4 juli 1894, dienstbode, † Losser 7 jan. 1971, begr. Overdinkel 12 jan. 1971.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Wilhelmus Krabbe, geb. Losser 3 mei 1917, textielarbeider/afzetter, † Losser/Overdinkel 10 sept. 1977, begr. Overdinkel 13 sept. 1977, tr. Losser 8 jan. 1946Henderkien Kuipers, geb. Emmen 18 dec. 1919, † Overdinkel 13 aug. 2009.

2. Aleida Krabbe, geb. Losser 7 nov. 1919, † 18 febr. 1991, begr. ald. 21 febr. 1991.

3. Wilhelmus Johannes, volgt VIo.

4. Maria Geertruida Theresia Krabbe, geb. Losser 10 okt. 1925, † ald. 23 febr. 2007, tr. Losser 20 maart 1957Engelbertus Johannes Boerrigter, geb. Losser 19 febr. 1925, † Nieuwegein 26 juni 1987.

VIo. Wilhelmus Johannes Krabbe, geb. Losser 1 april 1922, † ald. 29 april 2003, gecrem. Enschede/Usselo 3 mei 2003, tr. Losser 22 febr. 1944Gezina Johanna Zwijnenberg, geb. 1924, † Losser 3 juni 2006, gecrem. Enschede / Usselo 8 juni 2006.

Uit dit huwelijk:

Hendrikus Johannes Krabbe, geb. Losser? 10 juni 1949, † Losser/Overdinkel 22 maart 2003, gecrem. Enschede/Usselo 26 maart 2003.

IIIb. Gerardus Joannes Krabbe, ged. Denekamp 9 nov. 1784, landbouwer(1849), † Losser 15 jan. 1857, tr. Oldenzaal 24 sept. 1813Alijda Lutke Hols, ged. Weerselo 31 jan. 1792, † Losser 9 okt. 1850.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus, volgt IVd.

2. Lambertus Krabbe, geb. Losser? 1814, † ald. na 1856.

3. Hendrika Krabbe, geb. Losser? 1817, dienstmeid, † Losser 1 nov. 1844.

4. Johannes, volgt IVe.

5. Johanna Krabbe, geb. Losser/Beuningen 11 dec. 1822, † Losser 10 maart 1823.

6. Gradus Krabbe, geb. Losser/Beuningen 21 maart 1825, † Losser 28 maart 1829.

7. Gerardus Johannes, volgt IVf.

8. Maria Krabbe, geb. Losser/Beuningen 28 juli 1830, dienstbode, † Losser 13 mei 1842.

9. Johanna Krabbe, geb. Losser/Beuningen 10 sept. 1833, † Denekamp 29 jan. 1881, tr. Denekamp 6 mei 1861Joannis Hendrikus Hulst, geb. Denekamp 15 april 1833, landbouwer, † Denekamp 14 juli 1894.

10. Anna Krabbe, geb. Losser/Beuningen 23 nov. 1836, landbouwster, † Losser 5 april 1868.

IVd. Albertus Krabbe, geb. Losser/Beuningen, ged. Weerselo 12 nov. 1813, opperman 1872-, † Amsterdam 5 dec. 1874, tr. 1e Losser 2 okt. 1841Euphemia Scholte, geb. Losser/Beuningen 14 febr. 1804, landbouwster, † Losser 24 nov. 1864; tr. 2e Amsterdam 26 juni 1872Johanna Hermina Gerritsen, geb. Zutphen omstr. 1817, naaister 1872-, † na 1873, echtg. van Frans Aurick.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Krabbe, geb. Losser 19 nov. 1841, wever.

2. Gezina Krabbe, geb. Losser 20 sept. 1843, landbouwster, † Losser 17 jan. 1879, tr. 1e Losser 23 aug. 1862Johanna=-es Kamphuis, geb. Losser 30 maart 1831, landbouwer, † Losser 29 juni 1876, zn. van Hermannus en Gezina Rakers; tr. 2e Losser 21 nov. 1878Gradus Eulerink, geb. Losser 9 nov. 1840, landbouwer; hij hertr. Losser 24 mei 1879 Geertruid Keuters.

