Genealogie van Gijsbert Damen

I. Gijsbert Damen, zn. van NN, tr. Loosduinen 22 maart 1693 Maria van Meerloo, ged. Den Haag 25 nov. 1665, dr. van Bartholomeus Tijboutse van Meerlooij en Willemijntje Cornelis van Slingerlandt.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Damen, ged. Den Haag 3 febr. 1694.

2. Bartholomeus, volgt IIa.

3. Kornelia Damen, ged. Den Haag 15 jan. 1697, † ald. 9 febr. 1786, begr. Rijswijk.

4. Pieternella Damen, ged. Den Haag 31 aug. 1698.

5. Pieter, volgt IIb.

6. Kornelis Damen, ged. Den Haag 23 jan. 1701.

7. Elizabet Damen, ged. Den Haag 6 dec. 1703, † ald. 21 jan. 1780, tr. 1e 28 febr. 1737 Johannis van den Schonck, † vóór 1745; tr. 2e 7 maart 1745 Jan Kemp.

8. Willemina Damen, ged. Den Haag 22 maart 1705, † ald. 9 jan. 1776.

9. Johannes Damen, ged. Den Haag 12 febr. 1709, † ald. 30 mei 1781, begr. Rijswijk 1 juni 1781.

10. Gijsbert, volgt IIc.IIa. Bartholomeus Damen, ged. Den Haag 20 juli 1695, tr. Geertruij Broeders.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsje Damen, ged. Den Haag 23 mei 1725.

2. Stephanus Damen, ged. Den Haag 15 dec. 1726.

3. Johannes Damen, ged. 1728.

4. Elizabeth Damen, ged. Den Haag 3 sept. 1730, † vóór 1734.

5. Willemina Damen, ged. Den Haag 22 aug. 1731.

6. Elizabeth Damen, ged. Den Haag 23 dec. 1733.

7. Johanna Damen, ged. Den Haag 2 juli 1735.IIb. Pieter Damen, ged. Den Haag 4 okt. 1699, tr. (ondertr. Den Haag 30 april) 1724 Marie van Oost.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Damen, ged. Den Haag 18 febr. 1725.

2. Gijsbert Damen, ged. Den Haag 23 febr. 1727.

3. Gijsbert Damen, ged. Den Haaag 20 maart 1729.

4. Kornelis Damen, ged. Den Haag 29 nov. 1733.

5. Alida Damen, ged. Den Haag 7 april 1736.

6. Johanna Pieternella Damen, ged. Den Haag 6 dec. 1739.IIc. Gijsbert Damen, ged. Den Haag 13 nov. 1711, † ald. 20 aug. 1748, tr. Scheveningen 2 nov. 1738 Johanna Rosel / Rooseijl / Rochel.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Damen, ged. Den Haag 14 febr. 1740, † ald. 13 nov. 1745.

2. Gijsbert Pieterse Damen, ged. Den Haag 4 nov. 1742, † vóór 1745.

3. Gijsbert Pieterse, volgt III.III. Gijsbert Pieterse Damen, ged. Den Haag 1 nov. 1744, † vóór 1786, tr. ’s Gravenhage / Scheveningen 3 febr. 1771 Katrina Hilt, ged. Den Haag 23 okt. 1743, † ald. 2 juni 1806, dr. van Hendrik en Johanna Oxenaar; zij hertr. Den Haag 24 juli 1785 Matthijs Hartsveld.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt IV.

2. Elisabeth Damen, ged. Den Haag 3 juli 1774, † ald. 14 febr. 1828, tr. Nicolaas Higt, † vóór 1829.

3. Johanna Damen, ged. Den Haag 14 febr. 1776, † na 1784.

4. Gijsbert Daamen, ged. Den Haag 24 okt. 1777, † na 1784.IV. Johannes Daame, ged. ’s Gravenhage 18 aug. 1771, smid, † ’s Gravenhage 19 jan. 1832, tr. ’s Gravenhage 23 febr. 1806 Anna Elisabeth Weilburger, geb. Dusseldorp omstr. 1781, werkster, † ’s Gravenhage 18 nov. 1858.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Elisabeth Damen, geb. ’s Gravenhage 2 jan. 1807, dienstbode, † ’s Gravenhage 4 april 1893, tr. ’s Gravenhage 17 april 1833 Hendrik Geissendorpher, geb. Velp 1 dec. 1809, tuinman / tuinbaas, † Wassenaar 5 nov. 1866, zn. van Francois Geissendorfer en Hendrina van der Kolk.

2. Johannes Jacobus, volgt Va.

3. Gijsbert Pieter, volgt Vb.

4. Elisabeth Damen, geb. Den Haag 1815, dienstbode / werkster, † na 1886, tr. 1e Den Haag 7 aug. 1844 Gerardus van Thiel, geb. Den Haag 1817, timmerman; tr. 2e Den Haag 18 jan. 1854 Hendrik Krens, geb. 1814, smid.

5. Jacobus, volgt Vc.Va. Johannes Jacobus Damen, geb. Den Haag 13 mei 1809, schoenmaker, † Den Haag 5 dec. 1890, tr. Den Haag 5 mei 1847 Agatha Wilhelmina van Lijnschoten, geb. 1820, dienstbode, † Ermelo 16 april 1902.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Jacobus Damen, geb. omstr. 1850, † Den Haag 26 dec. 1927.

