Genealogie van Peter Cornelisse van Brinck

I. Peter Cornelisse van Brinck, † vóór 17 jan. 1792, mogelijk een zoon van Cornelis en Maijten Jans Hermans, tr. Kesteren 27 sept. 1739 Anna Catrina van Maren, ged. Kesteren 26 jan. 1721, † na 1782, dr. van Jan Wouterze en Roelofken Stevens van Manen. Van hem tot nu geen doop gevonden, ik twijfel of dit de juiste ouders zijn.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes van Brinck, ged. Kesteren 26 juni 1740, † vóór 1749.

2. Cornelis, volgt IIa.

3. Jan Peterszoon, volgt IIb.

4. Roelofke van Brinck, ged. Kesteren 20 juni 1745, † vóór 1747.

5. Roelofke van Brenk, ged. Kesteren 13 nov. 1746, † ald. 21 juli 1823, tr. Kesteren 16 dec. 1769 Johan Adam Muller, ged. 1745, † Kesteren 14 aug. 1821.

6. Johannes van Brenk, ged. Kesteren 6 okt. 1748, † vóór 17 jan. 1792.

7. Gerrit, volgt IIc.

8. Stephanus van Brenk, ged. Kesteren 16 dec. 1753, † vóór 1756.

9. Stephanus van Brenk, ged. Kesteren 13 juli 1755, † vóór 1757.

10. Stephanus van Brenk, ged. Kesteren 24 okt. 1756, † vóór 1759.

11. Stephanus, volgt IId.

IIa. Cornelis van Brink, ged. Kesteren 24 dec. 1741, landbouwer / landeigenaar, † Kesteren 24 aug. 1830, tr. Kesteren 27 april 1766 Mechtelt van Dorland, ged. Opheusden 27 sept. 1744, † Lienden / Kesteren 25 jan. 1814, begr. Kesteren 2 febr. 1814, dr. van Cornelis Dirks en Fennetje Jager.

Uit dit huwelijk:

1. Peter, volgt IIIa.

2. Cornelis Corneliszoon, volgt IIIb.

3. Jan, volgt IIIc.

4. Frerik, volgt IIId.

5. Annekatriena van Brenk, geb. Kesteren / Oudewaard 5 nov. 1774, ged. Kesteren 13 nov. 1774, landeigenaarster, † Kesteren 22 febr. 1829, tr. Kesteren 22 nov. 1795 Jan van Doorn, geb. Kesteren / Oudewaard 24 juni 1772, ged. Kesteren 29 juni 1772, landeigenaar/boomkweker, † Kesteren 4 mei 1850, zn. van Anthony en Hijltje van der Gant; hij hertr. Kesteren 2 dec. 1842 Jenneke van Honk.

6. Hendrikje van Brenk, geb. Kesteren 16 febr. 1778, landeigenaresse, † Kesteren 17 mei 1836.

7. Fenneke van Brenk, geb. Kesteren 16 okt. 1780, † ald. 21 dec. 1797.

8. Johanna van Brenk, geb. Kesteren 29 okt. 1783, † vóór 1789.

9. Johanna van Brenk, geb. Kesteren 13 maart 1788.

IIIa. Peter van Brenk, ged. Kesteren 11 jan. 1767, landbouwer, † Eck en Wiel 2 maart 1844, tr. Opheusden 12 febr. 1792 Elisabeth Constantina Menso, geb. Kesteren 1759, † Eck en Wiel 23 febr. 1833, wed. van Jan van Maaren.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna van Brenk, ged. Kesteren 3 april 1792, † Lienden 5 maart 1875, tr. Lienden 15 juni 1816 Samuel Stam, † vóór 1876.

2. Magtelena van Brink, geb. Kesteren 1794, † Dodewaard 12 jan. 1846, tr. Dodewaard 16 dec. 1814 Cornelis Vink, geb. Dodewaard 1766, herbergier, † Dodewaard 1 aug. 1833, echtg. van Cornelia Agatha van Maanen.

3. Kornelis, volgt IVa.

4. Peeter Constantius, volgt IVb.

IVa. Kornelis van Brenk, geb. Kesteren 9 okt. 1796, landbouwer, † Maurik 21 maart 1852, tr. Maurik 9 juli 1835 Metje van Kuilenburg, geb. Maurik, ged. Maurik 3 april 1805, † Eck en Wiel 9 maart 1883.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Constantinus van Brenk, geb. Eck en Wiel omstr. 1836, † ald. 1 sept. 1867.

