17 maart 1851: Moord op Henk van Zomeren

De uit Hoogland afkomstige daghuurder Albert Beukhof bezocht de markt in Barneveld. Hij ontmoette, in beschonken toestand, 's avonds de blinde Henk van Zomeren, die samen met diens neef Jakob een wandelingetje maakte.
 
De laatste groette Beukhof waarop de blinde zijn neef vroeg wie hij groette. Daarop zei Beukhof "Ik ben een Hooglander, als je wat van mij hebben wilt, kunt ge het krijgen". De blinde maar behendige Henk gaf daarop Beukhof een mep met zijn stok onder de woorden "dat hij wat om de Hooglanders lachte". Albert trok zijn mes en stak op de beide Barnevelders in. Henk van Zomeren liep een wond in zijn linkerdij op. De slagader werd geraakt en binnen enkele ogenblikken was Van Zomeren dood.
 
Bij arrest van het Provinciaal Gerechtshof van Gelderland werd Beukhof veroordeeld tot de staf "van het zwaaien met het zwaard over het hoofd" en zes jaar tuchthuis.
 
Het slachtoffer was Hendrikus van Zomeren, geboren te Barneveld, 33 jaar oud, zoon van Evert Hendriksen van Zomeren en Gijsbertje Hendriks van Someren, dagloner van beroep, gehuwd op 10-10-1846 te Barneveld met Gerritje van Harten.
 
 
Bron:
- Staats Evers, mr.J.W., Lijfstraffelijke regtspleging in Gelderland (enz.). Arnhem, 1859, blz. 224- 225. n.b.
- Ook vermeld in de Kroniek van de 19e eeuw op de website van het gemeentearchief te Barneveld.


 

Gegevens familie van Henk:


Evert Hendriksen van Zomeren, geb. Wekerom 18 febr. 1775, ged. Ede 26 febr. 1775, daghuurder, † Barneveld 19 febr. 1827, zn. van Hendrik Aalbertszen van Someren en Jantje Hendrikszen, tr. Barneveld 27 nov. (kerkelijk 13 dec.) 1801 Gijsbertje Hendriks van Zomeren, geb. Barneveld 28 mei 1781, dagloonster / werkster, † na 1845, dr. van Hendrik Geurtsen en Jannetje Cornelissen van Werkhoven; zij hertr. Barneveld 9 nov. 1832 Wouter Gijsbertsen van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob van Evertsen, † Barneveld 10 okt. 1812.
 

2. Hendrik van Zomeren, ged. Barneveld 23 jan. 1803, militair (1823) / dagloner/ werkman, tr. 1e Barneveld 27 nov. 1826Elisabeth van der Horst, dagloonster, † Ermelo 14 juni 1856; tr. 2e Barneveld 25 maart 1859Engeltje van ’t Hul, geb. Doornspijk 1810.
 

3. Jan Everts van Zomeren, geb. Barneveld 11 maart 1806, dagloner/arbeider, † Barneveld 1 maart 1875, tr. 1e Leersum 2 nov. 1827Jacobje Broekhuizen, geb. Leersum 1806, † Barneveld 20 jan. 1867; tr. 2e Barneveld 12 maart 1868Johanna van Zomeren, geb. Barneveld 4 maart 1816, † ald. 21 dec. 1896, dr. van Cornelis Hendriksen van Sommeren en Grietje Hendriks.
 

4. Cornelis van Someren, geb. Barneveld 1814, dagloner/tuinman, † Barneveld / Kallenbroek 8 jan. 1892, tr. Barneveld 15 nov. 1839Aaltje van Galen, geb. Otterlo of Ede 1809, dienstbaar, † Barneveld 5 jan. 1886.
 

5. Hendrikus van Someren, geb. Barneveld 2 juli 1818, dagloner, † Barneveld 17 maart 1851, tr. Barneveld 10 okt. 1846Gerritje van Harten, geb. Barneveld / Garderen 31 mei 1819, dagloonster.
 

6. Johanna van Soomeren, geb. Barneveld 1 aug. 1821.