Genealogie van Jan Krabben


I. Jan Krabben , geb. Brandlecht 1785 , † ald. 25 juli 1838 , tr. vóór 1811 Gese Busman , † Hestrup 20 nov. 1858 .
Uit dit huwelijk:
1. Albert Krabben , ged. Brandlecht 18 nov. 1810 .
2. Gerd , volgt II .
3. Jan Krabbe , geb. Brandlecht 9 nov. 1815 , wever, † Getelo 19 sept. 1881 , tr. Uelsen 1 april 1856 Gese Raben , geb. Esche 14 aug. 1831 , † Uelsen 26 febr. 1894 .
4. Hendrik Krabben , geb. Brandlecht 14 nov. 1818 , † ald. 18 nov. 1845 .
5. Fenne Krabben , geb. Brandlecht 31 okt. 1821 .
6. Hendrikje Krabben , geb. Brandlecht 3 aug. 1825 , † Denekamp 11 juli 1905 , tr. 1e Denekamp 27 sept. 1855 Jan Busman , geb. Hestrup par. Brandlecht 24 dec. 1829 , ged. Brandlecht 27 dec. 1829 , landbouwer, † Denekamp 20 sept. 1858 ; tr. 2e Denekamp 12 dec. 1859 Geerd Greven , geb. Frenstorfer Haar 10 nov. 1828 , ged. Nordhorn 16 nov. 1828 , landbouwer, † Denekamp 17 juli 1905 .

II. Gerd Krabbe , geb. Brandlecht/Pruissen 3 juli 1813 , landbouwer(1872), dagloner(1877), † Enschede 18 juni 1902 , tr. Veldhausen 25 okt. 1838 Maria Molt , geb. Veldhausen/Duitsland 3 mei 1811 , † Enschede 12 jan. 1895 .
Uit dit huwelijk:
1. Fenna Krabbe , geb. Veldhausen/Duitsland 23 jan. 1839 , † Enschede 13 april 1903 , tr. Oldenzaal 27 nov. 1863 Jacob Rusius , geb. Enschede 1837 , bakker, winkelier, † na 1902 .
2. Jan , volgt IIIa .
3. Geessien Krabbe , geb. Veldhausen/Duitsland 25 aug. 1845 , dienstmeid(1872), † Enschede 7 april 1918 , tr. Enschede 8 febr. 1872 Gerard Hogenkamp , geb. Stad Vollenhove 13 jan. 1844 , fabrieksarbeider(1872), winkelier(1877), † Enschede 1920 .
4. Sanne Krabbe , geb. Veldhausen 1848 , † ald. 23 okt. 1848 .
5. Steven , volgt IIIb .

IIIa. Jan Krabbe , geb. Veldhausen/Duitsland 22 aug. 1842 , tapper(1885),bakker(1877,1885), † Enschede 16 juli 1898 , tr. 1e Coevorden (kerkelijk Veldhausen) 27 okt. 1866 Hinderkje Notting , geb. Coevorden 23 april 1833 , † Enschede 1881 ; tr. 2e Lochem 16 dec. 1881 Derkjen Beumer , geb. Lochem 1842 , † Enschede 6 jan. 1906 .
Uit het eerste huwelijk:
1. Harmen Krabbe , geb. Coevorden 6 dec. 1866 , † Enschede 14 mei 1885 .
2. Willemina Gesina Krabbe , geb. Enschede 25 nov. 1868 , † na 1943 , tr. Enschede 19 sept. 1895 Arie Sonneveld , geb. De Lier 1869 , brigadier der marechaussee/koopman(1935), † Enschede 13 april 1935 .
3. Gezina Willemina Krabbe , geb. Enschede 9 juni 1870 , † na 1898 , tr. Enschede 30 juni 1899 Cornelis Boenk , geb. Arnhem 1873 , bouwkundig opzichter, † Enschede?Utrecht? na 1898 .
4. Gerridina Krabbe , geb. Enschede 27 jan. 1872 , † ald. 18 mei 1943 , tr. Enschede 29 april 1898 Gerrit Jan Rolink , geb. Enschede 29 nov. 1873 , smid, † Enschede 17 dec. 1946 .
5. Jan Krabbe , geb. Enschede 28 nov. 1873 , graanhandelaar/caféhouder, † na 1943 .
Uit het tweede huwelijk:
6. Hendrika Johanna Krabbe , geb. Enschede 9 nov. 1882 , † ald. 19 okt. 1944 .
7. Geertruida Johanna Krabbe , geb. Enschede 5 febr. 1885 , † ald. 18 juni 1886 .
8. Johanna Geertruida Krabbe , geb. Enschede 23 juli 1887 , † na 1943 .

IIIb. Steven Krabbe , geb. Veldhausen/Duitsland 25 mei 1850 , timmerman(1877,1899), † Enschede 15 juli 1919 , tr. Enschede 18 okt. 1877 Gezina Christina Westendorp , geb. Lonneker 6 maart 1849 , † 1920 .
Uit dit huwelijk:
1. Mina Berendina Krabbe , geb. Lonneker 26 juli 1878 , † Enschede 12 april 1954 , begr. Enshede 15 april 1954 .
2. Gerritdina Berendina Krabbe , geb. Lonneker 3 april 1882 , costuumnaaister, tr. Enschede 11 dec. 1915 Wilhelm Stenvers , geb. Enschede 17 dec. 1886 , slager, † na 1953 .


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 24 jan. 2015 15:52
Bestand D:\Aldfaer\Krabbe\KRABBE