2. Gosewina Cornelia van Brenk, geb. Eck en Wiel omstr. 1837, † Arnhem 10 juni 1916, tr. Maurik 2 mei 1873 Dirk van Oort, geb. Eck en Wiel, † vóór 1917.

3. Elisabeth Constantia van Brenk, geb. Eck en Wiel omstr. 1839, † Elst 15 maart 1916, tr. Maartensdijk 26 april 1867 Hendrik van Voorst, † na 1915.

4. Cornelis van Brenk, geb. Eck en Wiel omstr. 1840, kanonnier, † Leijden 17 juli 1860.

5. Neeltje van Brenk, geb. Eck en Wiel omstr. 1845, † ald. 31 mei 1918, tr. Maurik 15 juni 1871 Cornelis Martinus Koedam, geb. Eck en Wiel omstr. 1843, † na 1917.

6. Janna Mechtelina van Brenk, geb. Eck en Wiel omstr. 1849, † Appeltern 29 nov. 1919, tr. Maurik 6 febr. 1879 Gerrit Spies, geb. Echteld omstr. 1837.

7. Cornelia van Brenk, geb. Eck en Wiel omstr. 1850, † Tiel 1 febr. 1909, tr. Tiel 10 april 1884 Gerrit Stellaard, geb. Abcoude Baambrugge omstr. 1846, † na 1908.

IVb. Peeter Constantius van Brenk, geb. Kesteren 23 maart 1800, landbouwer, † Maartensdijk 10 febr. 1893, tr. Maurik 20 jan. 1836 Judik van Lutterveld, geb. Lienden 1811, dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Constantia van Brenk, geb. Lienden omstr. 1836, † Baarn 12 jan. 1915, tr. Cornelias Andries Floor, † vóór 1916.

2. Adriana van Brenk, geb. Lienden omstr. 1839, † Maartensdijk 2 aug. 1885, tr. Maartensdijk 18 april 1873 Jogchem van der Bunt, geb. Maartensdijk omstr. 1842, † na 1884.

3. Peter Constantius, volgt Va.

4. Adrianus, volgt Vb.

5. Cornelis, volgt Vc.

6. Johanna van Brenk, geb. Maartensdijk 24 juni 1849, † De Bilt 11 dec. 1940, tr. Maartensdijk 30 maart 1881 Arie van ’t Princenhof, geb. Maartensdijk omstr. 1845, † vóór 1943.

7. Jan van Brenk, geb. Maartensdijk 12 aug. 1850, † ald. 5 jan. 1852.

Va. Peter Constantius van Brenk, geb. Maartensdijk 28 mei 1841, † ald. 27 maart 1915, tr. Werkhoven 13 dec. 1877 Hendrika de Kruijf, geb. Werkhoven omstr. 1846, † Maartensdijk 27 juli 1912.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Constantius van Brenk, geb. Maartensdijk 1 sept. 1878, † ald. 2 sept. 1878.

2. Levenloze zoon, geb. Maartensdijk 22 april 1879.

3. Peter Constantius van Brenk, geb. Maartensdijk 20 maart 1880, † Utrecht 10 juni 1943, tr. De Bilt 2 jan. 1907 Geertruida Francina Dorresteijn, geb. De Bilt omstr. 1883.

4. Dirk Gerardus van Brenk, geb. Maartensdijk 23 maart 1881, tr. De Bilt 1 febr. 1907 Clasina Janna van Dijk, geb. De Bilt omstr. 1878.

5. Judith Geerke Adriana van Brenk, geb. Maartensdijk 29 juni 1882, † na 1942, tr. Maartensdijk 30 april 1914 Peter Constantius van Brenk (Vc,1).