2. Jeannetta Christina Agatha Damen, geb. Den Haag omstr. 1851.

3. Anna Maria Elisabeth Damen, geb. omstr. 1856, † Apeldoorn 7 mei 1920.

4. Agatha Wilhelmina Damen, geb. omstr. 1857, † Wassenaar 16 mei 1895.

5. Anna Maria Damen, geb. Den Haag omstr. 1859, † Utrecht 25 dec. 1915, tr. Den Haag 12 mei 1880 Dirk Krabman, geb. omstr. 1853.Vb. Gijsbert Pieter Damen, geb. Den Haag 1813, schoenmaker / laarzenmaker, † Den Haag 24 juli 1878, tr. Den Haag 15 mei 1839 Pietertje Diepenhorst, geb. Ameide 1810.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Elisabeth Damen, geb. Den Haag omstr. 1841, † Schoten 26 febr. 1925.

2. Anna Wilhelmina Damen, geb. Den Haag omstr. 1843.

3. Wilhelmina Damen, geb. Den Haag omstr. 1843.

4. Antonie, volgt VIa.

5. Pieternella Damen, geb. Den Haag omstr. 1850, † ald. 30 sept. 1914.

6. Gijsbert Pieter, volgt VIb.VIa. Antonie Damen, geb. Amsterdam 27 juni 1847, † Den Haag 28 okt. 1926, tr. Den Haag 6 nov. 1878 Hendrika Maria Adam, geb. omstr. 1853.

Uit dit huwelijk:

1. Clasina Petronella Damen, geb. Amsterdam 28 dec. 1880, † Rotterdam 23 mei 1966.

2. Gijsbert Pieter Damen, geb. Amsterdam 2 juni 1882.

3. Hendrika Maria Damen, geb. Den Haag 30 aug. 1885.

4. Wilhelmina Damen, geb. Den Haag 31 maart 1887.

5. Antonie Damen, geb. Den Haag 16 dec. 1888.VIb. Gijsbert Pieter Damen, geb. Den Haag 6 maart 1852, timmerman, † Soest 18 maart 1935, begr. Zeist, tr. 1e Soest 21 juni 1879 Johanna Wilhelmina Meischke, geb. Driebergen 24 dec. 1854, † Amsterdam 7 nov. 1887; tr. 2e Soest 15 aug. 1888 Metje van Dijk, geb. Fijennoord / Ijsselmonde 12 mei 1856, † Soest 23 juni 1926, begr. Zeist.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pietertje Johanna Wilhelmina Damen, geb. Utrecht 16 maart 1880, tr. Soest 5 okt. 1917 Jules Eduard Saelen, geb. Harelbeke / België.

2. Anna Maria Damen, geb. Amsterdam 11 aug. 1882.

3. Anna Maria Elisabeth Damen, geb. Amsterdam 1 sept. 1883, tr. 27 mei 1919 Marinus Aleidus Vixseboxse, geb. Almelo.

4. Wilhelmina Frederika Elisabeth Damen, geb. Amsterdam 1 okt. 1884, † ald. 3 aug. 1885.

5. Johanna Wilhelmina Damen, geb. Amsterdam 16 nov. 1885.

6. Giijsberta Petronella Damen, geb. Amsterdam 25 juli 1887, † ald. 18 okt. 1887.

Uit het tweede huwelijk:

7. Gerritje Damen, geb. Soest 25 jan. 1890.

8. Wilhelmina Frederika Elisabeth Damen, geb. Soest 24 juni 1891, † ald. 25 april 1892.Vc. Jacobus Damen, geb. Den Haag 1818, kleermaker, † Den Haag 10 dec. 1910, tr. 1e Den Haag 28 juli 1840 Antonetta van der Spek, geb. Den Haag 1819, naaister, † Den Haag 13 nov. 1863; tr. 2e Den Haag 17 mei 1865 Janna van Wakeren, geb. Veenendaal 5 nov. 1835, dienstbode, † Den Haag 6 maart 1919.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elisabeth Hendrika Damen, geb. omstr. 1841, † Den Haag 19 jan. 1898.

2. Antonetta Wilhelmina Damen, geb. Den Haag 3 aug. 1842, † ald. 4 juni 1918.

3. Johannes Jacobus Damen, geb. Den Haag 22 april 1844, † Arnhem 29 juni 1928, tr. Den Haag 22 april 1868 Francina Johanna Pantekoek.

4. Johannes Quirinus Damen, geb. Den Haag 22 mei 1846, † ald. 6 mei 1925.

5. Hubertus Daamen, geb. Den Haag 20 juni 1848, † ald. 31 jan. 1916.

6. Johannes Jacobus Damen, geb. Den Haag 30 juli 1848, † ald. 26 dec. 1927, tr. Johanna Fennet.

7. Hendrikus Gijsbertus Damen, geb. Den Haag 29 sept. 1850, † ald. 12 dec. 1931.

8. Gijsbertus Pieter Damen, geb. Den Haag 11 okt. 1855, † ald. 6 sept. 1935, tr. Den Haag 5 mei 1886 Boddina Carolina Pietersen.

9. NN Damen, levenloos kind, geb. Den Haag 19 nov. 1857.

10. Marinus Fransciscus Damen, geb. Den Haag omstr. 1862, † ald. 1 dec. 1896.

Uit het tweede huwelijk:

11. Janna Hendrika Daamen, geb. Den Haag omstr. 1866.

12. Maria Jacoba Daamen, geb. Den Haag 26 juli 1867.

13. Wilhelmina Philippine Damen, geb. Den Haag 23 jan. 1869, † Rotterdam 3 maart 1927.

14. Maria Cornelia Daamen, geb. Den Haag 24 mei 1870, † ald. 30 maart 1956.

15. Anna Antonia Daamen, geb. Den Haag 7 febr. 1872, † ald. 16 jan. 1954.

16. Frederika Petronella Johanna Daamen, geb. Den Haag 8 maart 1877, † na 1915.