IVe. Johannes Krabbe, geb. Losser/Beuningen 3 sept. 1818, akkerbouwer, † Losser 14 april 1897, tr. 1e Losser 7 juni 1844Johanna Corbelet, geb. Denekamp 1816, landbouwster, † Losser 22 maart 1853; tr. 2e Losser 18 jan. 1854Geertrui Alberink, geb. Denekamp 21 okt. 1825, † Losser? na 1896.

Uit het eerste huwelijk:

1. Euphemia Krabbe, geb. Denekamp 3 aug. 1844, † ald. 23 jan. 1922, tr. Denekamp 30 april 1870Hendrikus ten Dam, geb. Denekamp 4 nov. 1843, landbouwer, † Denekamp 12 sept. 1928.

2. Johanna Krabbe, geb. Denekamp 3 aug. 1844, † ald. 21 dec. 1844.

3. Johanna Krabbe, geb. Losser 12 sept. 1847, dienstmeid, † Denekamp 20 aug. 1932.

4. Hendrika Krabbe, geb. Losser 26 aug. 1849, † Denekamp? 20 april 1869.

5. Aleida Krabbe, geb. Losser 16 jan. 1851, † ald. 19 aug. 1852.

Uit het tweede huwelijk:

6. Albertus Krabbe, geb. Losser 26 dec. 1854, † ald. 18 dec. 1867.

7. Gerardus Krabbe, geb. Losser 15 febr. 1857, landbouwer, † Losser 23 dec. 1936, tr. Losser 3 mei 1889Gezina Groeneveld, geb. Denekamp 5 april 1853, dienstmeid, † Losser 24 nov. 1923, begr. Denekamp 28 nov. 1923, dr. van Jan Hendrik en Johanna Krake.

8. Levenloos kind Krabbe, geb. Losser 24 dec. 1858, † ald. 24 dec. 1858.

9. Johannes Krabbe, geb. Losser 19 sept. 1860, † ald. 10 dec. 1862.

IVf. Gerardus Johannes Krabbe, geb. Losser/Beuningen 8 april 1828, † Losser 25 juni 1875, tr. Denekamp 16 febr. 1865Maria Dalkorte, geb. Losser 6 april 1846, landbouwster, † Losser 7 juli 1878; zij hertr. Losser 11 mei 1876 Gradus Kamphuis.

Uit dit huwelijk:

1. Aleida Krabbe, geb. Losser 24 april 1865, dienstmeid, † Weerselo 4 maart 1941, tr. Weerselo 22 april 1888Johannes Groote Punt, geb. Weerselo 27 dec. 1864, landbouwer, † Weerselo 2 april 1950.

2. Gesina Krabbe, geb. Losser 7 jan. 1867, † Denekamp 6 febr. 1947, tr. Denekamp 2 nov. 1887Hermannus Gosemeijer, geb. Denekamp 1 dec. 1855, landbouwer, † 5 nov. 1919.

3. Maria Krabbe, geb. Losser 1 nov. 1869, † Oldenzaal 26 juli 1907, tr. Denekamp 4 febr. 1897Gerardus Johannes Blankenau, geb. Denekamp? 19 dec. 1855, † na 1915, echtg. van Maria ten Brink; hij hertr. Denekamp 11 febr. 1916 Johanna Maria Thebelt.

4. Johannes, volgt Vh.

5. Gerhardus Krabbe, geb. Losser 22 mei 1872, landbouwer, † Losser 22 jan. 1910.

6. Hendrikus, volgt Vi.

Vh. Johannes Krabbe, geb. Losser 3 april 1871, knecht/landbouwer, † Denekamp 7 febr. 1940, tr. Denekamp 14 mei 1904Aleida Berendina Ermken, geb. Denekamp 10 aug. 1881, † ald. 16 april 1959.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Gradus Krabbe, geb. Denekamp 22 juni 1905, † ald. 18 maart 1906.

2. Maria Berendina Johanna Krabbe, geb. Denekamp 19 febr. 1907, † ald. 16 aug. 2006, tr. Denekamp 17 juli 1937Antonius Hendrikus IJland, geb. Denekamp 30 juli 1906, † ald. 7 maart 1979.