6. Geerke Adriana van Brenk, geb. Maartensdijk 24 sept. 1883.

7. Jacobus van Brenk, geb. Maartensdijk 30 aug. 1885, † ald. 15 febr. 1888.

8. Adriana van Brenk, geb. Maartensdijk 30 sept. 1886, † ald. 31 okt. 1886.

9. Hendrika Cornelia van Brenk, geb. Maartensdijk 25 okt. 1887, † ald. 18 dec. 1888.

10. Jacobus van Brenk, geb. Maartensdijk 13 febr. 1889, † ald. 25 dec. 1889.

11. Levenloze zoon, geb. Maartensdijk 7 juni 1890.

12. Hendrik Cornelis van Brenk, geb. Maartensdijk 30 juli 1892, tr. 1e Lienden 16 maart 1916 (echtsch. uitgespr. Utrecht 17 febr. 1932) Margaretha Janna Vink, geb. Lienden omstr. 1885; tr. 2e Maartensdijk 1 juli 1932 Geertje Boshuizen, geb. Maartensdijk omstr. 1891.

Vb. Adrianus van Brenk, geb. Maartensdijk 5 sept. 1843, † Utrecht 4 april 1919, tr. Maartensdijk 28 april 1869 Willemijntje van Vulpen, geb. Maartensdijk omstr. 1842.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Constantinus van Brenk, geb. Maartensdijk 31 okt. 1870, † ald. 13 jan. 1871.

2. Peter Constantine van Brenk, geb. Hilversum 1875, † ald. 26 jan. 1875.

Vc. Cornelis van Brenk, geb. Maartensdijk 25 nov. 1846, † ald. 11 maart 1917, tr. 1e Maartensdijk 10 mei 1876 Hendrikje van Baaren, geb. Maartensdijk omstr. 1836, † ald. 27 juni 1881; tr. 2e Zeist 11 jan. 1883 Maria van Soest, geb. Zeist omstr. 1856, † Maartensdijk 30 juli 1916.

Uit het eerste huwelijk:

Peter Constantius van Brenk, geb. Maartensdijk omstr. 1879, tr. Maartensdijk 30 april 1914 Judith Geerke Adriana van Brenk (Va,5).

IIIb. Cornelis Corneliszoon van Brenk, ged. Kesteren 24 april 1768, schoenmaker, † Kesteren 30 okt. 1832, tr. 1e Ochten 4 nov. 1804 Huibertje van Lunen, ged. Ochten 13 okt. 1782, † Kesteren 1805, begr. Ochten 1805; tr. 2e Kesteren 30 april 1809 Jacoba Lucia van Bennekom, ged. Eck en Wiel 27 jan. 1788, † Kesteren 1 sept. 1831, dr. van Jan en Sara Roelands.

Uit het eerste huwelijk:

1. Huibertje Mechtelt van Brenk, geb. Kesteren 20 juni 1805, ged. Ochten 21 aug. 1805, naaister 1829-, † Kesteren 15 juni 1871, tr. Kesteren 5 juli 1832 Jacob van Bennekom, geb. Eck en Wiel 18 juni 1797, landman / arbeider, † Kesteren 12 maart 1886, zn. van Jan en Sara Roelands.

Uit het tweede huwelijk:

2. Kind, geb. Opheusden 22 april 1810, † ald. 22 april 1810, begr. Kesteren 25 april 1810.

3. Mechtel van Brenk, geb. Kesteren 22 maart 1812, naaister, † Kesteren 9 juni 1830.

4. Sara Janna van Brenk, geb. Kesteren 30 mei 1815, naaister, † Kesteren 10 jan. 1846.

5. Cornelis Johannes, volgt IVc.

6. Janna Adriana van Brenk, geb. Kesteren 23 sept. 1819, dienstmeid, † Eck en Wiel / Maurik 5 april 1894, tr. Maurik 21 mei 1851 Jan Jansen van Hattem, geb. Eck en Wiel / Maurik 5 jan. 1815, arbeider, † Maurik 12 juli 1885, zn. van Dirk en Elizabeth van Bennekom.

7. Frederik Johannes van Brenk, geb. Kesteren 4 febr. 1821, † ald. 14 mei 1821.

8. Frederik Johannes van Brenk, geb. Kesteren 29 juli 1822, † ald. 29 jan. 1823.

9. Frederik Johannes van Brenk, geb. Kesteren 13 jan. 1824, planter, † Kesteren 2 aug. 1891.

10. Jan Jacob van Brenk, geb. Kesteren 7 juni 1826, arbeider, † Kesteren 4 sept. 1864.

IVc. Cornelis Johannes van den Brink, geb. Lienden 10 mei 1817, werkman, plantenkweker en tabakker, † Kesteren 22 juli 1871, tr. Kesteren 14 nov. 1845 Maria Clasina Jager, geb. Kesteren 12 okt. 1826, boomkweekster, † Kesteren 15 maart 1898, dr. van Dirk en Jacoba Geurdina van Doorn.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Jacobus van den Brink, geb. Kesteren 22 dec. 1845, † ald. 6 febr. 1846.

