Een veiling op de “Krabbe” in 1853.

Nadat zijn ouders Johannes Brakink of Krabbe en Fenne Krabbe overleden zijn, boert Gerrit Jan Krabbe of Brakink of Braake op de Krabbe verder. Hij is ongehuwd en op 17 mei 1853 overlijdt hij. Zijn zus Hendrika, die gehuwd was met Lambert Jan Jeunink is dan al in 1849 overleden en zijn oudste zus Helena is en blijft ook ongehuwd.

Op 6 augustus 1853 wordt op verzoek van Gerhardus Krabbe (waarschijnlijk een oom van Gerrit Jan), Lambert Jan Jeunink en Gerhardus Nolten, alle drie landbouwers in Losser, een veiling gehouden op het erve Krabbe en op de landerijen bij het tolhuis in Beuningen. Het gaat om verscheidene percelen op het land staande onvervoerbare gewassen, voorts een differente mobilaire goederen in het huis op het erve Krabbe. De totale opbrengst bedraagt 593 gulden. Er is veel belangstelling voor de veiling gezien het aantal kopers dat op lijst vermeld staat.

In totaal worden verkocht op het erve Krabbe:


-33 vim rogge.

- 3 percelen gras.

-13 percelen aardappelen.

- 9 percelen boekweit.

- 6 percelen haver.

- 6 percelen hakhout op stam.

- 1 perceel raap.

- 1 palmboom op stam.

- 2 beukenbomen op stam.

- 1 dennenboom op stam.

- 2 kersenbomen op stam.

- 1 boerenwagen.

- 1 ploeg.

- 1 eg.

- 1 wagenas.

- 2 wagenhouten.

- 1 wagenladder.

- 3 houten.

- planken.

- latten.

- sleeten?

- ijzer.

- 1 koperketel.

- 2 ijzerpotten.

- 1 karne.

- 1 emmer.

- 1 wan.

- 1 vat.

- 2 kuren?

- 1 grasijzer.

- 2 paardenzallen.

- 3 kisten.

- 1 snijromp.

- 1 trog.

- 2 kasten.

- 1 mans.

- 1 braak.

- 1 vaatje.

- 1 paardenstrik.

- 3 stoelen.

- 1 koe.

- 1 paard.

Op de landerijen bij het tolhuis:

- 2 vim rogge.

- 1 perceel rogge.

-13 percelen aardappelen.


Opmerking: een vim is 100/104 bossen.

Deze lijst geeft een aardig beeld van wat er op deze katerstede aan materiaal aanwezig was. Er is waarschijnlijk niet alles geveild, er staat bijna geen huisraad op de lijst. Misschien dat Helena deze spullen heeft meegenomen.

De op het land staande gewassen brengen f 430,15 op en de andere goederen

f 162,85. De drie mannen, die om de veiling verzochten, kopen zelf ook van alles. De boerenwagen brengt het meeste op namenlijk f 47,75 en het vreemdste op de lijst is een palmboom op stam, die f 5,25 opbracht.

De Krabbe wordt daarna verkocht aan Jan Hendrik Groeneveld, die gehuwd is met Johanna Krake.