3. Berdina Johanna Euphemia Krabbe, geb. Denekamp 22 okt. 1908, † Oldenzaal 26 febr. 1999, begr. Denekamp 2 maart 1999, tr. Denekamp 8 okt. 1938Cornelis Theodorus Kronenburg, geb. Renkum 19 mei 1904, † Oldenzaal 10 juli 1978, begr. Denekamp.

4. Johannes Gerhardus Antonius, volgt VIp.

5. Grada Johanna Hendrika Krabbe, geb. Denekamp 26 aug. 1911, † ald. 6 sept. 1911.

6. Gradus Franciskus Krabbe, geb. Denekamp 24 aug. 1912, † ald. 17 okt. 1912.

7. Hermanus Theodorus, volgt VIq.

8. Anna Geziena Euphemia Krabbe, geb. Denekamp 22 aug. 1916, † ald. 29 juli 2004, tr. Denekamp 13 sept. 1945Johan Hendrikus Pegge, geb. Mander 14 jan. 1909, † Oldenzaal 12 aug. 1975, begr. Denekamp 16 aug. 1975.

9. Gerard Johannes Krabbe, geb. Denekamp 5 juli 1918, landbouwer, † Denekamp/Noord Deurningen 1 mei 1994, begr. Deurningen, tr. Denekamp 19 mei 1950Maria Geertruida Hassink, geb. Losser 10 mei 1921, † 11 maart 2011, begr. Noord-Deurningen 16 maart 2011.

10. Bernardus Albertus Krabbe, geb. Denekamp 13 aug. 1919, † ald. 22 febr. 2005, begr. Noord-Deurningen 26 febr. 2005.

11. Frans Jozeph Krabbe, geb. Denekamp 15 maart 1921, † Assen 5 jan. 2005, tr. Denekamp 17 maart 1951Maria Christina Wojtyziak, † na 2004.

12. Johanna Aleida Krabbe, geb. Denekamp 22 aug. 1923, † ald. 29 nov. 1923.

13. Hendrikus Jozeph Krabbe, geb. Denekamp 29 dec. 1925, † ald. 21 febr. 1926.

VIp. Johannes Gerhardus Antonius Krabbe, geb. Denekamp 9 april 1910, opzichter LCO/textielarbeider/chauffer/wachtloper NAM/metselaar/landbouwer, † Oldenzaal 3 jan. 1979, begr. Noord-Deurningen, tr. Denekamp 27 juni 1942Aleida Maria Nijmeijer, geb. Denekamp 22 febr. 1911, † Denekamp? 9 aug. 1982, begr. Noord-Deurningen 11 aug. 1982.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Bernardus Maria Krabbe, geb. Denekamp 19 sept. 1942, † 5 febr. 2012, tr. Denekamp 7 dec. 1966J.M. Blokhuis, † na 2011.

2. Levenloos geboren kind Krabbe, geb. Denekamp 23 sept. 1946, † ald. 23 sept. 1946.

VIq. Hermanus Theodorus Krabbe, geb. Denekamp 25 aug. 1913, bakker/hulpopzichter LCO/arbeider v G en L/textielarbeider/grondwerker, † Denekamp 25 okt. 1983, tr. Den Ham 17 aug. 1948Josephina Bahrenkamp, geb. Gelsenkirchen/Dld 2 aug. 1920, † Denekamp 17 maart 1991.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Aleida Josephine Krabbe, geb. Denekamp 23 maart 1953, † 26 dec. 2012.

2. Hermanus Theodorus Maria Krabbe, geb. Denekamp 20 aug. 1954, † ald. 23 okt. 1957.

Vi. Hendrikus Krabbe, geb. Losser 25 febr. 1875, landbouwer, † Losser 19 april 1907, tr. Losser 30 jan. 1905Geertruida Rolink, geb. Losser 20 aug. 1874, † na 1917; zij hertr. Losser 25 febr. 1908 Hermannus Schasfoort.

Uit dit huwelijk:

Johannes Gerhardus Krabbe, geb. Losser 26 maart 1906, landbouwer/steenfabrieksarbeider/grondwerker/walsmachinist, † Oldenzaal 27 aug. 1983, tr. Losser 13 (kerkelijk Oldenzaal 19) sept. 1950 Euphemia Johanna Maria Davina, geb. Weerselo 30 aug. 1908, † Oldenzaal 11 nov. 1988.