2. Dirk Jacobus, volgt Vd.

3. Cornelis van den Brink, geb. Kesteren 22 mei 1849, in 1885 boomkweker te Kesteren, † Kesteren 12 april 1919.

4. Sander Jan, volgt Ve.

5. Maria Jacoba van den Brenk, geb. Kesteren 25 aug. 1854, † Zeist 26 febr. 1925, tr. Kesteren 11 mei 1877 Jan Cornelis van der Schantz, geb. Kesteren 14 okt. 1851, schoenmaker (1877) / huisschilder (1918), † De Bilt 2 dec. 1946.

6. Frederik Jan, volgt Vf.

7. Jacoba Geurdina van den Brenk, geb. Kesteren 17 jan. 1859, † ald. 17 juli 1915, tr. Kesteren 28 juni 1883 Johan Nicolaas Scholten, geb. Kesteren 10 okt. 1857, timmerman, † Kesteren 24 juni 1924.

8. Cornelis Johannis van den Brenk, geb. Kesteren 28 maart 1861, boomkweker, † Kesteren 30 mei 1917.

9. Gijsbert van den Brenk, geb. Kesteren 26 okt. 1863, † ald. 3 maart 1864.

10. Gijsbert, volgt Vg.

11. Huibert Jan van den Brenk, geb. Kesteren 1 sept. 1867, boomkweker, † Kesteren 4 juni 1920, tr. Kesteren 9 mei 1895 Adriana Buddingh, geb. Maurik 1872, † Kesteren 25 febr. 1929.

12. Klaas van den Brink, geb. Kesteren 3 nov. 1869, boomkweker, † Kesteren 7 febr. 1903.

Vd. Dirk Jacobus van den Brink, geb. Kesteren 21 febr. 1847, boomkweker, † Kesteren 30 jan. 1880, tr. Kesteren 15 aug. 1879 Christina Vermeer, geb. Opheusden/Kesteren 6 juni 1851, † Kesteren 10 dec. 1909.

Uit dit huwelijk:

Dirk Jan van den Brink, geb. Kesteren / Opheusden 2 maart 1880, † Kesteren 2 maart 1880.

Ve. Sander Jan van den Brink, geb. Kesteren 12 okt. 1851, arbeider/planter/mandenmaker/koopman, † Wageningen 2 jan. 1933, begr. Kesteren, tr. Amerongen 22 maart 1883 Jacoba Lasina Bos, geb. Amerongen 21 april 1851, † Kesteren 21 febr. 1922, dr. van Aart en Sara Gijsberta van Brummelen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Clasina van den Brink, geb. Kesteren 1884, † Amsterdam 8 nov. 1929, tr. Wageningen 25 okt. 1907 Rijk van Thiel, geb. Amersfoort 1871, grondwerker, † Amsterdam 26 april 1930.

2. Sara Gijsberta van den Brenk, geb. Kesteren 1885, † ald. 31 juli 1886.

3. Sara Gijsberta van den Brenk, geb. Kesteren 1887, † Arnhem 7 maart 1946, tr. Wageningen 29 april 1921 Gerrit Jan Kleinrensink, geb. Wageningen 1897, brievenbesteller.

4. Cornelia Johanna van den Brenk, geb. Kesteren 1888, tr. Wageningen 5 mei 1909 Berend Dijkhuizen, geb. Epe 1884, slager.

5. Aartje Jacoba van den Brenk, geb. Kesteren 1890, † Elst 23 febr. 1949, tr. Wageningen 19 sept. 1913 Anton Welvaart, geb. Kesteren 1886, † vóór 1950.

6. Anneke van den Brenk, geb. Kesteren 1892, tr. Wageningen 11 april 1913 Christiaan Johannes Prange, geb. Amsterdam 1892, sergeant.