IIIc. Hermannus Joannes Krabbe, ged. Denekamp 23 sept. 1787, klompenmaker(1834)/landbouwer/winkelier(1848), † Weerselo 29 april 1870, tr. Weerselo 19 juli 1834Geertrui Kuipers, geb. Tubbergen 13 mei 1804, landbouwster, † Weerselo 24 juni 1880.

Uit dit huwelijk:

1. Geertrui Krabbe, geb. Weerselo 31 aug. 1835, landbouwster, † Weerselo 26 april 1905, tr. Weerselo 28 okt. 1863Jannes Oude Mulders, geb. Weerselo 27 april 1838, landbouwer, † Weerselo 18 febr. 1904.

2. Aleida Krabbe, geb. Weerselo 7 april 1837, † ald. 6 mei 1837.

3. Leida Maria Krabbe, geb. Weerselo 20 mei 1838, † ald. 15 maart 1913, tr. Weerselo 10 sept. 1874Jan Hendrik Schepers, geb. Tubbergen 9 nov. 1830, landbouwer, † Weerselo 4 dec. 1916.

4. Aleida Johanna Krabbe, geb. Weerselo 9 april 1840, landbouwster, † Weerselo 11 aug. 1858.

5. Lambertus Johannes, volgt IVg.

6. Johanna Maria Krabbe, geb. Weerselo 7 maart 1848, † ald. 11 maart 1848.

IVg. Lambertus Johannes Krabbe, geb. Weerselo 24 okt. 1842, landbouwer/akkerbouwer, † Weerselo 14 april 1888, tr. Weerselo 6 febr. 1876Janna Bekke, geb. Weerselo 8 juli 1852, landbouwster, † Weerselo 15 maart 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Hermannus, volgt Vj.

2. Gerardus Johannes, volgt Vk.

3. Geertruida Maria Krabbe, geb. Weerselo 1 okt. 1882, dienstbode, tr. Weerselo 31 mei 1901Gerardus Wesselink, geb. Weerselo 21 juni 1871, landbouwer.

4. Johanna Krabbe, geb. Weerselo 5 mei 1886, † ald. 9 juni 1972, tr. Weerselo 17 juni 1909Hendrikus Johannes Paus, geb. Tubbergen 18 aug. 1881, landbouwer, † Hengelo(O) 10 mei 1973, begr. Weerselo.

Vj. Gerardus Hermannus Krabbe, geb. Weerselo 26 jan. 1877, postbode, † Losser 7 dec. 1962, tr. Tubbergen 9 juni 1904Hermina Pouwels, geb. Tubbergen 21 sept. 1884, † Losser 2 jan. 1959.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Geertruida Krabbe, geb. Losser 4 april 1905, naaister, tr. Losser 3 jan. 1928H.A. Rolink.

2. Gerardus Johannes Krabbe, geb. Losser 12 nov. 1906, † ald. 18 nov. 1906.

3. Geertruida Johanna Maria Krabbe, geb. Losser 15 aug. 1908, gezinsverzorgster in het gezin van "moeder Lemmink", † 29 dec. 1986, begr. Losser 2 jan. 1987.

4. Maria Gezina Euphemia Krabbe, geb. Losser 1 nov. 1910, † ald. 23 nov. 1992, tr. Losser 24 aug. 1944Everdinus Martinus Andreas Maria de Lange, geb. 1912, † Losser 25 aug. 2001.

5. Hermina Gerarda Geziena Krabbe, geb. Losser 29 aug. 1912, † ald. 27 juli 1913.

6. Joannes Gerardus Lambertus Krabbe, geb. Losser 28 april 1914, mil. politie/hoofdagent van politie/brigadier van politie gem/adjudant van pol gem, † Enschede 17 jan. 1991, begr. Enschede/Glanerbrug 21 jan. 1991, tr. Losser 24 aug. 1942Hermina Hendrika Kleissen, geb. Losser 13 aug. 1913, † Enschede 19 dec. 2002, begr. Enschede/Glanerbrug 23 dec. 2002.