7. Sander Jan, volgt VIa.

8. Gerhardus van den Brenk, geb. Kesteren 1896, tr. Rhenen 2 juni 1921 Hendrika Haast, geb. Wageningen 1901.

VIa. Sander Jan van den Brenk, geb. Kesteren 1894, tr. Zwolle 20 maart 1919 Jantje Groenenberg, geb. Zwolle 1893.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Lasina Wemeltje van den Brenk, geb. Zwolle 1921, † ald. 24 febr. 1933.

2. Jeanne van den Brenk, geb. Zwolle 1934, † ald. 19 aug. 1939.

Vf. Frederik Jan van den Brenk, geb. Kesteren 4 dec. 1856, landbouwer/wagenmaker te Ingen/boomkweker, † Lienden (Ingen) 14 juni 1933, begr. Ingen 19 juni 1933, tr. Maurik 30 dec. 1885 Everdina van Arkel, geb. Maurik 22 april 1861, zonder beroep, † Lienden (Ingen) 1 nov. 1931, begr. Ingen 5 nov. 1931, dr. van Johannis en Gerritje Heuff.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Klasina van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 26 dec. 1886, ged. Ingen 6 febr. 1887, † Tiel 17 febr. 1959, begr. Zoelen 21 febr. 1959, tr. Lienden 6 juli 1921 Marinus Mathijs van Ommeren, geb. Zoelen 6 maart 1882, hoefsmid, † Zoelen 8 aug. 1967.

2. Johannes van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 15 april 1888, ged. Ingen 3 juni 1888, † Maurik 2 febr. 1977, begr. Ingen 7 febr. 1977, tr. Jacoba Geurdina Scholten, geb. 19 juni 1891, † 11 okt. 1959, begr. Ingen, dr. van Johan Nicolaas en Jacoba Geurdina van den Brenk (IVc,7).

3. Cornelis Johannes van den Brenk, geb. Ingen 4 aug. 1889, † ald. 17 aug. 1889.

4. Cornelis Johannes, volgt VIb.

5. Gerritje Katharina van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 31 maart 1892, ged. Ingen 3 juli 1892, dienstbode, † Maurik 2 aug. 1976, begr. Baarn 6 aug. 1976, tr. Lienden 17 dec. 1924 Evert Marinus Geijsendorpher, geb. Werkendam 17 febr. 1895, tuinman/tuinbaas, † Baarn 30 mei 1972, zn. van Willem Frederik en Aaltje van Scherpenzeel.

6. Everdina van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 25 april 1893, ged. Ingen 2 juli 1893, † Lienden (Ingen) 5 sept. 1893.

7. Gijsbert, volgt VIc.

8. Everdina van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 29 okt. 1895, ged. Ingen 3 mei 1896, † Tiel 21 okt. 1973, begr. Zoelen 25 okt. 1973, tr. Lienden 27 april 1921 Dirk Albertus van Hoften, geb. Zoelen 29 jan. 1892, bakker, † Tiel 25 okt. 1975, begr. Zoelen 29 okt. 1975.

9. Frederika Maria Jacoba van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 9 mei 1897, ged. Ingen 5 sept. 1897, † Leersum 7 juni 1976, tr. Lienden 27 april 1921 Martinus den Boestert, geb. Wadenoijen 1 april 1892, tuinman, † Driebergen-Rijsenbrug 24 sept. 1966.

10. Catharina Gosewina van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 6 juni 1898, ged. Ingen 31 juli 1898, dienstbode/huishoudster, † Soest 23 april 1981, tr. Baarn 20 mei 1943 Willem Limbach, geb. Baarn 2 okt. 1893, † ald. 6 sept. 1957, zn. van Christiaan en Johanna Maria van Es en wedr. van Jacoba de Jonge.

11. Jacoba Maria van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 14 okt. 1899, ged. Ingen 3 dec. 1899, † Utrecht 13 juli 1976, tr. Lienden 2 mei 1928 Pieter Anthonie de Greef, geb. Amerongen 6 april 1901, groenteman, † Doorn 22 nov. 1994, begr. Utrecht 26 nov. 1994.

12. Bertha Dirkje van den Brenk, geb. Lienden 5 nov. 1901, ged. Ingen 6 juli 1902, † Tiel 6 sept. 1992, begr. Woudenberg 10 sept. 1992, tr. 21 okt. 1925 Anthonie Hendrik van Arkel, geb. 1901, † Tiel 9 sept. 1991, begr. Woudenberg 13 sept. 1991.

13. Adriana Huiberdina van den Brenk, geb. Ingen 23 nov. 1905, † Woudrichem 3 okt. 1987, tr. Lienden 27 juli 1932 Wouter Jan van Beem, geb. Maurik 13 juli 1908, onderwijzer / hoofd van een school, † Woudrichem 6 jan. 1991.

VIb. Cornelis Johannes van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 3 okt. 1890, ged. Ingen 2 nov. 1890, wagenmaker in Maurik, † Maurik 1 nov. 1962, tr. Alblasserdam 4 sept. 1919 Annigje Oosterom, geb. Alblasserdam 27 sept. 1899, † Tiel 28 dec. 1988, begr. Maurik 31 dec. 1988.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Johannes, volgt VIIa.

2. Johannes Elize, volgt VIIb.

VIIa. Frederik Johannes van den Brenk, geb. Alblasserdam 16 jan. 1920, † Grave 9 mei 2011, tr. 29 juni 1950 D.P. de Vries, geb. omstr. 1921, † 2010.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Johannes, volgt VIIIa.

2. Elisabeth Jantine van den Brenk, geb. Maurik 23 juli 1952, tr. Zeist (kerkelijk De Bilt) 21 juni 1973 Gerard van den Hoff.

3. Annigje Elizabeth van den Brenk, geb. Maurik 7 dec. 1955, † 14 maart 1959, begr. Zeist.

4. Frederika Petronella van den Brenk, geb. Zeist 23 juli 1962, tr. Marinus Bazuin.

VIIIa. Cornelis Johannes van den Brenk, geb. Maurik 31 maart 1951, tr. Megen 25 mei 1984 Dinie van de Veen.

Uit dit huwelijk:

Koos van den Brenk, geb. Haren / Megen / NB 1 sept. 1985.

VIIb. Johannes Elize van den Brenk, geb. Maurik 10 juni 1922, † Tiel 3 febr. 2005, gecrem. Beuningen 8 febr. 2005, tr. Adriana Catharina Smits, geb. 8 mei 1919, † Tiel 18 febr. 2007, gecrem. Beuningen 22 febr. 2007.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje van den Brenk, geb. Maurik 14 aug. 1949, tr. Scharendijke 16 maart 1972 Kees Leydens.

2. Arie, volgt VIIIb.

3. Cornelis Johannes, volgt VIIIc.

VIIIb. Arie van den Brenk, geb. Maurik 2 sept. 1952, tr. Doesburg 18 dec. (jaar onb.) Marijke Tombroek.

Uit dit huwelijk:

1. Joep van den Brenk, geb. Zevenaar 14 febr. 1976.

2. Mark van den Brenk, geb. Doetinchem 8 jan. 1978.

VIIIc. Cornelis Johannes van den Brenk, geb. Maurik 6 jan. 1955, tr. Maurik 21 okt. 1981 Angela Kok.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Juon Carlos van den Brenk, geb. Pereira / Colombia 28 aug. 1987.

2. Sanne Maria Eugenia van den Brenk, geb. Ansermanuevo/Colombia 30 sept. 1992.

VIc. Gijsbert van den Brenk, geb. Lienden (Ingen) 1 mei 1894, ged. Ingen 1 juli 1894, wagenmaker/buitengewoon veldwachter, † Maurik 4 sept. 1980, begr. Ingen 10 sept. 1980, tr. Kesteren 21 april 1927 Johanna Willemina Scholten, geb. Kesteren 6 okt. 1893, † Ingen 5 sept. 1972, dr. van Johan Nicolaas en Jacoba Geurdina van den Brenk (IVc,7).

Uit dit huwelijk:

Everdina van den Brenk, geb. Lienden / Ingen 8 april 1930, † Tiel 21 maart 2017, tr. 1953 Klaas van Til, geb. Rhenen 4 aug. 1927, † Tiel 23 maart 2017.

Vg. Gijsbert van den Brenk, geb. Kesteren 28 mei 1865, boomkweker, † Kesteren 5 april 1938, tr. 1e Haaften 1 nov. 1900 Hester Satter, geb. Haaften 1879, † Utrecht 18 febr. 1929; tr. 2e na 1928 Johanna Geesken Berendina van Doodeweerd, † na 1938.