7. Gerardus Franciscus, volgt VIr.

8. Theodorus Johannes Bernardus Krabbe, geb. Losser 2 nov. 1918, † vóór 1921.

9. Theodorus Johannes Bernardus Krabbe, geb. Losser 27 juni 1920, brood- en banketbakker/bankemployé, † Arnhem 5 dec. 1993, begr. Elst, tr. Arnhem 15 aug. 1951Geertruida Gerarda Anthonia Verhoef, geb. Heteren 14 aug. 1925, † na 1992.

VIr. Gerardus Franciscus Krabbe, geb. Losser 24 mei 1916, bankwerker/makelaar, † Enschede 7 juni 1987, begr. Losser 11 juni 1987, tr. Losser 3 juni 1942Gezina Anna Stockmann, geb. Lonneker 7 sept. 1915, † Losser 1 april 2002.

Uit dit huwelijk:

Berendina Hermina Ludgerus Maria Krabbe, geb. Losser 26 maart 1952, † Ootmarsum? 15 febr. 2007, begr. Ootmarsum 21 febr. 2007.

Vk. Gerardus Johannes Krabbe, geb. Weerselo 10 jan. 1879, postbode/landbouwer, † Oldenzaal 17 juni 1958, begr. Weerselo 21 juni 1958, tr. Weerselo 13 okt. 1911Anna Maria Bijen, geb. Weerselo 30 aug. 1884, † Oldenzaal 19 okt. 1948, dr. van Hermannus en Janna Huiskes.

Uit dit huwelijk:

1. Johan Herman, volgt VIs.

2. Hermannus Gerardus Krabbe, geb. Weerselo 15 dec. 1914, † ald. 2 jan. 1915.

3. Anna Maria Krabbe, geb. Weerselo 12 febr. 1916, † ald. 16 april 1916.

4. Maria Krabbe, geb. Weerselo 22 mei 1917, † Ootmarsum 17 maart 2007, tr. Ootmarsum 14 mei 1941J.A. Snijders, † 21 maart 1950.

5. Anna Caecilia Krabbe, geb. Weerselo 22 nov. 1919, tr. na 1947F. Rievers, † vóór 2004.

6. Hermina Maria Krabbe, geb. Weerselo 9 april 1921, † Denekamp 26 juli 1999, tr. Denekamp 6 sept. 1951Antonius Johannes Grimberg, geb. 5 april 1908, † 16 dec. 1975, begr. Denekamp 19 dec. 1975.

7. Theodorus Leonardus Krabbe, geb. Weerselo 20 april 1923, † na 2000, tr. na 1950Aleida Josephina Maria Sanders, † Enschede 17 febr. 2001, begr. Denekamp 21 febr. 2001.

VIs. Johan Herman Krabbe, geb. Weerselo 23 febr. 1913, monteur G.E.B./hoofdmonteur G.E.B./(ass) opzichter IJC, † Weerselo 23 mei 1978, tr. Weerselo 4 juli 1939Geertruida Johanna Kempers, geb. Tubbergen 23 sept. 1914, † Weerselo 26 febr. 2004.

Uit dit huwelijk:

Jozefina Susanna Maria Krabbe, geb. Weerselo 24 juli 1957, † Oldenzaal 1 febr. 1958.

IIId. Lambertus Johannes Krabbe, geb. Beuningen/Losser, ged. Denekamp 13 dec. 1792, landbouwer, klompenmaker, † Losser 21 maart 1826, tr. Losser 21 mei 1824Johanna Korthuis, geb. Volthe/Weerselo, ged. Rossum/Weerselo 8 okt. 1799, dienstmaagd en landbouwster, † Losser 1874; zij hertr. Losser 22 aug. 1827 Gerardus Joannes Olde Riekerink.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Krabbe, geb. Losser/Beuningen 7 maart 1825, † Losser 24 maart 1825.

2. Helena Krabbe, geb. Losser/Beuningen 9 febr. 1826, † Losser 12 dec. 1826.Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 24 jan. 2015 15:19
Bestand D:\Aldfaer\Krabbe\KRABBE