Uit het eerste huwelijk:

Maria Clasina van den Brenk, geb. Kesteren 7 aug. 1901, † ald. 4 april 1927.

IIIc. Jan van Brenk, ged. Kesteren 28 jan. 1770, landman, † Kesteren 12 okt. 1832, tr. Kesteren 28 april 1804 Maria van Domselaar, ged. Kesteren 23 jan. 1783, † ald. 22 juni 1832.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Brenk, ged. Kesteren 28 okt. 1804, landman, voerman, † Kesteren 11 aug. 1834.

2. Kornelis Jan van Brenk, ged. Kesteren 5 dec. 1807, landman, † Kesteren 18 maart 1840.

3. Nieske van Brenk, ged. Kesteren 11 maart 1811, † ald. 26 jan. 1833.

4. Megtelina van Brenk, geb. Kesteren 20 sept. 1814, † ald. 30 maart 1830.

IIId. Frerik van Brink, geb. Kesteren 13 okt. 1772, landbouwer, † Kesteren 15 dec. 1829, tr. Eva Gerhardina van Brenk (IIc,1).

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Fredrik van Brink, geb. Kesteren 8 mei 1814, arbeider, † Kesteren 17 okt. 1837.

2. Gerrit van Brenk, geb. Kesteren 20 dec. 1816, dagloner, † Kesteren 17 april 1841.

3. Mechtelt van Brink, geb. Lede en Oudenwaard 6 febr. 1819, † Kesteren 6 april 1841.

4. Ali Daniël van Brenk, geb. Lede en Oudewaard 24 sept. 1821, † Kesteren 9 dec. 1885.

5. Frederik Johannis, volgt IVd.

IVd. Frederik Johannis van Brink, geb. Kesteren 10 okt. 1823, landman, † Kesteren 19 nov. 1897, tr. Kesteren 13 juni 1851 Antje Paltzer, geb. Herveld / Valburg 23 maart 1820, dienstmeid, † Kesteren 30 sept. 1904.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Gerrit van Brenk, geb. Kesteren 11 april 1852, † ald. 28 okt. 1918.

2. Doris van Brenk, geb. Kesteren 29 maart 1854, † ald. 21 maart 1854.

3. Eva Gerdina Meggelina van Brenk, geb. Kesteren 30 aug. 1856, † Lienden 5 jan. 1940.

4. Johan Joost van Brenk, geb. Kesteren 13 nov. 1858, † ald. 20 maart 1932.

5. Doris van Brenk, geb. Kesteren 6 dec. 1861, † ald. 10 juli 1935.

6. Ali Daniël van Brink, geb. Kesteren 24 aug. 1865, † ald. 20 nov. 1900.

7. Arend van Brink, geb. Kesteren 25 jan. 1870, † ald. 27 nov. 1907.

IIb. Jan Peterszoon van Brinck, ged. Kesteren 21 juli 1743, landbouwer / landman, † Kesteren 30 juni 1827, tr. vóór 1792 Jacoba van Toorn, geb. 1756, † Kesteren / Lienden 6 okt. 1815, begr. Kesteren 13 okt. 1815.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina van Brenk, ged. Kesteren 5 maart 1783, † Maurik 28 juli 1820, tr. Fredrik van de Graft.

2. Petronella van Brenk, geb. Kesteren 24 dec. 1790, landeigenares, † Kesteren 7 sept. 1839, tr. 1e Lienden 29 okt. 1812 Jan van Gijtenbeek, † vóór 1827; tr. 2e Kesteren 12 aug. 1826 Gijsbert Budding, geb. Ochten / Echteld 20 febr. 1785, † vóór 1840.

IIc. Gerrit van Brenk, ged. Kesteren 28 febr. 1751, landeigenaar / winkelier, † Kesteren 9 mei 1820, tr. 1e Kesteren 19 maart 1790 Alida Klinkenberg, † vóór 1794; tr. 2e Kesteren 24 jan. 1794 Gijsbertje Thomasse van den Poll, geb. 16 sept. 1770, † Kesteren 27 mei 1854.

Uit het eerste huwelijk:

1. Eva Gerhardina van Brenk, ged. Kesteren 16 jan. 1791, werkster 1839-, † Kesteren 15 juni 1870, tr. Frerik van Brink (IIId).

2. Peter, volgt IIIe.

Uit het tweede huwelijk:

3. Arien Daniel van Brenk, ged. Kesteren 8 maart 1795, † ald. 12 okt. 1847.

4. Jantje van Brenk, geb. Kesteren 11 maart 1799, † ald. 24 mei 1846, tr. Kesteren 19 april 1823 Frederik van Dorland, geb. Kesteren 3 jan. 1782.

5. Katrinus, volgt IIIf.

IIIe. Peter van Brenk, geb. Kesteren 26 dec. 1792, † ald. 6 nov. 1847, tr. Kesteren 18 april 1818 Jantje de Haas, geb. Kesteren 15 maart 1795, † na 1838.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit van Brenk, geb. Kesteren 1 sept. 1818, † ald. 4 juli 1841.

2. Hendrina Willemina Catharina van Brenk, geb. Kesteren 8 sept. 1820.

3. Cornelis Dirk de Haas van Brenk, geb. Kesteren 26 juli 1823.

4. Peter Jan van Brenk, geb. Kesteren 12 jan. 1826.

5. Jurrien Bart van Brenk, geb. Kesteren 18 okt. 1828.

6. Alida van Brenk, geb. Kesteren 9 febr. 1831.

IIIf. Katrinus van Brenk, ged. Kesteren 22 jan. 1804, timmerman 1829-, radmaker 1833-, wagenmaker 1839-, † Kesteren 16 jan. 1874, tr. 1e Kesteren 6 sept. 1828 Evertje van den Pol, † Kesteren 24 april 1833; tr. 2e Kesteren 15 jan. 1836 Margrita Sophia van Kesteren, geb. omstr. 1814, † Kesteren 1 jan. 1891, dr. van Mathijs en Mechteltje Gerritse.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit, volgt IVe.

2. Stoffel van Brenk, geb. Kesteren 21 nov. 1830, † ald. 3 juni 1911, tr. Maria Pendraat.

3. Thomas van Brenk, geb. Kesteren 29 aug. 1832, † ald. 8 mei 1833.

Uit het tweede huwelijk:

4. Thomas van Brenk, geb. Kesteren 15 sept. 1836, † Lienden 16 mei 1920.

5. Matthijs van Brenk, geb. Kesteren 7 april 1838, † Ingen 24 febr. 1902.

6. Cornelis Thomas van Brenk, geb. Kesteren 12 juli 1840, † Dodewaard 7 dec. 1889, tr. Everdina Grootnibbelink.

7. Marinus van Brenk, geb. Kesteren 27 mei 1843, † Utrecht 31 dec. 1918.

IVe. Gerrit van Brenk, geb. Kesteren 13 jan. 1829, † ald. 14 juni 1911, tr. Kesteren 30 jan. (kerkelijk 30 okt.) 1856 Belia Theodora Pendraat.

Uit dit huwelijk:

Jacob Teunis van Brenk, † Kesteren 23 mei 1857.

IId. Stephanus van Brenk, ged. Kesteren 12 febr. 1758, † ald. 30 april 1826, tr. Ochten 18 nov. 1792 Jantje van Poederoijen, geb. Ochten 27 dec. 1760, landeigenares, † Kesteren 10 aug. 1844.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catrina van Brenk, geb. Kesteren 13 okt. 1793, † Echteld 17 okt. 1846, tr. Echteld 10 mei 1832 Remmert van den Berg, geb. Ochten 6 juni 1797, † Echteld 26 maart 1874.

2. Berendina van Brenk, ged. Kesteren 25 aug. 1796, † ald. 5 aug. 1871.

3. Peter van Brenk, ged. Kesteren 3 nov. 1799, landbouwer, † Kesteren 18 dec. 1871.

4. Noldus van Brenk, ged. Kesteren 12 nov. 1802, landbouwer, † Kesteren 4 maart 1836.

5. Maria Johanna van Brenk, geb. Kesteren 6 juli 1809, † Lienden 1 juli 1898, tr. Kesteren 11 maart 1836 Willem van Rhee, geb. Lienden 6 april 1806.Gegenereerd met Aldfaer 7.2 op 9 nov. 2019 16:23:18